tirsdag den 25. december 2012

Julegave fra Kommunen

Jeg har nu samvær med min børn 1 time hver tredjie uge. Jeg må ring til dem en kvarter.

Børnene blev flyttet få dage før Jul til en opholdssted for den yngste og plejefamilie for den ældste. Begge børn var "planlagt" flyttet inden jeg fik afgørelsen, udenom Børn og Udvalg mødet eller mødet var reelt overflødig da alle beslutninger var truffet ...

Børnene holdt ikke Jul sammen. Det skærer i mit hjerte, men sådan er det at være anbragt. Plejefamilien har deres Jul, samme gælder for Opholdsstedet. Børnene er skilt og sådan blev det.

- jeg ved intet om deres "nye hjem" osv.

- jeg ved intet om deres holdning eller reaktion til at de blev flyttet, og det inden Jul.

- opholdsstedet fortæller den yngste skal være "der", men barnet fortæller han er forberedet at han igen skal flytte og at de andre børn er flere år ældre end ham?? Så fortæller storsøsteren at han skulle bo i Nyborg og han fortæller noget om Vejle. Det kommer da ikke at være let at fidne tid til samvær så mellem børnene.

- begge børn går ikke til deres fritidsaktiviteter mere, i øvrigt mente kommunen de ikke havde noget! Det er trist for den yngste som tager lang tid til at falde i og har svært ved at ramme voksne som forstår ham.

- begge børn har ikke haft mulighed for at se deres netværk, dog har den yngste haft besøg på en time af hans støtteperson (siden 23. oktober) og den ældste håber jeg får lov til at se hendes veninder igen samt at få den bisidder hun vælger.

Jeg har ikke fået "noget" at vide om min børn længe, min mail mandagen inden Jul blev ikke "besvaret" (skrev idet jeg skulle i Børn og Unge udvalg den dag ) og ugen efter overlappede min ringetider med Jul. Siger jeg noget opfattes det som jeg ikke samarbejder og bliver jeg ked af det er jeg aggresiv. Så det er sådan det fungere. Jeg aner ikke hvad børnene ved og ikke ved om deres situation. Og det er svært at sige farvel hvor man finder ud af den ene ikke vidst vi ikke skulle ses i 3 uger!

Kommunen svarer mig kun den "sidste fredag" om måneden. Hvad jeg får af svar er det socialrådgiveren mener hun skal svare på. Ellers får jeg ingen informationer, andet end jeg rykker for breve jeg bør have ellers hvis ankestyrelsen gøre opmærksom på det. Det eneste jeg har krav på er et støtteperson jvf. §54 som skal guide mig til at acceptere alt, samarbejde med Opholdstedet, Plejefamilien og Kommunen og forberede mig til møder.

Jeg er tilbudt en §140 handleplan og den er sær: Aktivering eller Misbrugsbehandling. Nu er det sådan at jeg hverken drikker, bruger narko eller tager medicin andet end panodil eller antibiotika. Hertil forældrekurses - men det er vel overflødig når man ikke er forældre mere? Og hvad skal jeg trænes i - andres opfattelse af min børn uden at se børnene? En time hver tredjie uge kan næppe være noget som kan sidestilles med at være "mor". Måske skal jeg lære at være forældre uden børn?

Hvordan alt dette er i børnenes tarv er kun det Social Myndigheder som kan svare på. Jeg er ved at få en forståelse for hvorfor tidligere anbragte er som de bliver.

Hvad Jesper Juul vil sige til sådanne forhold og om det skaber Kompetente Børn samt familier er noget af en interesant spørgsmål. Hvad Bowlby vil sige er at børnene har ingen sikke Base, vel og mærke for os som ved at Bowlby henviser til en "sikker base" i from af en stabil person igennem børnenes barndom og ikke som mange tror et "hjem eller fast bopæl". Stern, ja han er jo fortaler for at børn har mange omsorgspersoner - men jeg tror nok ikke lige han har ment så mange og med forhold som disse!

Opholdstedet og Plejefamiler er trænet i at børn falder bedst til hvis de ikke har kontakt med deres familie. I vores tilfælde som indvandre har min børn ingen familie og deres netværk er ikke inkluderet i lovgivningen. Hertil er der en venskabelig forhold mellem overvågerne og de andre - så det hjælper just ikek på at blive hørt eller set.

Uanset hvor dårlig en mor jeg er, så bør man tage udgangspunkt i "Barnets Tarv" og vurderer derudfra. Jeg kan ikke forstå at alle vurderinger ender på det samme når jeg sammenligne med andre familier:

 - ingen eller næsten ingen samvær.
- altid grundet forældrefejl, frem for barnets egne ønsker.

Jeg mener at børn kun har gavn af at se dårlige, syge osv. forældrer under forudsigelige rammer og ofte nok at der kan være en relation mellem partere. En time om ugen hver tredjie uge ... det er da på en måde som om at se frisøren eller naboen ... og den relation man får der er næppe det som der er mellem "forældrer og børn".

Jeg ikke forstå denne "metode" og "hvordan det gavner" og udefra min børns personligheder tror jeg det skader dem. Men vi må anerkende det, acceptere dette og leve med vores nye fremtid - ellers samarbejder jeg/vi ikke - børnene overlever så længe, men der er tegn på problemer f. eks. vægtøgning, usikkerhed, huller i huden, grædebilitet, benægtelse.

Nu ser jeg frem til at må se dem en time om to dage, og ring til den ene en kvarter på torsdag og den anden en kvarter på lørdag.

Sådan er vores hverdag nu:

Fra at være 100% enlig mor som kæmper for handicaphjælp, og forståelse til dette - til INTET andet end håb på at nogen husker at spørge om min synspunkter.

Omvæltningen er stor! Og rapporter som er stik modsat det vi kender igennem årene ... det er en oplevelse som jeg ikke kan "sætte ord på".  Men alt går efter planen udefra andres historier som er i avisen hist og pist.

Aviserne er ikke glad for at skrive om "forholdene"! Jeg havde ikke i min vildeste fantasi forstillet at havne i sådan en situation og samtidig med at jeg kaldes "uden indsigt" - det er entop min indsigt som gjor at jeg reagere ... og misforstås grusomt.

Ingen kan hjælp os nu. Vores fortid er omskrevet vores fremtid tager kommunalt form.

Her er en far og en mor som ved hvad jeg har oplevet inden "alt dette" - dog har mit barn også en handicap oveni. Han er ordblind og har først nu begyndt at læse med massiv træning ... og kun dermed ikke tilegne sig den viden som afspejles i en WISC test men jvf. Ravens og CHIPS, samt tidligere WPPSI viser det han har en potentiale ... for ikke at nævne skolepapirene. Det kan kun en meget dygtig fagperson få frem.

Se, film som har elementer af vores histori her, dog minus selve læsehandicap:

http://www.youtube.com/watch?v=s2SeFYraTC4

eller en andet på engelsk som forklar det fra en anden vinkel, for andre børn

http://www.youtube.com/watch?v=T4-A6hEqRPA

Det er så svært at se disse film da jeg har samme histori fra vores børenhave dage, endda "havregryn uden sukker" var afprøvet. For ikke at nævne den evige kamp om "differentiering opad" og at det flere gange blev misforstået eller negliceret.

Og ovenikøbet den "træthed" og "afmagt" man som forældre får - ved at være helt færdig inden ... "Mentiqa var medicinen" ... eller var det nu det? Kommunen har ombestemt sig og mener nu at min børn ikke hører til der - trods tidligere psykolog raporter og evalueringer. Sært? Jeg må hellere være enig med Kommunen.

Jeg var brugt op da vi ankom dertil i anden omgang i 2010, trods at jeg var "opbrugt" så var vores børnesag lukket på bare et år senere! Begge min børn elskede skolen. Jeg har endda prøvet det her TO GANGE grundet Mentiqa Hadstens skoles konkurs! Meget betænkelig at vi nu slet ikke hører til ...

Ved begge forløb (2008/9 og 2010/11) konkluderede vi at drengens "manglende" læsning spændte ben - men udredning til dette tog flere år at få, nu er der gået lige så mange år uden at handleplanen er sat i værk. Ordblindediagnosen og IT hjælpemidler kom til i april 2010, men stoppede brat da vi flyttede i maj 2010.

Meget almindig at det sker, fortæller andre! Hjælpen er ofte utilgængeligt eller tilfædldige ved læseproblemer. At han er mega asynkron komplicerede ALT. Og at skoleforløbet har været vildt ... tja, prøv ikke at forstå det.

Og pigen var vurderet til at være ganske almindigt! Uden diagnoser, med en kendt langsom skrive output som ofte ses ved denne katagori børn. Begge gange som sød, rar, omtænksom og "godt på vej".

At jeg i dag står som anklaget for at værende nomademor, at have omsorgsvigtet, evt. psykisk sygdom eller misbrug og aggresiv ... er noget at en sag! Men prøv se om I kan se "noget" af forklaringen her, og være klar over jeg er "frustreret" af at ikke være forstået! Hertil er jeg ikke dansk og alle som kender mig ved at jeg snakker en del mere end jeg skriver og det med stor arm bevægelser!

