tirsdag den 13. december 2011

Hvad så med Inklusion og særlige begavede børn vs Diagnoseskolen?

Hvad så med Inklusion og særlige begavede børn?


 Carsten Bendixen og Thorleif Frøkjær Børn og unge med særlige forudsætninger – et UCC projekt gennemført 2009 - 2010
https://www.ucviden.dk/portal/files/11137852/EMSF_rapport_9_12_fin_1_.pdfEt barn i specialtilbud koster 500.000 kr. om året
Mindst 60.000 danske børn har ADHD
Hver fjerde elev bliver oprettet som en sag

Diagnoseskolen

Hvordan kan institutioner og skoler favne flere?


Særligt tilrettelagt forløb

EN sammenhængende og forebyggende indsats er afgørende i inklusionsarbejdet. Vi udvikler såvel
medarbejdernes individuelle kompetencer som hele institutionens eller kommunens potentialer på området. UCC byder på masser af inspiration til samarbejdet.
Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.