torsdag den 21. oktober 2010

PPR og første kontakt omkring ordblindhed

Min mail til ny PPR


Her er min mail adresse hvis der skulle noget gjalt.
Forældremødet er den 1. Nov der vil jeg gerne tale med skolen om "læsestøtte" udefra læseraporten og evt. håber jeg der er muligheder for at få ham på et kurses. Det handleplan de har mundeligt gennemgået ift til hans skole undervisnings/adfærd støtte får jeg sikkert til det møde.
Vi venter på hans PC, da den skal kom fra SU Styrelsen.
Giv lige besked hvis du ikke kan få kopier af det to opmærksomhedsskemaer fra socialrådgiveren så scanner jeg dem ind til dig. Jeg forstår ikke hvorfor hun ikke har kontaktet PPR som hun skrev til mig hun ville.


Jeg vedhæfter hanslæserapport som Favrskov Kommune lavede.


Svar fra PPR


Tak for mailen. Som lovet skal jeg nok prøve at finde ud af hvilke tilbud og hvilken hjælp drengen er berettiget til, når han har læse- og stave vanskeligheder og går på en friskole.

Jeg behøver ikke at få et opmærksomhedsskema. Dette er noget socialrådgiverne anvender i forbindelse med en social sag og social sagen kan jeg ikke gå ind i.

Som lovet vender jeg tilbage hurtigst muligt. Mit svar til PPR efter jeg talt med ham i tlfJeg vil gerne have du uddyber hvad du mener med:
Jeg behøver ikke at få et opmærksomhedsskema. Dette er noget socialrådgiverne anvender i forbindelse med en social sag og social sagen kan jeg ikke gå ind i.
Jeg er godt og grundigt træt af at være et "socialsag" ... og du kan ifm. et samarbejdsaftale begynde med at beskrive hvad et "socialsag" er for noget.  
Jeg vil også gerne vide hvordan vi kan få dokumenteret det støttebehov drengen har hvis du ikke ønsker at sætte dig ind i hans sag?

Mit næste svar til ham da vi igen talt i tlf


Jeg vil OMGÅENDE have et udspil til et samarbejdsaftale med dig. Det er bedst skrifteligt, baseret på din måde at tale til mig på i dag.

Du siger til mig telefonisk at jeg allerede har nægted at mødes med dig. Hvor har du det fra?Jeg mindes ikke at jeg havde afslået et møde med dig. Jeg mindes om at jeg har et møde med vores skole den 1. november og vil derefter finde ud af hvordan skolen, ordblindeforeningen og PPR kun mødes vedr. barnets dyslexi. Jeg mener jeg ønsker et svar fra dig vedr. at han kan tilknyttes et kurses for ordblinde i kommunen, hvor kommunen samarbejder med friskolen udefra det behov drengen har. Jeg understreger IGEN at han har flere problematikker og at skolen er valgt primært udefra hans adfærdsmæssige behov og den undervisningsfrom der er på skolen som han allerede profitere meget af. At han har et "sekundære" problem med udredt dysleksi er beklageligt men ikke uløseligt. Det kræver bare et intensiv tværfagligt samarbejde omrking ham.Du siger ydemere "nu kan du godt forstå at der er problemer når du ligger dig ud med alt og alle".
Jeg synes det er urimeligt at du "vælger side" og har "holdninger imod mig" uden at du har fået af dokumenteret eller undersøgt vores side af sagen ISÆR når jeg har brugt tid til at forklare dig hvad jeg mener der har sket.Jeg synes den slags samarbejde du ligger op til er ikke i orden. Hvis du kan "vælge at vrage" oplysningerne udefra et "ukendt" opfattelse du har UDEN at læse det jeg ønsker at aflevere idet der er noget der bruges i et "udefineret" socialsag så er jeg meget bekymret for hvordan jeg kan kommunikere med dig fremover. Du har tydligvis ikke forstået hvad jeg sagt telefonisk.Du afslutter samtalen ved at ligge røret på. Efter du fortæller du har en stor sag liggende på mit barn og har derfor ikke behov for at høre mere da jeg vil have en forklaring på hvorfor et socialsags oplysnigner ikke er relevant.Den slags samarbejde og kommunikations form ønsker jeg slet ikke deltage i da jeg før har oplevet at der så slet ikke kan samarbejde omkring barnet. Det er trods alt ham der har problemerne - og det vil han have selv om der ikke var et socialsag. Lige præcis denne skole udtalelse beskriver hans behov meget klart - og den er faktisk relevant, derfor tilbudt jeg den til dig.Hertil skal jeg fortælle dig at han i dag er i bedring.  Ikke udefra det tilbud jeg fik af Favrskov Kommune i august 2009, men udefra det tilbudt kommunen havde afslået at behandle igennem et helt år. Ligesom det tilbud Aalborg kommune også havde afslået tilbage i august 2008, hvor efter jeg selv valgt at betale for det i skoleåret 2008/09. Indtil skolen gik konkurs lige inden sommerferie AF 2009 havde drengen været i stortrivsel. Det er bare svært at gennemskue i sagen at han faktisk har haft et kæmpe tilbagefald hvis man ikke ønsker at se sagen udefra den vinkel jeg som forældre også kommer med. En socialsag belyser hellere ikke den del af sagen, så vidt jeg forstår.Mit barn har været igennem alt for meget udefra manglende forståelse, viden om hans behov, og et beklageligt indsats fra før. Du siger du har læst journalen, men hvad gøre du får at få dokumentret familiens version af hvad der reelt skete i vores sag? Alle sager har to sider, og jeg ønsker ikke at affinde mig i at vi ikke kan få vores version af sagen dokumenteret.Jeg synes det er noget af et problem når jeg faktisk også ser der bliver behov for yderlige hjælp at det så "allerede" er din holdninger omkring at vi er et socialsag jeg skal kæmpe imod. Jeg bedt dig om at forklare hvad du opfatter et socialsag er for noget, men det vil du ikke "definere". Det kan jeg ikke anvende konstruktivt på noget som helst måde når du tydligvis bruger ordene "socialsag" i at afvise oplysninger i sagen.

Det kan da være en ide at du også beskriver det tværfaglige samarbejde der bør være omkring et barn, for som jeg ser det at hvis der er behov for yderlige hjælp så skal det søges via socialforvaltningen via PPR. Eller gælder der andre regler for familier der har "socialsager"? Faktisk efter den samtale i dag så vil jeg finde ud af hvordan vi igen kan kom tilbage til vores tidligere PPR i denne kommune. Hun havde i det mindste givet sig tid til at forstå barnets behov ved at læse det beskrivelser barnet har fra hans skole, selv om det var del af en socialsag. Hun gav sig god til til at lytte og igennem det år jeg har været i kontakt med hende har jeg ikke en gang skullet klage over måden hun talt om eller til mig eller vores sag om.

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.