søndag den 15. januar 2012

Tangram
Tangram

Tangram er et ældgammelt kinesisk spil.
Det består af 7 brikker.
Med de 7 brikker kan man lave forskellige figurer.
• Alle syv stykker af Tangram skal bruges, når man danner en form.
• Ingen dele af Tangram må overlappe.
• Alle dele kan benyttes omvendt (oversiden nedad) hvis nødvendigt.

Tangram bruges til forskellige motiverende opgaver. I øvelse med arealer, omkreds, aksesymmetri, lighed mellem former, under bevis af Pythagoras læresætning og ved forklaring af rationelle tal. Det bidrager også til i geometri at indøve isometriske transformationer.

Det er imidlertid ikke et ideelt værktøj til undervisning i geometriske begreber, da det kun består af én
ud af syv typer trekanter (retvinklet ligebenet trekant), af to firkanter (kvadrat og parallelogram) og det indeholder ikke nogen cirkel. Se her for en grundig forklaring og oversigt Kilde


På denne side kan du finde et spil som ikke er så let som man ville tro: Klik her
Her er en side hvor spillet er lettere og på dansk: Klik her

Her er let instrukser hvor alle kan lave deres egne: Klik her

Se på youtube brug historier på engelsk til sporgstimulering eller rejs til kina ;) måske kan du spille

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.