Ole Kyed forklarer i filmen at nogen gange laver fejldiagnoser. Hvad har vi "gjort forkert" at vi kan alvorligt fejldiagnoses TO gange?? Både i 2007 og igen i 2012 ... for ikke at nævne alle mellemliggende år hvor vi var "kaste bolde" og "misforstået"? Suuuk, men det er da prøvet før - især med at anklages for at være indsigtsløs.

Ole siger at historien viser det når barnet ses "to til 4" år senere. Hvorfor skal vi igen være uden fagpersoner der kender børnene og igen vent 2 til 4 år når jeg ved der er mere til sagen? Hvad så, med vores forhisori? Vores er omskrevet så mange gange - hvad er konsekvenserne af flere omgange af det filmen fortæller om? Hvad skal der til for at Systemets tunge gang stopper op? Eller bare tager hensyn til erfariner fra hjemmet og skolen som var positivt?

2007 ... Drengen er umulig i børnehaven og begge børns særlige evner opdages
2008 ... Drengen erklæret året før som uundervisbart viser han er smadder dygtig, med mistanke om læsehandicap. Pigen ryster det sidste mobning af!
2009 ... Meget misforstået år, drengens handicap diagnosticeres: Svær læseproblemer med stor fremskridt af at være hjemmeundervist. Pigen overlever et år i skolen med eget læsestof uden differentiering efter behov. Begge mistænkes for svær omsorgsvigt, men inden forkerte aktører vælges flytter familien.
2010 ... Med "nye" aktører viser det sig at et kompetent dreng kommer frem "i rette rammer" med "rette fagpersoner" dog driller læsningen, men idet barnets adfærd prioriteres og at familien får ro blomster alle. Pigen har brug for en pause og finde en fodfæste - justere det gamle og det nye.
2011 ... Drengens læsningen bliver markandt et problem grundet klassetrin og mobning starter igen da andre opdager han ikke læser, hertil forlader "rette fagpersoner" med kendskab til specialen skolen. Drengens kompleksitet kan ikke håndteres og Pigens klasse præges af personale og elevskift.
2012 ... Hjemmeundervisningen resultere i at Pigen springer fra 8. direkte over i "Gymnasium", dermed skal hun ikke differentieres for mere. Gid vi tænkt over at sprænge over en klassetrin noget før!

Desværre er Hjemmeundervisningen og Forhistorien grobund for en undersøgelse som trækker ud. Familien presses yderlligere. Tidligere skole erfaringer og fagpersoners udtalelser nedprioriteres og overordnet elementer af at være udsatte opprioriteres, fremhøves. Alt præget af misforståelser og en omskrivning af vores fortid og hertil hørende fejloplysninger som genbruges trods at disse er erklæret ugyldige!

Tilsammen resulterer det i en "anbringelse for undersøgelse hvor en anbringelse ikke kan gennemføres".  Desværre helt uden indragelse af "fagpersoner der kender barnets forhistori og speciale" i en voldsom emotionelle situation, uden at familien indrages resultere alt dette i en kedelig sitaution hvor begge børn anbringes! Og moren stemples.

At 20 minutter i ankestyrelsen næppe kan løsne op for alt dette, at tildeling af en støtteperson efter 9 uger i Julen hvor ingen har tid hellere ikke kan, er ikke overraskende. At det forværre familiens sitaution og mindsker deres resourcer er ret logisk.

konkludere undersøgelsen at drengen er i en katagori som hedder: "Dette barn er præget af svær omsorgsvigt". Moren udsat barnet for omsorgsvigt og at presse barnet til at lære noget barnet ikke ville kunne magte - nemlig at læsning - og så er det mellem linier sagt Mentiqa skole. Ved at skrive at hans frustrationer er fordi han ikke kan leve op til det forventninger moren har til ham, at han er socialt svigtet fordi han ikke kom i skole og klub selv om han selv ville osv.

Barnet kan ikke "læse" moren og er dermed usikker: Jo, han læser min usikkerhed og kender mig ikke sådan! Jeg kan ikke skjule det jeg oplever udefra når vi er sammen. Barnet er meget følesom og siger tydeligt hvad der er i vejen, men lige så stille opfanger han hvad andre forventer og indordne sig. Og den måde undersøgelsen reelt rammer er vises her.

Det som tydeligst rammer mig i hjertet er at hans negative tanker beskrives i den første film og var engang væk, at disse er tilbage. Han fortæller han keder sig. Han efterlyser Lydbøger men vil ikke have dem på hans telefon som i øvrigt er belvet væk nu!

Og jeg bliver harm da vi havde en løsning som ingen i Kommunen vil høre på dengang! Eller retter sagt "afvist" da vi bare skulle blive hvor vi var. Og det trods flere fagpersoner som kendte barnets skrivelser. Hertil at drengens ønsker og drive for eventyr jvf. hans valg af personer til en "øde ø" test hvor moren erstattes med at han vil tage afsted med tre gode venner. Det er mærkeligt, som endligt jvf. hans alder bør moar være hans et og alle ...

Gad vide om Huckelberry Finn ville tage hans moar med på tømmerfløden, vel og mærke hvis han skulle vælge? Men jeg blev ikke spurgt om jeg kunne forklare noget ....

Pigen holder til det her. Hun prøver at tro på det bedste og at nogen vil høre på os - det har løst sig før! Skolen er hårdt, især med transport og en lillebror som afreagere uden at det takles. Hun overses, skolen stiller krav men hun opgiver ikke og vender situationen vha. hendes indre styrke. Hvorfor lytter ingen til hende? Hun er en særlig pige som formåer at smile endnu - hvor er jeg stolt af hendes indre styrke som viser sig nu.

Men der står INTET om vores historik, indragelse af fagpersoner og afslag fra Kommunen når vi henvendt os, manglende indsats jvf. hans handicap. Indragelsen af familien mangler på alle planer - men det afvejes med at vi ikke samarbejder.

Der står kun en del om "massiv svigt" ... dvs. symptomer på dette og ikke konkrete beviser andet end det socialrådgiveren vurderer og tror. Alt er som det skal være ... og ender med at jeg ikke er en del af mit børns fremtid, andet end en time "overvåget samvær" hver tredjie uge. En time hvor nogen siger "nu er der samvær med din børn" som om det er en "klinisk happening", hvor alt forventes at forgå med "bestemte roller". Uden at hele situation betragtes andet end det som forgår i den time ... under observation af udeforstående som fortæller de INTET ved, men kender både Opholdsstedet og Plejefamilien! Og som ved alt det vores socialrådgiver mener de skal vide - op ad bakke er ikke ordet.

Det "hygge" er ikke noget jeg kan forklare. Jeg gruer for det næste gange nu hvor at børnene begge ikke har set hinanden, vores sidste samvær var aflyst. Siden blev børnene flyttet fra sommerhuset hvor de lige var faldet til ro hos, og anbragt igen. Hver for sig, lige inden Jul med besked om de skal blive der et år uden at snak med mig om det eller andre de kender. Siger jeg noget forkert når jeg sikre mig at børnene ved hvornår vi ses igen? Eller skal de leve i et form for tomrum? Eller ved de hvornår vi ses igen?

Deres/vores/min reaktion når vi ses i enndu et nyt sted for os allesammen med det som lige har sket ville vise sig. Fra at vi lige havde vænnet os til sommerhuset, er den ene barn flyttet til et Opholdssted og den anden hos en Plejefamilie og samværet skal forgår i en lejlighed ude i byen et sted.

Sommerhuset var slemt nok grundet "opsætningen" hvor dem som anbringer min børn også skulle overvåge mig, uden at det måtte afsløres til børnene at det var "overvågerne" som anbringer dem. Sikke en slag når den mindste regner det setup ud. Når han regner ud at "nogen" som vælger en anbringelse af ham er det voksne han vælger at blive hos fordi han ikke orker "nye". Han er lige ved at se fidusen - så bliver han meget vred og skuffet - de glemmer at han ikke er en helt almindig 10 årige!

Allerede nu er jeg rædselsslagen hvordan det nye vil "læse os" og fortolke os. Men jeg kan ikke tale om det grundet helligedage og at alt er planlagt fra morgenstunden af den 27. dec. I øvrigt forstår ingen vores sensitivitet. Bare det med ikke at kunne ring til mit barn fordi andre glemt at oplyse en telefon nummer gjor ondt. Så det er bære eller briste den dag. Gad vide hvad de ved om forløbets intensitet? Sikkert intet ... det skulle nødeligt dramatiseres eller så ved de alt som kan bruges til en anbringelse? Hvem ved ... jeg skal bare samarbejde ...

At jeg så omskreves til at være den som udsætter barnet for krydspress, er agressiv osv. uden en jordisk chance for at en fagperson ser det situation fra alle sider er grum. Det oveni i omgivelser som ikke har kendskab til børn som min og i et situation som er ubeskriveligt stressende.

