lørdag den 21. januar 2012

Kære læsepsykologen

Marius har haft en læserapport siden maj 2010 med en konkret handleplan.

Først i maj 2011 valgt vores lokale PPR at henvise mig til dig som er Odense Kommunes læsepsykolog. Det var efter en meget lang brev udveksling som varede et år. Bl. andet mente PPR de ikke vil involvere sig idet vi havde en social rådgiver som lavede en børnefaglig undersøgelse. Jeg forklarede at Marius har en flersidig behov, og at han får Mentiqaskolen betalt som tilbud men har stadigvæk brug for læsehjælp i kraft af at han er ordblind. Mentiqaskolen havde ikke "læseproblemer som speciale", men deres ekspertise med højt begavede børn skulle vi også bruge.

Jeg ringede til dig inden sommerferien 2011. Den første møde med dig blev aflyst jeg pga. min børn havde begge tandlæge aftaler med specialtandlægen som ikke kunne flyttes. Det andet møde ved jeg den dag i dag ikke hvem aflyst, Anders siger det var mig - men jeg skrev at jeg ikke anede noget om det.

I juni 2011 kontaktede hans dansk lærer PPR for at bede om hjælp. Jeg bedt ham om at hjælpe mig med sagen da jeg kunne se jeg ikke kan kom videre. Han havde taget kontakt til PPR og var igang med at lave aftaler om støtte. Blandt andet om undervisning efter skoletid med en ordblinde specialist, eller en hel overflytning til en ordblindeklasse for en kort periode. Da han blev sygemeld, kontakter jeg dig.

Efter sommerferien 2011 skriver jeg til dig på email hvor jeg fremsender lærer udtalelser og fortæller at det det går særligt skidt med hans læsning bl. anden fordi han ingen hjælp har fået igennem 1½ år, og jeg opdagede at skolen endnu ikke endnu har ansøgt at få en læse PC til ham fra SPS ved SU styrelsen som bevilger den udefra hans læserapport. Skolen har givet han kortvarige perioder med individuel læsetræning, men men ikke som man ville gøre ved et ordblind barn og uden PC støtte, træning og andet hjælp som aftalt jvf. hans læseplan.

Efter noget tid, i efteråret 2011, kontaktede jeg dig igen. Primært fordi jeg ikke hørte noget og situationen er meget tilspidset hvor Marius havde en tilbagefald i hans læsning og skulle starte forfra med det samme bøger fra et år forinden. Han havde nu glemt alt det han havde lært læsemæssigt og blev grov mobbet som værende dumme pga. at han ikke kunne læse.

Her lavede vi en aftale at du kontakter mig tilbage med noget konkret vedr. Marius's læseproblemer før Jul. Da jeg ikke hørt fra dig ringede jeg til dig igen hvor du forklarede at du skrev til Mentiqaskolen og regnede med at problemerne var løst da skolen ikke svarede dig. Jeg fortalt så at Marius' lærer anvendt førergreb da han handlede i affekt og langede ud efter et barn der mobbet ham for værende dum og eg således har valgt at hjemmeundervise ham imens vi leder efter et andet skoletilbud. (Sagen kan læses her: http://2e-giftedogdiagnose.blogspot.dk/2012/03/ndvendigt-at-passificere-ham-i-et.html og inden den ny skolelærer samt personale gruppe var det et glad barn, trods læseproblemerne skole så samt lukkede vores socailsag med ... men få uger senere sker det utænkelige!)

Mentiqaskolens personale rejst alle i løbet af sommerferien dermed er det kompetence vi fik skolen bevilliget efter ikke til stede mere. Jeg fortalt at aldrig før havde Marius reagerede på en måde hvor en lærer skulle anvende vold, så jeg mente det var uforsvarlig at sende ham tilbage til den lærer. Jeg forklarede at jeg har informeret PPR og at den del af sagen er hos din leder. Vi blev enig om at børn med læseproblemer får adfærdsproblemer hvis deres handicap ikke bliver afhjulpet, jvf. artikler i ordblinde bladet. Jeg fortalt dig at vores socialrådgiver ikke mener et barn med ordblindhed skal have hjælp efter socialloven, uden at hun har set eller læst om hans ordblindhed.

I december 2011 forklarede jeg igen at skolen ikke har bestilt hans hjælpemidler og ikke har meget viden om ordblindhed og det har jeg brug for hjælp til for at Marius' læse handleplan, udarbejdet af en læsekonsulent fra vores forrige kommune, kunne sættes i værk. Du forklarede mig at du har en vejledende rolle. Jeg forklarede at vores socialrådgiover ikke mener ordblindhed er noget der kræver hjælp via socialloven. Du forklarede at det er skolen der skal sørge for hjælpe midler til os. Jeg fortalt at jeg kan se skolen har mulighed for at bestille en læse PC fra SPS ved SU styrelsen, men hvad er der ellers er af muligheder kunne jeg ikke finde frem til. Jeg havde brug for hjælp til at inde frem til dette.

Vi aftalt at du skulle senest fredagen efter nytår 2012 kontakte mig. Da jeg ikke hørt fra dig og ringede bedt du mig om at sende en sms så ville du kontakte mig - jeg glemt den sms men ringede til dig igen mandag 9. januar 2012.

Igen blev det forklarede at du har en vejledende rolle og at det er skolens som skal sørge for at vi får hjælp. Jeg forklarede at skolen havde ikke ansøgt om hjælpemidler. Jeg har nu indhentede aktindsigt fra SU styreslen så ejg er i afmagt over at ikke kan få vores hjælpemidler så vi kan kom videre i sagen. Marius er meget berørt af at være lovet en læse PC i snart to år som aldrig kommer og hvor jeg ikke kan sætte en definitiv dato på hvornår han får den. Han har lånt en inden maj 2010 og havde gavn af den derfor ved han den kan bruges.

Dette er på trods af en læserapport, efter en udredning via en læsekonsulent i vores forrige kommune, samt en handleplan - akter som nu snart er 2 år gammel dvs. mit barn har ikke fået hjælp i snart to år!

Jeg forklarede også at jeg for anden gang har fået aktindsigt hvor SU styrelsen bekræfter skolen endnu ikke har fået en ansøgningen indsendt til SPS. Jeg står i den situation at jeg som mor ikke kan indsende den ansøgningen pga. det regler der er på på området - igen henvist du mig til skolen. Desværre løser det her ikke mit barns læseproblemer.

Jeg har bedt dig om at sende mig hvad din vejledende rolle indebærer på skrift og en vejledning til hvordan vi kan få hjælpemidlerne når skolen ikke bestiller dem. Jeg ahr igen ikke hørt fra dig og det er nu endnu 3 uger senere. Hvad er meningen med at jeg som forældrene der har et barn med komplekse behov skal kæmpe så hårdt for at få bare en område løst?

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.