tirsdag den 29. november 2011

Skoleleder - bestemmer? Men har en skoleleder fornøden kompetencer og viden?Fremmøde af min børn var stort set 100% beviser ses ved at klikke her
Det som han glemte
Og mere som blev glemt

Den anden skole havde ikke ressourcerne og kommunen afvist at gå "ind i andet" end dialog med denne skoleleder ... og godt forsøgt af ppr at få os til at udmelde børnene for så er det ikke deres ansvar men min - dereret special pædagosik del som skal tages hensyn til jvf. spykolograporter og jvf. vores skolestart på MentiQA!!!

Den 29. nov. 2011 08.10 skrev Skoleleder

Til Mor og PPR

Blot for god ordens skyld skal jeg naturligvis korrigere min forkerte erindring om at det IKKE var den 1. november men den 4. november, som moren korrekt påpeger at jeg fik meddelelsen mundtligt på kontoret om at xxx og ppp var ”på prøve på en anden skole – uden angivelse af hvilken skole eller hvor lang tid” – derfor i lyset af det faktum at vi på skolen ikke har haft fremmøde siden henholdsvis 24. oktober og 31. oktober og ej heller modtaget skriftlig meddelelse om at børnene var udmeldte af skolen, gør jeg som jeg er forpligtet til, underretter de sociale myndigheder herom.


Med venlig hilsen

Skoleleder


Emne: Vedr.: Fwd: Underretning/Opmærksomhedsskema Skolebørn

Kære Mor

Ligesom i alle andre sammenhænge skal en skoleleder underrette de sociale myndigheder hvis elever der er indskrevet på skolen udebliver fra undervisning.

Da du ikke har givet nogen tilbagemelding på hvorvidt børnene er udmeldt fra Mentiqa og opstartet i andet tilbud, tænker jeg ikke, du giver skoleleder anden mulighed end at underrette.Venlig hilsen

PPR

Emne:        Fwd: Underretning/Opmærksomhedsskema Skolebørn  
Kære PPR

Skoleleder valgt at sende endnu en underretning til en ny afdeling i kommunen end tidligere. Jeg forstår ikke hvorfor det ikke er sendt til dig da vi har en sag "allerede". Kan du forklare dette?

Jeg var på skolen den 4. november samme dag han kontaktede mig. Han skrev også et brev der. Jeg tror alle er klar over situationen.

Jeg havde Natteravn med som vidne den 4. november 2011 da jeg var på skolen. Skoleleder skrev at jeg var der den 1. november.

Jeg har fremsendt alt til vores advokat som du kan se i modtager til denne mail.


Mor

---------- Videresendte meddelelser ----------
Fra: Skoleleder
Til Odense Kommune
 
Jeg skriver til idet vi her på skriver ikke har haft fremmøde af hverken xxx eller ppp (hans storesøster) siden henholdsvis den 24. oktober og den 31. oktober og indtil i dag.
Jeg har haft en enkelt samtale med moren den 1. november,  hvor hun meddelte mig at begge børn er ”på prøve” på en anden skole men nævnte ikke hvilken og de er jo pt. stadig er tilmeldte som elever her. Derfor skal vi naturligvis gøre jer opmærksomme på som dem der betaler for deres skolegang (Odense Kommune) at de som sagt begge to har været fraværende siden som sagt 24. og 31. oktober 2011 – hvilket jeg finder er alt for lang tid selvom de evt. skulle have være på en prøve uge andre steder eller lignende – ligesom vi ingen besked om fravær eller sygdom har modtaget fra hjemmet efterfølgende. Derfor denne Indberetning.
 
Med venlig hilsen
Skoleder

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.