mandag den 3. oktober 2011

Ordblindhed: Bedre dialog mellem familie og skole

Nyt ordblindeprojekt skal styrke samarbejdet mellem skole og familie , så misforståelser om specialundervisning kan undgås.
Servicestyrelsens fagfolk på ordblindeområdet viser, at mange misforståelser og tvister om specialundervisning for børn med ordblindhed kunne være forebygget eller helt undgået med mere og bedre kommunikation mellem skole og hjem.
ordblind
Mange forældre er i tvivl om, hvad de har ret til, og hvad en god ”ordblindeundervisning” går ud på.
Da svaret er individuelt og kan tage sig ud på en mængde forskellige måder i forhold til den enkelte skoles tilbud, er det relevant med en god dialog helt ude på den lokale skole.

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.