tirsdag den 25. oktober 2011

TLJs notat tilsendt af HKM

Kære MOR.

Du beder om indsigt i TLJ journalnotat, notatet fremsendes hermed.

HKM

Den følgende er TLJs notat. Jeg vidste ikke hvorfor XXX blev sendt hjem som kan høres på optagelsen der er rentskrevet her. Men alt det vidste psykologen inden jeg blev orienteret?? Hvorfor sagt hun intet til mig? Og hvordan kan det være han slået en lærer ... når ingen vidste det til mødet jvf. båndoptagelsen ... føj.

Hun skrev den notat den 13. oktober samme dag som hændelsen skete ... meget MYSTISK! Det detalje opdagede jeg først den 8. marts 2012 ... med følelserne i klemme kan man ikke overskue alle detaljer.

Den notat fik jeg 12 dage efter selve hændelsen - da jeg nægtede at deltage i en DIALOG møde. Jeg gruer for tanken om at min børn ville været anbragt for observation udefra denne hændelses forløb på skolen hvis jeg i god tro gjor som Odense Kommune bedt mig om.

Her kan du læse en kopi af den båndoptagelse: Klik her
Her kan du læse en mail der blev skrevet 10 dage forinden: Klik her
Skolelederen skrev det da jeg advarede allerede i september mit barn kan ikke mere: Klik her
De var ikke opmærksomme på at jeg stadigvæk var i røret og overhørt samtalen. Jeg skrev et brev for at få en redegørelse: Klik her

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.