onsdag den 9. november 2011

Computer spil og internet

Jeg er af opfattelsen af at ​​vi som forældre og lærer skal være meget opmærksomme på, hvordan vi bevidstgøre børnene i at selv træffe "fornuftige" valg på internet, ifm. computerspil og andre social netværkssider. Dette er langt mere complex end dengang vi selv som børn fik adgang til en video maskine og kunne leje film ... der var det ligesom kiosk manden der sat en grænse skulle vi tage noget der var for farligt. Med internet bevæger børn sig frit ... og ofte uden opsyn selv om opsyn er "ønskeligt" så er internet overalt i disse dage.

Hvordan vi skal tillade computer spil eller ej er en meget individuel beslutning har jeg resoneret mig frem til, herudover er det oveni nødvendigt at tage hensyn til hinandens "kulturelle" normer ...  


Når det er sagt, at jeg kan relatere til, da jeg første gang mødte et krig inspirerede PC-spil: Jeg kunne ikke lade være og spillede en del - indtil jeg opdagede at jeg blev på en måde for bange til at gå i parken om natten,. Jeg kunne finde frem til at spillet forhøjede min "fight or flee" følelser. De andre havde ingen problemer med spillet, eller troede de?  

Jeg var helt nyt for denne spil verden og ikke vant til at blive overeksponeret, da jeg lige kommet i europa. Efter min oplevelse blev jeg mere kritisk omkring hvordan et PC spil påvirker mig og andre. Dengang var jeg 25, havde jeg været yngre så havde jeg nok ikke kunnet kom frem til at jeg skulle lige tage en pause.

Det har
givet mig nogle kritiske tanker om, hvordan vi "hver især" skal vælge hvad vi er i stand til at klare eller ej ... og efter min oplevelse og pga. min opmærksomhed på kulturelle forskelligheder kan jeg nu indse, hvor svært det er at få en baseline for hinandens synspunkter synspunkter.  


Jeg kan godt lide ideen and hvert spil er på forskellige niveauer, hvor forældrene SÅVEL som barnet kan ændre indstillingerne for at hjælpe lære børnene hvordan man kan klare sig i denne meget frie meget Globale spille miljø. Minecraft har mulighed for at vælge om spillet skal være mere eller mindre farligt imens man spiller - disse indstillinger vælger min børn helt frivillig - de mærker efter hvad de selv kan rumme! 
Men for at de selv kunne vælge om de ønsker at spille peaceful havde de brug for en gode "baseline" at vælge udefra. Det kom af at vi som familie bruger vores computere "sammen" og i fællesskab deltager i hinandens "online" liv.

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.