lørdag den 21. januar 2012

Her kan du tale din tekst ind og få det oplæst på din smartphone

Dictus til Smartphones (Android telefoner)
og tablet PC'er

 

 

Slip for bøvlet med at taste sms'er, e-mails og andre beskeder på telefonen.

Dictus er tilgængelig på Smartphones som har Android styresystem, fx HTC, Samsung, Sony Ericsson Xperia.

Skærmen på en mobiltelefon er ikke særlig velegnet til at skrive fra. Derfor har Dictus den fordel at det meget nemmere at tale beskeder ind - især hvis man også har andre skrivevanskeligheder.

Sådan virker det:
Efter klik på mikrofon knappen er Dictus klar til at modtage dit diktat. Når du er færdig kan du få den genkendte tekst læst højt ved at klikke på højtaler knappen.

Hvis du klikker på sms knappen kommer du straks ind i 'Meddelelser' funktionen og teksten indsættes så du bare behøver at angive hvem du vil sende til.
På samme måde kan du sende e-mails og status opdateringer på Facebook.
Du kan også 'klippe' og 'indsætte' teksten i andre programmer du har på din telefon. Tilsvarende kan du indsætte tekst fra andre programmer og få den oplæst i Dictus.
Hvilke telefoner virker det på?
Se listen. 
Dictus virker ikke på iPhone og andre telefoner som ikke kører Android.

Dictus (Android) findes i 2 versioner:

  1. Dictus til 99 kr.
  2. Dictus Free er gratis,
    men begrænset til 20 transaktioner inden for 24 timer

Gode råd:

  • Lån ikke din telefon ud til andre (så ødelægges din stemmeprofil)
  • Tal klart og tydeligt (gerne lidt langsomt)
  • Undgå baggrundsstøj (mikrofonen er ikke retningsbestemt)
  • Du skal have god netværksdækning (evt. WIFI)
Læs mere på:

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.