mandag den 19. december 2011

MUNDLAM

Ordblindhed! Jeg skriver til PPR i Aug 2010, Nov 2010, feb 2011 ... skolen tager kontakt i juni 2011 (og så er der noget om der var kontakt imellemtiden men det er usikker indtil jeg får journalen)

I august 2011 starter vi igen. Denne gang kommer vi til læse psykologen. Jeg forklarer at pga. såkaldte misforståelser har barnet ikke fået hjælp på trods af læserapporten.


Hun fortæller hun har en rådgivende funktion overfor skolen, ikke andet. Jeg sender hende alt der er og tænker jeg må så huske at få præciseret hvad dette er og samtidig sikre mig hvad sker der hvis nu det ikke er nok eller læren ikke har viden om ordblindhed ... for så skal vi da have hjælp et eller andet sted fra. Jeg spørger ind til dette og hun fortæller mig så at vi selv havde valgt en privatskole dermed er det vores
problem O_O og hun vil kontakte mig når hun har tid.

I dag efter mange ganges prøver får jeg så fat i hende. Jamen hun skrev da til skolen og regnede med at problemet var løst idet de ikke skrev tilbage. Nu spørger jeg bare: HVAD er det der blev misforstået da jeg ringer og skriver at der ingen hjælp er fra skolens side? HVORDAN skal jeg acceptere dette handling fra hendes side ...

SKRÆMMENDE hvad ligger os forude? I det mindste sikrede jeg mig at hun kontakter mig INDEN den 11. januar med et plan da vi hjemmeunderviser indtil en passende løsning er fundet.

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.