Hertil at være sammen med personer som fortolker alt som omsorgsvigt og ikke ser et eneste positiv ting er ubeskrivelig. Men alle værst er at Magtanvendelser mod min dreng fortolkes som nødvendige uden omtanke ... fra verbal, til let berøring, til holde ved skulderne, til fastholdelse indtil flere minutter ... drengen fortæller tydeligt fra starten af det er gjalt og han efterlyser dialogen, men misforstås ... nu snakker han selvmord og er passiv og virker glad "udenpå". Men der er uro, hudkradset til blods, træthed ...

Konsekvenserne af at børnene blev fjernet, blev isoleret fra alt de kender og med i starten ulovligt overvåget samvær uden "krisehjælp" eller andet "støtte"eller "vejledning" eller "indragelse" - i en situation hvor en forældre i forvejen er presset til hårspidserne er så en anbringelse bære vores histori præg af. Desværre fortolkes min reaktion "abnormal" og stedfaster beslutningerne, og forværre situationen. Det er vildt at tænke at sådan forgår det her, ingen tager et ansvar og siger "nok er nok". Fødselsdage og Jul lærer man at disse skal tigges om længe nok i forvejen til at kunne klage ... vildt, ikke?

Og det hvor den ene af børnene endeligt er på det rette hylde efter et sej forløb hvor hverken socialrådgiveren, OOU eller andre ville lytte, men alle bestemmer ... også med en ny vurdering ... uden fagpersoner fra tidligere ... en vurdering som er så markandt forskelligt fra før ... uden at nogen stiller spørgsmål over hvordan tingene er så forskelligt er "uforståeligt" og dybt bekymrende at børnene har taget så stor skade af forløbet.

Ingen ser eller høre os som familie.

Kommunen og observatøre pg børnepassere styrer dette forløb - spørger jeg om noget henvises der til en socailrådgiver, glemmes noget er det også hende! Jeg kan ikke forsvare "os" grundet jeg er midt i det hele.

Advokaten gøre det han kan, med måneder som flyver afsted. Og det er som om det er en fast procedure hvor alt bare glider videre ... med visse ord, sætnigner som stedfaster det hele.

Fagpersoner står og ser på og er ligeså "overrasket" som vi er, uden handlemuligheder. Det fedeste er at alle siger de må ikke kom i nærheden af børnene eller sagen. Hvad lovhimmel har alle for at nægte dette, og ydermere hvorfor er f. eks egen læge ikke aktiv når han kender børnene? Og jeg samabejder jo ikke ... mmm ... ja det gøre jeg vel ikke når jeg beder om det Kommunen ikke kan se er nødvendigt f.  eks læseklassen.

Sådan er det når møllen går igang. Et mangeårige forløb hvor ingen ser på om det reelt virker - eller om vi har prøvet noget af det før for at skræddersy et løsning til vores behov! Vi skal ind i det som eksister ...

Jeg gruer for "når" min nu passivgjort drengs resourcer er opbrugt. Og når han igen skal flyttes, omendt starte i skole. Og flyttes så hans søster ikke har resourcerne til at besøge ham da hendes dage er lang nu.

Jeg gruer hvis det mangler som er opstået jvf. min piges skolegang grundet dette situation, og når hendes reaktion hitter for alvor måske gøre at hun ikke kan fortsætte - bare hun er sej nok, går det nok.

At jeg er totalt ude af balance og stresset er ikke noget at sige til: At være meget følesomme har både fordele og ulemper! Og det vi lige har været igennem er en form for "kidnapping" hvor børnene er "gidslerne" hvis man ser på stress i situationen.

Det måde er i hvert tilfælde ikke nænsomme eller skånsomt. der er ting som jeg ikke kan fordøje ... og hvis det er ret almindig så er jeg dybt rystet at "samfundet" tillader det via Poltikerne.

Sådan kan nye faglige vurderinger ramme, og det tager jvf. tidligere erfaringer flere år at udrede. Dog var dette dengang med børnene trygge herhjemme, hvor de blev anerkendt med deres styrke og svagheder på en helt naturlig måde. Den tid er slut. Nu er vi i et nyt situation.

Jeg må håbe at børnene er stærk nok, at de holder til og at der er nogen som gennemskuer at vores histori handler om noget meget andet end "omsorgsvigt". Det er kompleks sag og velbeskrevet afhængig af læserens forkundskaber. Ikke alle forstår min holdnigner da vi ikke er som flest - og ikke havde det helt godt i børnehaver og skoler, men alle ved der skete "Noget".

Så jeg har fuld forståelse for det forældre som intet forstår af at en skolegang kan være sådan, men ærligtalt I ved alle børn sendes til specialklasser ude af syne. Alle ved der sker ting og sager, men så længe det ikke er deres børn ...

Hertil må jeg igen bede om forståelse for alle af os velsignet med det som ḱaldes "børn med særlige forudsætninger" og især den lille gruppe af dem som kaldes dobbelt exceptionelt. Jer som ikke kan se min børn men henviser til at vores børn er forskellige ergo derfor har vi brug for profesionelle der kender det vi taler om.

Herudover har vi ikke det samme baggrund (kulturelt, økonomisk, arbejdsmæssigt) og ingen kan vide hvad en ubehandlet handicap gore ved en familie som vores (asynkronitet, ordblindhed, skoletrauma) Hertil har vores vej igennem systemet været meget belastende ....

Vi er alle enig om at det er til tider "anstrængende" med børn som ikke er som alle andre, selv for det bedst forældre i flokken. Og vi kender da til at være fejlfortolket, eller presset til uhensigtsmæssigheder. lørdag den 15. december 2012

Becoming Dull in a few weeks!

Undercover Gifted Kid: http://www.blogtalkradio.com/amyalkon/2013/06/10/dr-sb-kaufman-your-child-can-be-more-than-his-test-scores-1
Use of the WISC - IV for Gifted Education
http://www.nagc.org/sites/default/files/Position%20Statement/Use%20of%20the%20WISC-IV%20for%20Gifted%20Education.pdf

This kidlet was retested in 2015 - and his FSIQ cannot be used due to him being Gifted and the fact the there was too much scatter. Scatter caused by inadequate schooling. Read about scatter, cielings and realise that a child tested while feeling uncomfortable is a test wasted. A child in "faillure to thrive" due to inadequate schooling, being bullied or emotional distress due to asperger, autism, adhd or even dyslexia often does not test well OR has scatter indicating the FSIQ or even GAI cannot be used. Please read and understand scores - make sure you do not just get FSIQ and request the "whole" IQ test with scores. In Denmark this is done by requesting the front page of the test so you have index scores, raw scores ect. The WISC test is useless unless the child is observed at school and at home when there are problems. Rule og thumb: A child can test with too low scores, never too high. A child that scores a high score and then low indicates the child is in a wrong educational setting for THAT child. Children are different - this means gifted children are also different. Not all of them are small scientists ... or writers some seem quite normal, not smart at all. Those kiddies are the ones at risk - they do not belong in sped classes just as they do not belong in normal class with no accomodation. These kids assimilate to their environment ... all they want to do is fit it. Fitting in is a coping strategy, a dangerous one when they are not spottet and helped to gain their full potential. Just see these scores ... this is a 2e child, being 2e and being put in an educational setting where accomodations where not made or cannot be made results in failure to thrive but most of all - it can be seen on test scores.


Wechsler thought that it would be much more legitimate to base his classifications on the Probable Error (PE) so his classification was (6):

ClassificationIQ LimitsPercent Included
Very Superior128 and over2.2
Superior120-1276.7
Bright Normal111-11916.1
Average91-11050
Dull Normal80-9016.1
Borderline66-796.7
Defective65 and below2.2
Oki, doki ... my son has been scored FOUR times in an IQ test! I expected the numbers to be sort of around the same range but he keeps surprising me!

In 2007 he scored above the 90th percentile. That means he was Superior with an IQ above 119. He was in real bad shape and bullied as well as misunderstood ect.

In 2008 he scored just under the 10th percentile and landed on an IQ of 116 but did not care to take the test and kept complaining had several crazy and foolish ways to stop the test., He even worked out if he answers wrong she stops asking .... 

In 2009 he took a CHIPS test that landet him the thinking bracket of what was expected for an 11 year old while he was only 7! By using the idea of: 
The Secret Weapon: An IQ-to-Grade Conversion Chart by by Valerie Bock 


This chart is nothing more than the result of calculating a range of values from the definition of IQ which calculates IQ as the ratio of mental age (MA) to chronological age(CA) For this reason, the original source of the chart (which has been lost to the ages) is not relevant. http://gtworld.org where the exact article can be found at http://vcbconsulting.com/gtworld/iqgrade.html

I and the psychologist estimated he scored an estimated IQ of somewhere about Mensa range. We had no other means and agreed via his abilites that it was a good estimate. As well as to test him for dyslexia - that was diagnosed with a huge reading/writing deficit.

So, you might also be as surprised as I was when I got his report and noticed his IQ had dropped to 89! I will chart his WPPSI vs WISC scores to see where he lost so much footing and hope that I can be pointed in some direction, although I am quite sure he either fooled the tester OR is in such bad shape that he needs Psychiatric care ... I just have no idea!

