mandag den 10. oktober 2011

Psykiater og lykkepiller ... Somatisk sygdom overset trods akter?Nu vil jeg informere Odense Kommune om noget der hedder Lægeloven. Det er en læge som skal vurdere og afgøre hvad jeg skal have af en behandling. Det er også sådan at på trods af at Ankestyrelsen mener Kommunen skal kunne tvinge Borger på lykkepiller for deres egne bedste så er det sådan at en læge, dvs. patientens læge skal udskrive disse. Jeg vil bare vide hvilke del af en socialrådgiveres uddannelse kvalificere hende til at vælge hvad en Borger skal udredes for og hvordan hun har fået en lovhimmel til at undlade sagens faktiske omstændigheder?Jeg henviser til at hun FRABEDT flere oplysninger om min helbred tidligere på året. Jeg plejere at scanne aftaler og sende dem ind, samt når jeg fik svar fra min egen læge. Suuuuuk. Måske er det bare bedre jeg lader som om jeg tager det hun vil have jeg skal tage? Så fik jeg da fred ... og hun ret!
Min nuværende rådgiver er en som skriver den 18. 04. Jeg bemærker jeg klagede over min aktindsigt og hun sagt jeg må kom med det jeg har:

Følgende aftale er indgået med borgeren:
Pgl er mødt til dagens samtale. Pgl er meget talende og bekymret over hvilke evt
urigtige oplysninger der står i hendes sag. Pgl er ikke tilfreds med den aktindsigt hun
har fået tilsendt af tidligere sagsbehandler og ønsker at ut laver en ny udskrift, incl.
aktstykker, journalliste samt oplysninger om i hvilke forvaltningsafsnit sagen har været
behandlet, herunder angivne sagsnumre mv. Da dette arbejde er udført af tidligere sagsbehandler afviser ut dette. (Jeg fastholder at min journal ved jobcentret er 2 cm tyk og jeg har fået meget begrænsede akter ... og kan ikke gennemskue hvad jeg har og ikke har)
Pgl står uforstående overfor at der umiddelbart er langt flere akter i den fysiske sag, end
dem hun har fået tilsendt. Efter gennemgang af akterne vurderes dette at skyldes,
at mange af akterne reelt er udskrifter af mails fra pgl, som formodentlig ikke er tilsendt
pgl ifm aktindsigt, da pgl må forventes at besidde disse. (Jeg EN email og ikke alle akter. Den email genkendt jeg ikke da hun omtalt det som et brev ... så jeg har ENDNU ikke gennemgået min akter ved jobcentret! Jeg efterlyst emails som omhandler mig der er sent til andre afdelinger men disse er slettet da den anden rådgiver er på Barsel!)

Det er aftalt at ut ikke udlevere nogen oplysninger til B&U eller andre med mindre der
er lovhjemmel til dette uden pgls samtykke og at pgl vil blive holdt orienteret om alle
tiltag i sagen. Pgl oplyser om mange af de misforståelser, fejlfortolkninger,
fejlbehandlinger mv, som hun føler at både hun og hendes børn har været udsat for og
selvsagt er meget berørte af.

Pt friholdes pgl da hun grundet de helbredsmæssige og sociale forhold ikke vurderes at kunne deltage i nogen former for tilbud eller tiltag. (Ja, inden vi blev en socialsag havde jeg mit eget firma, historik med fast arbejde fra jeg var 14 år gammel og en overbygning jeg selv finansieret ved opsparing og SU, med støtte fra min fagforeningen, hvor jeg bestået med 10 taller. Siden vi blev en socialsag har vi gjort det kommunen bedt os om og mistede mit firma og senere 2 uddannelser grundt for meget "fravær" jvf. møder, barnets trivsel osv. I dag beskrives jeg som Match 3 eller 4 og der er ingen historik af min fortid bare at jeg er en af det udsatte. Siden 2007 har kommunen været døv jvf. tabt arbejdsfortjeneste men tilbud en tvangsanbringelse. At jeg oveni har været fejlbehandlet på sygehuset har ikke gjort sagen mindre kompleks - spørgsmålet hvor har Kommunen deres fokus?)

http://2e-giftedogdiagnose.blogspot.dk/2012/01/tvangsbehandling-vang-og-kommunallger.html

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.