lørdag den 28. januar 2012

It-rygsække hjælper elever videre

Ti ud af ti er videre i uddannelsessystemet i stedet for at være droppet ud

Kilde: It-rygsække hjælper elever videre


 OBS: Husk Iphone eller Android der er en masse den kan!

Hvordan kan det være at en pigen fortæller:
"Lige siden jeg startede i skolen, har jeg haft problemer med at læse og stave. I 8. klasse fik jeg en it-rygsæk, og i dag vil jeg sige at jeg har forbedret min læsning mere end 1000 gange,"

Hvorfor fik hun først den rygsæk da hun var ved at "droppe" skolen helt?

"Det er et rigtigt godt resultat. Der er tale om elever, der har haft det rigtig svært med at læse og stave i skolen, men som er blevet hjulpet så godt igennem, at de nu kan gå videre"

Jamen er en skoleleder så kompetent hvis det pige er en af mange som blev "dropout" før hun får hjælp? PPR har er jo ikke andet end en rådgivende instans! PPR har til opgave at rådgive og vejlede men hvis skolelederen ikke synes det er nødvendigt ...


Skolelederen
Skolelederen træffer afgørelse om skolens
elever inden for skolens rammer. Sådanne
beslutninger kan ikke indbringes for andre
myndigheder.

Hvis der på skolen kommer personale udefra,
der blot bruger skolens lokaler til at undervise
skolens elever, og hvor skolelederen ikke har
nogen instruktionsbeføjelse, vil afgørelser om
denne undervisning kunne påklages til kom-
munalbestyrelsen.
Kilde: Specialundervisningen DUKH se mere ved at søge special undervisning på  http://www.dukh.dk 

HVORNÅR  vil nogen ser vi har børn som tabes og endnu flere når UVM laver reglerne til alt støtte under 12 timer om ugen bortfalder. Inklusions ideen er super men uden "faglighed" får VUC i hvert tilfælde brug for deres læse centrer de udbygger lige nu idet mange børn kommer ud af 9. klasse uden at kan læse og skrive på et niveau hvor de kan kom videre i systemet!

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.