The test was done in CPS custody after about 6 weeks of isiolation and only seening me once a week as well as no contact with any other people he knew, except his sister .... and according to CPS they fight like cat and dog. He has also had to be restrained often by adults holding him down for his and the safety of the people around him.

WOW, I am shocked, freaked and totally desperate. What happened during that test? What are we seeing? When will people start to hear me - this is ALL wrong very wrong.

So much for my personal wish since 2007 that he has a WISC test done by a Gifted Child professional! I know he is severly dyslexic ... and I also know he is smart ... but Dull? That bit comes as a surprise to me. How did he become DULL ... now that needs some explaining.


It takes more than an IQ to describe how our brains work
Age, gender, even an ability to play computer games all determine our intelligence

Intelligence Quotient, or IQ, has been used to sort people, whether job candidates or schoolchildren, for decades. Now, a century after psychologists first came up with the idea of “general intelligence”, the world’s biggest study of its kind has put paid to the simplistic idea that we can use an IQ figure to describe the astonishing abilities of the human brain.
Anecdotally, we all know people who are fantastic at speaking French, but poor at puzzles, or who can reel off telephone numbers from the top of their heads but are hopeless at maths. We also know that it would be absurd to use an “athletics quotient” to compare a long-distance runner with a sprinter. But in science you need hard evidence, and that is what we have managed to produce, with the help of 100,000-plus people – including many Daily Telegraph readers – who took part in the largest online intelligence test of its kind. http://www.telegraph.co.uk/science/9758391/It-takes-more-than-an-IQ-to-describe-how-our-brains-work.html

Hehe


Object Assembly subtest score reflects the visual-motor skills of puzzle construction.  Remembering numbers aka Digit Span measures short-term auditory memory and attention. Letter-Number Sequencing measures attention span, short-term auditory recall, processing speed and sequencing abilities.

Has alot more to do with learnign to read (dyslexic bias here) than math ... but concept in article very interesting!

Why is a history of IQ tests important?
Children who have dyslexia or other specific learning disabilities and who are not remediated will demonstrate a reduced level of "IQ." This is NOT because the child has become less intelligent over the years. It IS because the child has not been remediated and thus cannot compete with "normal" children who have. Some children cannot demonstrate their intelligence on traditional IQ tests and an experienced practitioner will need to examine the child. http://www.dphilpotlaw.com/html/school_accountability.html

Kloge børn stemples som udviklingsstækkede


Maja - et barn der tænker anderledes
Læs om en mors oplevelser med et barn med særlige forudsætninger og den lange vej, forældrene måtte tage for at få anerkendt, at datteren hverken er autist eller motorisk urolig, men bare tænker anderledes end de fleste andre børn
http://infolink2003.elbo.dk/PsyNyt/Dokumenter/doc/15076.pdf
Af: Henrik Stanek

Op mod halvdelen af de særligt intelligente børn udvikler forskellige former for mistrivsel og risikerer at blive diagnosticeret som udviklingsstækkede. Det er muligt at skelne mellem børnene, men ofte skal der et sæt neutrale øjne til, siger ekspert.

"Der er øget risiko for, at børn med høj begavelse bliver marginaliseret. Dels er der færre af dem, så det er svært at finde nogle at sammenligne dem med, dels tænker de på en anden måde end andre børn. De leger ikke de samme lege, som andre børn, men søger viden og indsigt og er derfor meget spørgende", siger børnepsykolog Ole Kyed, næstformand i Børnerådet og ekspert i børn med særlige forudsætninger.
Tania Karpatschof beskriver i en kronik på specialpaedagogik.dk den lange vej, hun måtte tage for at få anerkendt, at hendes datter Maja, hverken er autist, har ADHD eller fejler noget andet, men at hun er en pige, som tænker anderledes end mange andre børn. I børnehaven legede Maja meget alene, og da hun kom i skole, mente børnehaveklasselæreren, at hun var umoden og langt bagud motorisk.
"En del velbegavede børn bliver afvist af klassekammeraterne, og de kan også selv virke meget afvisende på grund af deres iver efter at tage tingene alvorligt, og fordi de er meget intense. De vil have forklaringer, og det kan være irriterende for de andre børn", siger Ole Kyed, der til daglig er souschef ved Lyngby-Taarbæk Kommunes børne- og ungdomspsykologiske rådgivning. Han fungerer samtidig som privatpraktiserende psykolog.
Kasper er bare lynende intelligent
Maja nåede ikke at blive fejldiagnosticeret. Det gjorde Kasper fra Aalborg. Han fik diagnosen autismen. I dag ved man, at den tiårige dreng bare er lynende intelligent. Men han blev misforstået af skole og omgivelser i en sådan grad, at han som otteårig løb ind i en depression og fik angst. Nu går det bedre.
"Det har været hårdt. Vi har været frustrerede og kede af det. Men nu har vi følelsen af at være kommet ud på den anden side. Nu er der sat ord på, hvorfor Kasper er anderledes, og jeg forstår, hvorfor han reagerer som han gør", siger hans mor, Eva Antonsen, i en artikel i Nordjyske for nylig.
Kasper blev først undersøgt af skolepsykologen og dernæst af børnepsykiatrisk afdeling. Det mundede ud i to diagnoser. ADHD og autisme.
"På en måde var det en lettelse. Nu havde vi fået en forklaring på, hvorfor Kasper reagerede voldsomt og havde det så svært. Diagnoserne gav os noget at styre efter. Noget, der måske kunne behandles eller håndteres. Men samtidig undrede jeg mig. Jeg kunne ikke forstå, at Kasper var autist, for han manglede ikke empati. Det syntes jeg simpelthen ikke passede på den dreng, jeg kendte så godt", siger Eva Antonsen i avisen.
Muligt at se forskel på børnene
Ligesom Maja blev Kasper undersøgt af Ole Kyed, som kom frem til, at Kasper er langt mere intelligent end de fleste.
"Intelligente børn kan minde om aspergere og børn med lettere autistiske træk. De har den samme interesse for at fordybe sig i særlige emner, og de kan være virke tvangsprægede og have hang til perfektionisme. Og hvis de er hyperaktive, forbinder mange dem med ADHD eller ADD. Derfor kan de komme ind i en ond cirkel, hvor de bliver stemplet som vanskelige", siger Ole Kyed.
Men det er muligt at se forskel.
"Velbegavede børn har ofte lært at læse i en tidlig alder, og de er også tit stærke på det logisk-matematiske område. De husker godt og er meget vedholdende. De vil have svar, og de vil fordybe sig. De har et rigt potentiale, men de har ikke altid dømmekraften med. De går typisk ind i magtkampe, især når de finder noget uretfærdigt", siger Ole Kyed.
Børnene kan have et højt aktivitetsniveau og et varieret søvnbehov. De kan også være mere rastløse. De skal videre med nye ting og har svært ved tom pausesnak.
"I modsætning til børn med ADHD kan kloge børn koncentrere sig og gå i dybden i timevis, hvis de får en opgave, som giver mening og engagerer dem. Man kan også lægge mærke til deres relationer med andre. De vil ofte have rigtig god kontakt til få andre børn som voksne, mens autister og børn med ADHD er mere aparte i deres sociale liv og kommunikation. Børn med ADHD har det svært med regler. Kloge børn stiller spørgsmål til reglerne: Hvorfor gør vi det på den måde? De finder alternative veje, og det kan godt blive misforstået", siger Ole Kyed.
Hans bedste råd er, at man holder igen med at stille en diagnose.
"Man skal tage børnene alvorligt og bruge den pædagogik, som giver resultater. De vil gerne reflektere sammen med os voksne, og det skal vi give dem lov til. De hader at skrive 2-taller igen og igen. De vil videre, og det betyder meget for dem, at de føler sig forstået, og at den voksne viser interesse i det, de præsterer", siger Ole Kyed.
Ud af autistklasse
Efter undersøgelsen på børnepsykiatrisk afdeling kom Kasper i en autist-klasse. Men der gik ikke mange måneder, før lærerne fandt ud af, at drengen ikke er autist, så efter et halvt år startede et udslusningsforløb, som sluttede denne sommer.
I dag går Kasper med succes i en helt almindelig klasse i Langholt Skole nord for Aalborg.

fredag den 14. december 2012

Civile sager


En civil retssag er en sag ved domstolene, hvor en part (sagsøgeren) vil have rettens hjælp til at få gennemført et krav overfor en anden part (sagsøgte).
I en civil sag kan sagsøgerens påstand gå ud på, at sagsøgte skal:
- betale et beløb
- foretage en nærmere beskrevet handling
- holde op med en nærmere beskrevet aktivitet, eller
- anerkende en rettighed

Så skal beslutningen af den 23. oktober videre i retten. Det blev behandlet i Ankestyrelsen og afgjort den 14. december ... super vildt at der skulle gå så lang tid, og trist at jeg ikke fik nok tid til at modsvare beskrivelserne som kom på sidste faldereb. Men nu går alt videre.

