mandag den 20. februar 2012

Inklusion? Hvordan skal det besluttes og tvinges igennem ...Jeg bliver ikke så ofte ked af over at være ekskluderet når det angår skolegang og min børn, men i går var en af det dage hvor jeg virkeligt ikke kunne "begribe" hvor usaglig en mor som beskriver sig selv til at være højtbegavede, som har to velfungerende højtbegavede børn, som har et job osv. og selv betaler kunne tillade sig at give udtryk for at "dem der ikke fungere" må fejle et eller andet ... og så bekræfte sig selv i at hendes syn er ganske ok! Hertil tale nedladende om "skilsmisse forælder" der pludseligt havde behov for at få lidt mere friplads for at deres børn kunne beholde pladsen på "hendes børns skole".

Hvad sker der for mennesker, normal eller højt begavede at sortere børn fra i "dem der fejler noget, væk med dem"? Eller direkte "pålægge" andre økonomiske vilkår de selv vælger - deres valg er ikke det samme som at andre har det samme mulighed!

Hvordan kan debatten omkring dette være sagligt hvis det er tilladt at have sådan et menneskesyn og hvordan skulle "inklusions begrebet" nogensinde indføres med forældre der agere sådan? Folkeskolen er måske ikke klar over det men alle med økonomien til dette forsvinder ... denne mor havde i hvert tilfælde givet mig et klart indblik i hvad hendes syn på sagen var!

Jeg må sige jeg forstår udmærket det jeg læste i artiklen her til morgen:

"Men vi bliver provokerede af, at debatten ikke foregår på et sagligt nivaeu med udgangspunkt i den viden om højtbegavede børn, som burde ligge til grund for diskussionen. Vi mangler en skelnen mellem de almindeligt velbegavede og velfungerende børn og de højt begavede børn, der kan være socialt dårligt fungerende, ude af balance og bestemt ikke kan betegnes som rollemodeller, siger Poul Jørgensen." Kilde: Forældre til klogt barn har opgivet folkeskolen


Men hvordan kan "vi forældre med det oversete børn" der har et behov som ikke opfyldes, få lov til at sige fra? Hvordan er det at debatten på et eller andet usaglig måde afvist af over 90% med børn der ikke har det samme behov - hvad ved de egentligt om det vi siger? Frit skolevalg ... har alle børn den mulighed?

Når ejg endevidere læser en artikel som "Forældre er parate til at drøfte, om det frie skolevalg skal begrænses, som uddannelsesministeren lægger op til" gruer jeg for det som Skole og Forældre påpeger hvor der anerkender det som et problem, at ressourcestærke elever i dag samles på bestemte skoler, mens ressourcesvage børn går på andre skoler.

Hvad skal der til for at vi kan kom frem til at børn med særlig forudsætninger aka højt begavede børn med eller uden en diagnose ikke fravælger folkeskolen, at kommunerne og UVM forstår, hvor vigtigt det er for disse børns udvikling at være på en folkeskole der tager hensyn til dem - ikke efter fler år med mistrivsel men som gruppe?

Hvad skal der til for at Christine Antorini, som i Kristeligt Dagblad lufter tanken om at ændre det frie skolevalg indser børn flygter fra skole til skole i håb om inklusion?

Jeg vil snarest indkalde partierne bag folkeskoleforliget til drøftelser om, hvordan vi kan se på reglerne for frit skolevalg. Målet er, at kommunerne får nogle bedre redskaber til at sortere eleverne, så vi undgår en øget opdeling i folkeskolen. Kilde: Forældre: Måske kan fritskolevalg begrænses?

Jeg håber at hun har tænkt at fjerne det tvang som kommunerne tillader sig og indføre klarere regler for at det er kommunernes opgave at sørge for undervisningsdifferentiering - gad vide om hun kunne have mod nok til at samle klasser med højt begavede elever i flere kommuner fremfor at disse børn skal nøjes med 2 timer efter skoletid? Ingen normal lærer har ressourcer til at differentiere for enkelte børn, derfor ender disse børn kasseret og glemt indtil de markere sig ... og koster knaster i AKT, OBS-klasser, Heldagsskoler, øget fravær, skoleskift ... socialrådgivere der griber til udredninger af familien.

Se på hvordan UVM selv havde set i 2009 at specialskoler for højt begavede kan være en løsning - træd varsomt at disse børn har brug for "profesionele" til at sætte opgaven igang. Måske er det meningen at en indkaldelse af partierne bag folkeskoleforliget igen bekræfter sig i at alt er i det skønneste orden - det er frit skolevalg som skaber problemet.

Hvad skal der til for at fortælle at det er nøjagtigt der hvor problemet ligger: Fritskolevalg der tilbyder det samme fra skole til skole er faktisk grundproblemet! Forældre har brug for at kunne fritvælge mellem tilbud der reelt er skræddersyet omkring det enkelt barns behov ... her kan man med fornuft kigge på at diverse handicap ikke vælger børn der er af rige eller fattige forældre. Ligesom højt begavede børn ofte har rige og fattige forældre, men kun nogle af dem får ekstra udfordringer pengene kan købe ... her er der pange at spare og børn der kan igen lokkes tilbage til folkeskole, for privatskoler har faktisk hellere ej et tilbud til denne børnegruppe.

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.