søndag den 13. november 2011

Hvad betyder "Twice exceptional" ?
Jeg fandt en samling artikler som jeg vælger at fremhæve for at forklare hvad det vil sige at være "twice exceptional". Da disse artikler henviser til en gruppe af børn og voksne som i forvejen kun omfatter 5% af alle mennesker, så kan I se at vi taler om en meget lille gruppe mennesker. Nok derfor at deres behov ikke genkendes. Hele ebogen er gratis tilgængeligt ved AAEGT som står for den "Australian Association for the Education of the Gifted and Talented" som repræsentere højt begavede børns interesser.

Her er en lille forsmag, resten er endnu bedre. Læs endeligt resten på hjemmesiden hvor der er nogle ekstreme gode løsningsforslag baseret på forskning sammenskrevet af Catherine Wormald., som findes i "Chapter 1" ved at klikke her
Twice exceptional (2e), "doubled labelled" eller Gifted with learning disabilities (GLD) er alle udtryk, der anvendes til at beskrive en unik delmængde af højt begavede mennesker. Forskning viser, at forekomsten af ​​disse studerende varierer fra 2,5% til 36% af alle højt begavede mennesker (Baum & Owen, 1988; Silverman, 1989: Whitmore, 1981). Rogers (2010)  fandt i alt 14%, viste en form for "twice exceptionality". Desuden noterede hun, at 3% af de dygtigste studerende demonstreret specifikke indlæringsvanskeligheder, 7% ADHD karakteristika, 3% emotionelle adfærdsforstyrrelser og 1% Autisme Spektrum Forstyrrelser.

Baum, Owen og Dixon (1991) identificerede tre undergrupper af GLD studerende:

- Den første gruppe er studerende, identificeret som højt begavede, der har subtile indlæringsvanskeligheder, der viser sig som omfanget af skolearbejde stiger is sværhedsgrad. Denne gruppe er ofte placeret i programmer for talentfulde studerende, men skaber frustration for læreren og dem selv, da de ikke opnår de forventede resultater jo sværere skolearbejdet bliver.

- Den anden gruppe er dem, der hverken er identificeret som højt begavet eller som med indlæringsvanskeligheder, fordi de "klarer sig" i skolen. Disse studerende vil ikke kunne nå deres potentiale, da de i forvejen er på overarbejde for at de kan følge med i timerne.

- Den tredje gruppe er de studerende, der er identificeret at have en indlæringsvanskelighed. Disse studerende er ofte placeret i specielklasser. Tanken om at de måske er højt begavede er ikke engang overvejet eller identificeret.

I denne ebog, fremhæver mange forfatter således vigtigheden af at der udvikles "​​identifikations strategier" for at disse elever opdages. Carol Barnes, en forælder til GLD børn,lavede liste over tidlige advarselstegn, som disse børn kan udvise. Munros undersøgelse angiver, hvilken type af aktiviteter, der kunne bruges til at identificere indlæringsmønstre af GLD studerende. Rogers har endevidere samlet 11strategier til identifikation af disse elever. Disse er:

1. Et niveaudelt system til identifikation er nødvendig.
2. Der er behov for en identifikationsteam til at identificere eleverne præcist.
3. Identifikationenstæmet skal uddannes i at bruge en identifikationsprotokol.
4. At WISC - 4 er værdifuld i at fremhæve inkluderende data om potentielle twice exceptionelle børn.
5. Kig ikke langt fra personens "familietræ".
6. Viden om at opdage "twice exceptionelle" børn kan være nemmere i klasser for højt begavet børn fremfor blandede klasseværelse.
7. Det er vigtigt at vi leder efter støtteberettigede piger med "twice exceptionalle" problematikker.
8. Identificere "twice exceptionelle" børns udviklingsmæssige forskelle der kan forkomme.
9. Skolesygeplejersken (nok PPR eller en socialrådgiver) kan være en af ​​de bedste til at identificere disse elever.
10. Det er vigtigt at hjælpe forældre til at forstå vigtigheden af ​​tidlig identifikation.
11. Vi må se på klasseværelser, skoler for højt begavede børn og specialklasser for at identificere "twice exceptionelle" børn.

Jeg vil takke både Catherine Wormald og Wilma Vialle for deres arbejde og håber andre drager nytte af det. Det ovenstående er kun en lille del af bogens "introduktion" .pdf og selve bogen har 136 sider og 13 kapitler med emner som "Hvad sker der hvis barnet er Højt begavet, har ADHD og er ordblind"!

Jeg har valgt at gengive en smule på dansk for at skabe læselysten til resten af bogen som var lavet udefra præsentationer givet ved den Asia Pacific Conference afholdt i Sydney i juli 2010. Jeg kan kun anbefale at alle lærer, pædagoger og psykologer læser med.

Det 13 pdf filer som omfatter "twice exceptional" kan downloades her. Der er de opdelt i chapter 1-13 som jeg har skrevt en liste af nedenunder.  Men hav tålmodighed da australien bruger kobber ... og lad bare siden stå åben imens du snupper kaffe ;) tro mig pdf filen dukker op.

1. Introduction
Catherine Wormald

2. Helping Gifted Children with Autism Spectrum Disorders Succeed
Maureen Neihart

3. From GLD to Gold
Frances Hill

4. The Emotional Toll of Being a Twice Exceptional Adult: A Case Study
Claire D. Spicer

5. Does This Sound Like Anyone You KnowE Identifying GLD Children at School G One MotherJs Experience
Carol Barnes

6. Gifted Students Who Have Academic Learning Difficulties: Analytical Sequential Processing Problems
John Munro

7. Thinking Smart About Twice Exceptional Learners: Steps for Finding Them and Strategies for Catering to Them Appropriately
Karen B. Rogers

8. Grappling With the Effects of Attachment: A Gifted Model for Dual Exceptionality
Mimi Wellisch, Jac Brown, Alan Taylor, Ross Knight & Lynn Berresford

9. TeachersJ Knowledge of Gifted Learning Disabled Children in NSW
Catherine Wormald

10. Mathematics: I Just Know It. Do YouE The Gifted Student with Asperger.
Belinda Holmes & Lesley Sutherland

11. The Saudi Arabian Perspective on the Misidentification Issues of Challenging Gifted Learners and the Development of the Four Misses Model of Giftedness and AD/HD
Faisal Alamiri

12. The Pilot Project of Twice-Exceptional Gifted Education in Taipei G Reflections on the Policy
ChingSFang Yen

13. When Giftedness, Dyslexia and Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) Meet: Two Case Studies of Educational Management

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.