Det som er vildt er at Kommunens beslutning om overvåget samvær ikke var behandlet den 23. oktober i Børn og Unge udvalg ergo det var ikke "lovligt", men det er for sent nu.

Mere vildt var at Kommunen fik kritik for ikke at havde hørt børnene inden. Det ville Kommunen jo ikke og aflyst selv planlagte møder, og senere kaldt os ind med ingen varsel osv. Og der var en meget ubehaglig møde som i den grad forskrækkede os fra at møde med dem alene. Men det er også for sent da ankestyrelsen ser sagen når undersøgelsen er næsten overstået pga. ventetid.

Referatet er lidt sjovt. Jeg bør i en dejlige hus midt i en skov - det er klart at min dansk er svært at forstå! Jeg bør i en rækkehus, tæt ved en skov, inkøbscenter og skole.

Det er noget trist for mig at se jeg ikke var forberedt nok, og under press svarer jeg dumt. Det bliver så fremover sagen at øve som man skal op til en mundlig eksamen - sjovt nok dengang var jeg også noget træg i svarene ... jeg er ikke dansk og min formuleringer går gjalt i byen. det er en umulig hurdle. Og meget værre når jeg er presset.

Børns Vilkår mangler ...

Børns Vilkår søger fortællinger fra forældre, som har erfaring med, at deres barn mistrivedes pga. mobning, og at trivselssamarbejdet med skolen om at løse problemet ikke fungerede. 
Hvis du har erfaringer med dette, må du meget gerne skrive dem til os på vores website. Følg linket, og send din fortælling til os via formularen. 
Børns Vilkår håber, at fortællingerne kan give os viden om, hvad der skal til, hvis man i højere grad skal sikre, at skoler og forældre kan få hjælp, hvis samarbejdet om mobning og trivsel ikke fungerer. En viden som vi vil bruge i vores politiske arbejde, hvor vi arbejder mod, at alle børn har ret til en skolegang uden mobning. http://www.bornsvilkar.dk/Temaer/Mobning/Din-mobbehistorie.aspx

Vi mangler ikke mere belysning men vi mangler handleplaner som skolerne kan implementere og nogen som hjælper familien npr skolen og kommunen vælger at "ignorer" deres ansvar.

Herudover især konsekvenserne af senfølger hvor børn har været mobbet, slået eller skiftet skole. Vold er vold ... hvorfor nævner ingen det som sker i skoler eller andre steder end i børns hjem?

Noget håndgribeligt skal der komme ud af jeres abrejde og noget som er reelle så Kommunerne løfter deres ansvar og sørge for alle børn kan gå glad, sikkert og trygge i skolen. Der er for mange triste historier trods 9 organisationers involvering i "STOP MOBNING" og mange millioner senere er ting lige som altid. Skift skole inden det er for sent, eller lære at leve med det.

Det enkeldte lærer er ofte lige så magteløs som det forældre og barn alt går ud over ... de skal ofte vælge klassens holdning i disse dage frem for at skabe et miljø hvor alle trives.

Og så er der lærer som er årsagen til at børn mobbes - det findes og jo længere det er et TABU jo flere børn vil mistrives.

Nu hvor Inklusion er et fokuspunkt så gruer jeg for den børnegruppe som ender med at blive mobbet pga. forældrenes, lærerens eller klassekameraters manglende forståelse for handicap. Ikke alle har en kørestol, nogle kan bare ikke det andre tager for givet og jo mere usynlig ting er jo storre risiko for mobning.

For ikke at tale det social arv - Udsatte børn får per definition en lkavere status i klassen frem for opbakning. Så prøv at drop det her herskens indsamling - cases findes velbeskrevet alle vegne - men lav dog HANDLEPLANER og MULIGHEDER hvor enkeldte sager kan få hjælp ... ikke bare besked om de skal snak med skolen, kommunen.

Ofte er der ikke altid nogen som kan gøre noget. Det er lige der problemet ligger - og sært at der i 2012, snart 2013 eksister situationer som er så langt ude at vi læser om det i avisen ... og endnu mere kedelig er viden om alt for mange børn som opgiver at få hjælp.

Bare se indlæg her på siden den 11. okotber og den 14. oktober 2011!

http://2e-giftedogdiagnose.blogspot.dk/2011/10/linial-to-dage-inden-der-blev-taget.html

tirsdag den 11. december 2012

Møde i Ankestyrelsen

Et motiverende møde går skridtet videre og giver det lærende menneske, mødedel­tageren, flere input, mere inspiration og flere kompetencer på vejen til et endnu bedre resultat. 
Kort sagt gælder det om at få mest muligt udbytte af den investering, og det er formålet netop med Motiverende Møder.
Når du ankommer henvises du til en lille lokale. Enten sidder du sammen med dit barn, jeres advokater eller så kan I med fordel gå ud og drik en kop kaffe i en cafe lige i nærheden.

Ankestyrelsen giver cacao, kaffe, te og vand. 

I bliver hentet til aftalt tid hvor der er endnu en vente lokale, en til barnet, hvis barnet er over 12 og en til dig. Jeres advokater ankommer.

Til selve møde er der et stor bord. I får plads ved den en ende og der er 4 personer til stede som skal afgøre sagen, hertil er der også andre hvis det vurderes vigtigt.  Mødet styres af jeres advokat og du får stillet nogle spørgsmål som du skal besvare. 

Lige efter stiller advokaten flere spørgsmål. Alt i alt er du ind ca. 30 eller 40 minutter ... og taler kun 20 minutter uagtet størrelsen af sagen. Alt omhandler her og nu synspunkter og den seneste afgørelse. Ikke så meget fortid eller fremtid, men de kan spørge meget kort så skal du kan svar i rekord tid. Så kendt din sag, og tænk havd du vil sige til det som nu kan vægtes. Det er kun dig selv som kan svare på ting. 

De spørger om ting som er skrevet i det notater de har, men holder mest fokus på det I fik tilsendt en uge før ..  så husk at bede om akterne. Det er en god ide at have en fremtidsplan klar, og sov endeligt godt dagen forinden. 

Så kommer der et brevsvar om en uges tid.

mandag den 10. december 2012

Ordene har "gemt sig"

Hvordan viser afasi sig?

Afasi viser sig på mange forskellige måder. Afasi findes i alle sværhedsgrader fra lette vanskeligheder med at finde ord til meget svære, hvor kommunikation næsten forekommer umulig. Størst betydning har skadens omfang. Derudover har det stor betydning, hvor i hjernen skaden er sket. 

Forskellige former for afasi

Der er flere forskellige former for afasi. Fagfolk giver afasityperne navn, og disse navne kan godt variere afhængig af, hvem der udtaler sig.
Stærkt forenklet kan man sige, at hjernens sproglige funktioner har 2 grene. Den ene gren udtrykker sprog. Den anden gren opfatter sprog.  Det kaldes også henholdsvis:
Det ekspressive sprog
Det impressive sprog
  • tale spontant
  • benævne (sige navnet på)
  • formulere sig skriftligt
  • forstå hvad man hører
  • forstå hvad man læser
Ved svær afasi kan man være ramt massivt på samtlige ekspressive og impressive områder, mens man ved en let afasi kun er ramt i lettere grad på få områder.

Ordene har "gemt sig"

Hvis man har ekspressive vanskeligheder, vil man ofte være ramt på flere forskellige af de ekspressive områder. Hvis man ikke kan finde de ord, man vil sige, kan man heller ikke bare skrive dem i stedet for - ordene har jo ”gemt sig”. Og hvis man ikke kan tale i sætninger, kan man heller ikke skrive i sætninger. Måske kan man ikke få begyndt, eller man kan ikke få anbragt ord eller bogstaver i den rigtige rækkefølge.
Hvis man har vanskeligt ved at forstå talesprog, vil man normalt også have vanskeligt ved at forstå, hvad man læser. Måske kan man rent teknisk læse ordene, men hjernen opfatter ikke meningen. https://www.hjernesagen.dk/om-hjerneskader/foelgevirkninger/afasi

fredag den 7. december 2012

Fordomme? Psykologiens magt i sager ved Kommunen


Fergos 'forskning' er fordomme
Der er for mange tvangsfjernelser af børn, mener Peter Fergo. Synspunktet forsøger han at bekræfte med en aldeles uvidenskabelig undersøgelse.
Der anbringes mange børn uden for hjemmet i Danmark. Omkring 13.000 børn på årsbasis, og et stigende antal anbringes med tvang. Sådan har det været i mange år, og med jævne mellemrum er sagen oppe til debat i både medier og de politiske og sociale cirkler. Ikke mindst hvad angår økonomien. Men også ud fra mange andre synsvinkler må det lægge op til kritiske spørgsmål, når et så velbjerget samfund som det danske anbringer så mange børn uden for hjemmet. http://politiken.dk/kultur/boger/faglitteratur_boger/ECE68534/fergos-forskning-er-fordomme

Og Fergos 'videnskabelige' metode er meget speciel. Den er konkret: Det er sag for sag, det handler om, det er selektive uddrag - og der er næsten totalt fravær af reference til den umådelige forskning om validering af psykologiske metoder. Derved kommer den aldrig op til at kunne begrebssætte sin indsigt og når aldrig frem til at hæve sig op på et teoretisk og dermed generaliserbart plan. Sagt kort: Fergos metodiske tilgang mangler stort set alt det, enhver kommende forsker lærer på sit første kursus om forskningsdesign og metodisk kontrol. 

