fredag den 6. januar 2012

FRIVILLIG hjælp søges ...


Jeg har fået en del artikler osv. som jeg har fået lov til at oversætte til dansk. Idet jeg ikke er Dansk og nogle dage skriver uforståeligt pga. min ordblindhed så tænker jeg om vi ikke i fællesskab kan arbejde på noget?

Jeg forstiller mig at oversætte artiklerne igennem google docs hvor jeg giver adgang til en arbejdsgruppe. Først vil jeg kun have en arbejdsgruppe ad gangen og hvis det går godt vil jeg stille flere grupper op så hvert person kan vælge noget udefra deres fagområde eller interesse.

Der er ingen krav på hvor meget eller hvor lidt ... når dokumentet er færdig kommer der et nyt. Med tiden opbygger vi også en ordbog for standard ord f.eks oversætter google ordet Gifted til at være ordet ordblind ;) det duer ligesom ikke!

Vi har afprøvet google docs før og det virker ganske glimmerende. Hertil kan flere rette i det samme dokument på det samme tidspunkt.

Indtil videre har jeg fået lov til at ligge det oversatte dokumenter ud og på sigt vil jeg ligger det som "database" og arbejde mod en Dansk Hoagies hvor alt vedr. denne børnegruppe samles. Det er ildsjæle som stiller deres arbejde gratis til rådighed, for at informere om denne børnegruppe. Jeg får lov udefra at have en hensigt til at informere andre - dette håber jeg at vi kan respektere og til enhver tid henvise til "forfatteren".

Lige nu ser jeg på flere gratis løsninger og med tid blive der valgt noget hvor vi med sikkerhed ved at andre kan linke til uden at vores links ændrer navn. Indtil da må vi nøjes med intelligente børn forumet. Idet vi ikke har et fast lønnet arbejdsplads så kan jeg ikke se hvordan projektet vil udvikle sig, men jeg håber at det er et start på at give alle forældre, lærer og andre adgang til materialer på DANSK.

Har du noget du ønsker at gøre tilgængeligt skriv til mig. Vil du deltage i oversættelses arbejdet skriv dit gmail adresse til mig.

Inden artikler publiceres tjekkes dette ved et journalist og af en fagperson så vi sikrer os at der ikke sniger sjove fejl i. 
 Ser du noget "oversættelse" som du er uening i, så er der mulighed for at kommenter dette i google docs. derfra vil der med tiden ses på alle kommentar og rettelserne vil gennemføres. Hermed håber jeg at arbejdet kvalitetssikres. Nu må det kom an på en prøve ... kom glad og frisk.
 Ideen stammer fra Roya Klinger og Bente Kjeldsen. Tak for jeres gode fif ... nu bruges det!

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.