Ja, men er psykologerne uangribelige? Svaret er nej, de har ikke altid ret - og deres måde at kommunikere på, så en almindelig politisk valgt repræsentant kan forstå, hvad det drejer sig om, er ofte yderst kritisabel. Deres erklæringer bør også underkastes en kritisk vurdering. Det samme gælder en ukritisk brug af test. Der er nok at tage fat på. Men det skal være med en helt anden tilgang end den, Peter Fergo er i stand til at anvende. 

Jamen dog! Når jeg læser vores §50 ser jeg "selektiv uddrag" uden at Socialrådgiveren henviser til at hun har taget en lille sætning fra et helt rapport dvs. hun fandt en negativ sætning i en 4-5 siders rapport! Det som kan undre mig er at Socialforvaltnignen NÆGTER pur at indhendte eller bruge det som Fagfolk skriver, herunder en privat psykolog som har fulgt os i 7 år ... men jeg kan ikke forsvare mig selv. Sagen er for voldsom nu - især da Kommuen har mange på sagen, og ved præcis hvordan de skal sige ting eller påstår for at alle samarbejder omkring at hjælpe mine børn.

MEN hvorfor fik vi aldrig en times hjælp? Hvorfor blev der brugt 2½ år på sagen UDEN afgørelser ... HVOR blev journalnotater og kommentar af. HVORFOR skulle jeg trues med en anbringelse HVIS jeg ikke omgåedne underskrev en undersøgelse af os frivillig, i det samme tidsrum min børn havde det godt på deres skole ... der blev sagen lukket, men jeg havde ikke kræfter til at rentskrive det båndoptagelse eller klage. Jeg var udmåttet efter 13 måneders AKTIV undersøgelse af enhver hjørne af mit privatliv.

Hvis jeg havde kunnet forudsige det hændelser i efterår af 2011, ja så havde jeg måske fundet kræfter til at skrive alt - men, faktisk tror jeg ikke at jeg villet kunnet handle. Jeg ved i dag at jeg bliver totalt handlingslammet i chock.

Jeg forstår faktisk ikke hvad det Kommunen tænkte da de sendt min børn isoleret i en sommerhus og brugt test på dem, test vi vel og mærke havde i forvejen og havde bedt om at Kommunen får hjælp via Fagpersoner at forstå og kunne anvende for at hjælpe min børn. Jeg kan kun med totalt frygt vent på resultaterne da jeg i går fik at vide det er dem som giver grundlag for en ny møde i børn og unge udvalget. HVAD sker der?

Hvordan skal jeg nogensinde få vores sag til at give mening, HVORFOR vil Kommunen ikke anvende Fagpersoner som kendte børnene og hvorfor skulle alle vores test gentages efter børnene blev sat isoleret i et sommer hus i mange uger ... under sådanne forhold vil selv ikke den mest selvsikker Jagersoldat kunne klare en "psykolog udredning".

Nå, jeg må hellere se at begynde at affinde mig i at Kommunen ved præcis hvad de laver - at det skader min børn er mit version som ingen vil eller gider at høre. Det er svært at skrive noget positiv i sådan en situation, og umuligt at skrive det velvidenden at jeg er alene mod Kommunen, Systemet og Samfundets kritiske øje. Og dog der er andre ... problemet er ingen vil se kritisk på dette.

Hvad er konsekvenserne af at Kommunen vælger ikke at støtte, og så vælger at støtte med det mest indgribende af alle "undersøgelser" for at finde det beviser de selv ønsker ved at udelukke pårørende? Ja, det ender med en ulykkelig sag ... men alle kan jo se vi har haft problemer i mange år ... hvordan alt opstået er for længst glemt når Kommunen har strikket deres version sammen. Kommunen skal man samarbejde med og gøre PRÆCIS som Kommunen vælger for en - det er bare ikke skrevet i loven.

Fergo er ikke alene ...

Psykolog Verner Overø er fremkommet med nogle betragtninger om kommunernes sagsbehandling i familiesager:
Antallet af tvangsfjernede børn i Danmark er forholdsmæssigt et af de største i verden. 
I Psykolog Nyt den 24. februar 2000 (nr. 4) påviste jeg i en artikel, at børn i vidudstrækning tvangsfjernes, uden at der foreligger noget lovligt grundlag derfor.Og at psykologer har en afgørende indflydelse herpå. Desuden pegede jeg på nogle foreløbige foranstaltninger, som kunne lægge en dæmper på udskejelserne. Og som psykologforeningen måske kunne medvirke til at få gennemført. 

Andres erfaringer 
Den 28. august 2003 bragte TV2 en udsendelse, “Løgn over løgn”, som drejedesig om Farsø Kommune, hvor man tvangsfjernede mange flere børn end andre steder. Og selv om udsendelsen var noget forvirrende og usammenhængende, så fremgik det klart af sagsbehandlernes udtalelser, at man mente, at de børn, som man fjernede, havde brug for det, men at man havde for travlt til at kunneoverholde lovens regler om forudgående undersøgelser. Alligevel var de meget vrede over, at de alle var blevet afskediget, selv om det syntes at være en naturlig konsekvens. At børn og unge-udvalget havde kunnet godkende forvaltningens mangelfulde indstillinger, syntes kun at kunne forklares ved, at det ikke havde skortet på psykologiske støtteerklæringer.  

onsdag den 5. december 2012

Overvåget Samvær og Bisidder

Idet at det første rapporter er noget "uvirkelig" så havde jeg en med til vores samvær i dag. Hvis Kommunen må overvåge mig så må jeg da i den grad også have en person med som støtte, troede jeg. Jeg har dd. intet fået at vide om "reglerne" på stedet og det tog 35 dage før ejg fik et brev om at børnene gerne må have besøg af andre - men men men - ingen har fået "lov" endnu.

Så kom vi til Sommerhuset som ligger i udkantsdanmark i et sommerhus kvarter - totalt affolket - uden skraldebiler og post levering. Bussen kører ikke om vinteren og vi ankom i en taxa som kørte igen. Det var KOLDT! Blæsevejret ved vandet er altid noget for sig ... i taxaen var det MINUS 3 grader ...

Og min bisidder, familieveninde får så lov til at stå UDENFOR i kulden hele det time med BEGRUNDELSEN at jeg kender REGLERNE???

Nå, men nu skal jeg fortælle en ting: Jeg har endnu intet fået at vide om regler men jeg har set at alle paragraffer brydes og der er ingen retssikkerhed. Men at lade en anden person stå UDENFOR i -3 graders frost og blæst??? Min børn blev bekymret ... og ejg tog en ekstra jakke ude til hende og en tæppe. Taxaselskabet beklagede at de ikek havde ne bil til rådighed - sådan er det på bølandet - og de er dybt rystet.

Hvad er det for en menneskesyn? Hvis der var en afgørelse om sådan noget så havde jeg da overholdt den ... men i det mindste fik begge min børn lov (eller retter sagt, begge børn TOG SIG RETTEN) til at få og give hende en kæmpe kram. Hun måtte ikke sidde i deres bil, eller i en soveværelset ... Jeg vil aldrig ahvde treode det muligt med mindre jeg selv oplevet det.

I hele den periode siden 23. oktober har min dreng kun set mig en time om ugen og ingen andre han kender. Min datter har været til en fest og ud to gange med veninderne ... det er vildt at Kommunen ansætter en firma til at udøve det her som anden aktør ... hvad er det for noget? Hvordan ses børnene i alt dette?


GAD VIDE HVAD MIN BØRN TÆNKER EFTER DE SÅ VOKSNE OPFØRE SIG SÅDAN? Min dreng blev vildt bekymret at hun er udenfor i den kulde ... heldigvis gik hun væk fra huset så de ikke skulle se  på hende.

tirsdag den 4. december 2012

Kommunens opgaver i forbindelse med anbringelsen§ 68 b. Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om valg af konkret anbringelsessted i overensstemmelse med handleplanen, jf. § 140. Samtidig med valg af anbringelsessted skal der tages stilling til barnets eller den unges skolegang. Er anbringelsesstedet beliggende i en anden kommune end barnets eller den unges opholdskommune, har opholdskommunen pligt til at underrette den stedlige kommune forud for anbringelsen.
Stk. 2. Ved valg af anbringelsessted skal kommunen vælge det anbringelsessted, som bedst kan imødekomme barnets eller den unges behov. Kommunen skal lægge vægt på anbringelsesstedets mulighed for at tilbyde nære og stabile voksenrelationer og herunder vurdere, om en anbringelse i en plejefamilie, jf. § 66, nr. 1-3, er mest hensigtsmæssig.
Stk. 3. Hvis barnet eller den unge har søskende, der er anbragt uden for hjemmet, skal kommunalbestyrelsen vælge samme anbringelsessted, medmindre de øvrige søskendes eller barnets eller den unges behov eller andre væsentlige forhold taler imod dette.
Stk. 4. Forud for anbringelsen skal kommunalbestyrelsen hjælpe barnet eller den unge med at finde en person i barnets eller den unges familie eller netværk, som kan udpeges til at være dennes støtteperson under anbringelsen. Kommunen kan efter behov dække støttepersonens udgifter til telefon, transport og lign.

mandag den 3. december 2012

Klager over forhold for et konkret barn - Tilsyn


Klager over forhold for et konkret barn
Klager over forhold for et konkret barn, kan af forældremyndighedsindehaveren og barnet rettes til sagsbehandleren i barnets opholdskommune. Hvis klagen viser, at der på anbringelsesstedet er forhold for barnet, som ikke er i overensstemmelse med formålet med anbringelsen af netop dette barn, kan opholdskommunen træffe afgørelse om ændret anbringelsessted, jf. servicelovens § 69, stk. 1- 5.
Anbringelsessteder for børn og unge har ikke adgang til at klage over afgørelser, der træffes vedrørende barnets eller den unges forhold under anbringelsen, men har høringsret i forbindelse med visse afgørelser truffet over for barnet. Herunder blandt andet afgørelse om ændring af anbringelsessted.
Hvis klagen omhandler forholdene på opholdsstedet, anbringelsesstedet eller institutionen, ved hyppige rømninger og i tilfælde af ulykker eller dødsfald blandt børnene eller de unge, bør anbringelsesstedets bestyrelse, den driftsansvarlige kommune eller region samt de anbringende kommuner omgående orienteres (Vejledning nr. 3 til serviceloven, pkt. 86).
http://www.socialstyrelsen.dk/tilsyn/tilsyn-kort-og-godt/hvordan-klager-du


Vi forsøger hele tiden at undgå magtanvendelser og disse bruges kun, når det er nødvendigt for at forhindre at barnet gør skade på sig selv eller andre.
Både opholdsstedet og Kommunen giver sig selv medhold i at det de gøre er det rigtige, overfor barnet? Vel, hvordan kan det være at de skal ude i magtanvendelser ... og det har ingen som kender barnet godt gjørt før!!!


Nu har det været en uge og jeg må konstatere at der er INTET som forældrene kan gøre end se udefra på at deres barn smadres i et trin for trin forløb ... de folk er ligeglad, fuldstændig ligeglad og aner ikke at der er andre metoder for at undgå MAGT!

søndag den 2. december 2012

Principafgørelse om §51 - tvangsforanstaltningAnkestyrelsens principafgørelse 90-10 om mellemkommunal refusion - tvangsforanstaltning - åbenbart - passivitet


Resume:

B Kommune havde udvist passivitet i en sådan grad, at A Kommune kunne kræve refusion for udgifter til anbringelse af et barn uden for hjemmet.

Familiens og barnets forhold havde over en længere årrække været kendt af B Kommune.

Der var på baggrund af de vanskeligheder, der var beskrevet hos barnet sammenholdt med oplysningerne om forældrenes manglende ressourcer og forholdene i hjemmet i øvrigt, allerede inden fraflytningen fra B kommune et klart børnesagkyndigt grundlag for at anbringe barnet uden for hjemmet, ligesom der var åbenbar grund til at gribe ind for at støtte barnet.  https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=153173

Principafgørelse om:

Tvangsmæssig undersøgelse - afklaring af risiko for barnets sundhed og udvikling -tilstrækkelige oplysninger - anbringelsesgrundlag

Lov:

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 764 af 26. august 2003 - § 39, stk. 1
Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 979 af 1. oktober 2008 - § 51Resume:

Ankestyrelsen ophævede Børn og unge-udvalgets afgørelse om tvangsmæssig undersøgelse af et barn på 6 år under ophold på institution, da sagen på tidspunktet for kommunens indstilling af sagen til Børn og unge-udvalget var tilstrækkeligt oplyst til at kommunen kunne have taget stilling til en eventuel anbringelse af barnet.

Ankestyrelsen fastslog at bestemmelsen om tvangsmæssig undersøgelse alene finder anvendelse, når det er nødvendigt at få afklaret, om der er åbenbar risiko for alvorlig skade på et barns sundhed og udvikling. Bestemmelsen finder således ikke anvendelse, når der er et anbringelsesgrundlag til stede.

Såfremt kommunen under en anbringelse finder, at der er behov for en nærmere undersøgelse af barnet med henblik på behandlingsbehov, kan kommunen træffe afgørelse om gennemførelse af en sådan undersøgelse i henhold til servicelovens § 55, stk. 1 (SSL §51 dvs en §50 men under tvang via Børn og Unge udvalgsmøde), om forhold under anbringelsen.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=154358


Afgørelse truffet af: Ankestyrelsen

Principafgørelse om:

Tvangsmæssig / frivillig undersøgelse - formandsbeslutning - akut undersøgelsesbehov

Lov:

Lov om social bistand - lovbekendtgørelse nr. 110 af 26. februar 1996 - § 32c, § 32d og § 35c
Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 979 af 1. oktober 2008 - § 75, stk. 1, §75, stk. 3, § 51, stk. 1 og § 51, stk. 2Resume:
Ankestyrelsen ophævede Børn og unge-udvalgets afgørelse om godkendelse af en foreløbig beslutning om iværksættelse af en undersøgelse af to drenge efter bistandslovens § 32 d (§51 dvs tvangs udredning) . Ankestyrelsen fandt det ikke dokumenteret, at beslutningen af hensyn til drengenes øjeblikkelige behov ikke kunne afvente, at sagen blev behandlet i Børn og unge-udvalget.
Begrundelsen var, at der ikke havde været tale om et akut opstået undersøgelsesbehov. Ankestyrelsen lagde herved vægt på, at forvaltningen ikke havde forsøgt at opnå forældrenes frivillige medvirken til undersøgelsen. Hertil kom forvaltningens mangeårige kendskab til familien samt et langt sagsforløb.
Ankestyrelsen vejledte samtidig om muligheden for at træffe beslutning om undersøgelse i henhold til § 32 c (SSL § 50) i forståelse med forældrene. 

fredag den 30. november 2012

Klagen - flere undladelser og flere skjulte akter? HVORFOR ikke ærlighed og åbenhed?

Kommunen vinder sagerne på magtfordrejning og at de selv skriver hemmelige journaler som de gemmer i månedsvis ... og forglemmer borgerens svar samt opdigter episoder!

I forhold til mail af den 26.11.12. Din klage er modtaget og sendt videre til Det Sociale Nævn, samt at du har klaget til Ankestyrelsen over børn- og ungeudvalgets afgørelse om § 51 undersøgelse jf. servicelovens § 51 og din klage er under behandling i Ankestyrelsen. 

I forhold til din mail af den 28.11.12. Det er korrekt at der har været to episoder med magtanvendelse i forhold til drengen. Du har modtaget en kopi af begge de to skemaer vedr. magtanvendelse fra Opholdsstedet. (men der er flere verbale og den dag jeg fandt ham ukontakbar!! OBS overvåger er den med flest hændelser pt. er det derfor mit barn intet fortæller om grusomme oplevelser?)
Børnene modtager den hjælp de skal have i forbindelse med dette fra Opholdsstedet. (??selvmordtrusler, skolegang med fravær ... kærlighed ... ærlighed ... høres de børn ...)

I forhold til din mail af den 28.11.12. Som du tidligere er blevet orienteret om, dækker forvaltningen dine udgifter til transport til samvær. Du skal blot sende dine kvitteringer, så refundere vi beløbet. 
Du modtog den 16.10.12 aktindsigt, hvor du modtog alle de dokumenter, der ligger til grund for beslutningen om at træffe afgørelse jf. Servicelovens § 51. 
I forbindelse med din klage over afgørelse til Ankestyrelsen, har forvaltningen sendt de nyeste dokumenter i sagen til Ankestyrelsen. Du skulle have modtaget en kopi af dette fra Ankestyrelsen. Såfremt du ikke har modtaget en kopi fra Ankestyrelsen, må du give mig besked, så skal jeg sørge for at du modtager en kopi. 

Når den færdige § 51 undersøgelse fra Opholdsstedet forelægger, vil du modtage en kopi af denne. 
I forhold til beskrivelser vedr. det overvågede samvær er de beskrivelser forvaltningen har modtaget sendt til Ankestyrelsen, hvorfra du skulle have modtaget en kopi. Resten af beskrivelserne vil indgå i den edelige § 51 undersøgelse. (ALLE får lov til at forberede sig UNDTAGEN os ... advokaten har intet akter fået, hellere ikke mig? Det er UMULIG at hjælpe sig selv i det system ... ingen lytter alle henviser og afviser ... men alle mener de har fat i sagen det er bare det at sagen ikke er beskrevet fordi jeg ikke kan det alene i Kommunale ord dermed høres jeg ikke)

I forhold til dine øvrige spørgsmål henvises der til tidligere besvarelser. (Elegant - jeg blev bare som vanlig IGNORERET ... imens hun smadrer to dejlige børns fremtid og mit hele liv frem for at hjælpe, bakke op og støtte - det var jo hendes ko ordinerings opgave ...  )

Barnet der truer med selvmord


Behandlingskæden
Behandlingskæden - FynsmodellenBetegnelsen "Behandlingskæde" tager sit udgangspunkt i, at der udarbejdes samarbejdsaftaler mellem afdelinger, sektorer og insatser for at sikre en hurtig og kvalificeret hjælp.http://www.selvmordstruede.dk/wm243274

                      


Efter dages 35 dages ophold i et Sommerhus passet af 6-7 forskellige mennesker med ukendt uddannelses bagrund. Et ophold hvor barnet ikke må se hans netværk - pålagt ulovligt af "socialrådgiveren" som bare fasthold det med assistance fra Opholdsstedet. Mopren må han se under overvågning af den person som flere gange har begået "magtanvendelse" og som ikke skrev det! Hendes ord gælder over barnets .... og hvis jeg i det MINDSTE siger noget eller gøre min børn ked er det HENDE som stopper vores samvær!

Barnet må INTET af det han plejer hverken lydbøger (husk han er ordblind og kan ikke læse på det niveau han ellers ville), eller gå til skak eller bare hygge som han selv synes.

Barnet er kendt for at reagere - men der er en klar handleplan af "hands off" dvs han må ikke fastholdes osv. Opholdsstedet har fra dag et af valgt at ignorer dette og lige så stille eskalerede alt. Inden han reagerede advarede jeg PPR som kvitterede med "sagen er ud af vores hænder" og alle andre kvitterer med "hendvend dig til Kommunen" eller du kan jo bare "klage" med vi skla sætte os ind i sagen det tager måneder.  Hvor gjalt skal det her gå?

Best af alt er læger, skadestuer som har fået retningslinier for hvordan et selvmordstruet barn/voksen skal håndteres INGEN følger disse. Hvad i alverden er det her for noget?

Må jeg snart vågn op? Det her kan da ikke være sandt set udefra det jeg læser i avisen og hører fra vores politiker?

ALDRIG før har mit barn spyttet, sparket, slået med knyttetæv ... HVAD gøre de ved min dreng? Han gjor det hellere ej dengang han var grov mobbet osv.

HVORFOR vil han hellere dø end leve hvis det er så hyggeligt og godt i et sommerhus? Tilsynet godkendt det jo ... Ingen spørger ham - hans bisidder er hellere ej tilladt. hertil er løgn og ansvarsfraskrivelse dagens ord, helt fra starten af. Alle som kender vores sag internt ser væk, vil ikke tale med os - Ja, det gøre ting ikke lettere men viser mig sandhed om Mennesket: Snak i krogene, mens jeres nærmeste lider!

Hilsen den fordømte Moar hvor Kommunen ikke ahvde nok til en anbringelse jvf. sladder men som har rigeligt nu efter en fejlplacering hos folk der af uvidenhed skader begge min børn. Husk der er en storsøster som ser på alt dette ... hvor er det styrket indsat mod selvmord?


Om Kompetencecenter for SelvmordsforebyggelseKompetencecenter for Selvmordsforebyggelse rummer en børne- og ungdomsfunktion og en voksenfunktion, der er tilknyttet Psykiatrien i Region Syddanmarks to universitetsafdelinger - Børne- og Ungdomspsykiatri Odense og Psykiatrisk Afdeling Odense. Børn- og ungedelen bor på Vandværksvej 30, Odense C, mens voksendelen holder til i Bjergegade 15, Odense C.
Organiseringen af centret – med regional kompetenceudvikling og vidensdeling omkring selvmordsforebyggelse for alle aldre - er unik i Danmark.
Tal og faktaHvert år forsøger 400 børn og unge i alderen 10-19 år at begå selvmord i Region Syddanmark. For voksne anslås tallet at være 2100 årlige selvmordsforsøg. Tallene er behæftet med en vis usikkerhed, da ikke alle henvender sig og beder om hjælp efter selvmordsforsøg.
I 2009 døde 140 personer i Region Syddanmark ved selvmord. På landsplan døde 612 personer. Der er på landsplan sket et fald gennem de seneste godt 10 år. http://www.psykiatrienisyddanmark.dk/wm363562

torsdag den 29. november 2012

Det socialt-psykologiske samarbejde


Denne vejledning er udarbejdet som følge af en række henvendelser fra kommuner og privatpraktis erende psykologer, som har efterlyst mere klare retningslinjer for samarbejdet mellem psykologer og kommuner i sociale sager. INGEN af disse dokumenter eksister i noget del af vores sag - det er vildt, hvorfor laver vi alt uden det bruges?
Ved socialt-psykologisk samarbejde formidles relevante helbredsmæssige, sociale og psykologiske oplysninger mellem kommuner og psykologer med henblik på at opnå den optimale sagsbehandling for klienterne. Formålet med denne vejledning er at fremme ”best practice” gennem forslag til retningsli njer for dialogen og samarbejdet mellem kommuner og psykologer.
Informationsudvekslingen har hjemmel i forskellige love og hviler som udgangspunkt på klientens udtrykkelige samtykke.
Vejledningen om det socialt-psykologiske samarbejde indeholder en beskrivelse af kommuner og psykologers virke, lovgrundlaget for udveksling af informationer samt beskrivelse af blanketter til brug for udveksling af oplysninger mellem kommuner og psykologer
Vejledningen er udarbejdet i et samarbejde mellem repræsentanter fra KL, Københavns og Frederik sberg kommuner og Dansk Psykolog Forening. I forbindelse med bl.a. lovfortolkning har juridisk ekspertise fra relevante ministerier mv. været inddraget. Der henvises til Socialministeriets notat om samtykke og tavshedspligt i bilaget. Kilde: http://www.kl.dk/ImageVault/Images/id_47370/scope_0/ImageVaultHandler.aspxEn række psykologer kalder nu metoderne på behandlingshjemmet Schuberts Minde fra DR-serien “Kæft, trit og flere knus” ulovlige”Hvorfor er der ikke nogen, der råber op? Det er jo overgreb mod børn.”
Så klar er kritikken af behandlingshjemmet Schuberts Mindes metoder fra psykolog Leif Grieffelde, PsykologCompagniet. Han er blandt en række underskrivere af en kronik i dagens avis, hvor metoder som fysiske magtanvendelser kaldes direkte ulovlige.
”Én magtanvendelse er én for mange. Børn udvikler sig ikke, når der bliver brugt magt,” siger han.
I en af udsendelserne forklarer hjemmets leder, at hver eneste magtanvendelse bliver indberettet til det kommunale tilsyn. I 2011 var tallet 23 fordelt på 10 ud af 32 børn. 22 blev erklæret lovlige, mens en var ulovlig. Det fortæller den tilsynsansvarlige i Ringkøbing-Skjern Kommune, Hanne Overgaard Hansen. 
Kilde: http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/451458:Danmark--Psykologer-langer-ud-efter-kendt-behandlingssted 


Det er meget godt at læse og holde i mente når du eller dit barn udredes af en privat psykolog betalt af Kommunen. det med at Kommunen giver mundlig afslag duer ikke, og at Kommunen vælger er hellere ikke helt meningen, men det sker ... jeg håber jeg snarest kan supplere denne tekst med Principafgørelser! Men for nu nøjes jeg med et se på denne liste:

Den socialt-psykologiske aftale vedrører følgende blanketter og attester:
ANMODNING OM ATTEST FRA PRIVAT AKTØR
PSYK 100 – Erklæring om kommunens brug af anden aktør
ATTESTATION
(Påbegyndt behandlingsforløb)
PSYK 111  Anmodning om Attestation fra psykolog (kommunen anmoder)
PSYK 115  Attestation fra psykolog (psykologen svarer)
AKTUEL SITUATION
(Igangværende eller afsluttet)
PSYK 121  Anmodning om status fra psykolog (kommunen anmoder)4
PSYK 125  Status fra psykolog (psykologen svarer)

VURDERING
(afsluttet, igangværende eller skal etableres)
PSYK 131  Anmodning om vurdering fra psykolog (kommunen anmoder)
PSYK 135  Vurdering fra psykolog (psykologen svarer)
UNDERSØGELSE
(afsluttet, igangværende eller skal etableres)
PSYK 141  Anmodning om undersøgelse fra psykolog. (Kommunen anmoder, og psykologen svarer.
Der er ikke udarbejdet svarblanket)
HENVISNINGSBLANKET
PSYK 151 – Henvisning til psykologydelse, fx terapi eller støttesamtaler, som ikke dækkes via blanketter til attestation, status, vurdering eller undersøgelse. (Der er ikke udarbejdet svarblanket)
AFREGNINGSNGSBLANKET
PSYK 190  Afregningsblanket (kommunen sender/psykologen returnerer)

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.