søndag den 12. februar 2012

Trinmål: Hvad betyder det egentligt???

Nu har jeg længe gået og spekuleret over hvad det der trinmål endeligt omfatter. I dag var så dagen jeg fandt det og så er jeg dybt rystet! Trinmålene er i for sig fine nok ... det er ikke det ... men hvad min børn har brug for at læse dvs. min ordblind dreng kan ikke fastholdes på det tekster "der er for hans klassetrin" ... og det han lytter til er sat til at være til 9. klassestrin. Jeg praler bestemt ikke, men forstår hvorfor jeg ikke kan finde passende "stof" til ham! Og hvorfor min datter ikke gider det hun skal læse i skolen.Denne følgende tabel findes i den faghæfte Fælles Mål 2009 - Dansk Faghæfte 1 som kan "købes" ved UVM. Jeg vælger her at bruge en kopi af tabellen for at vise:

- hvad det er jeg mener
- for at andre kan se det ikke er pjat jeg taler om
- og for at jeg selv kan bedre forklar "hvad" jeg mener til hans lærer.

Han hyggede sig med "Hobitten" og det var uafbrudt. Efterfølgende så vi den gammel tegnefilm på engelsk på youtube og han kunne fortælle hvor forskellen er mellem filmen og bogen var ... nu vil jeg teste ham mhp. "forståelsen" af bogen men det er svært fordi han har jo ikke "lært" at analysere, osv. Rent faktuelt har han forstået bogen ... hvordan analyseres den så når han ikke har lært om den slags?

Prøv at se tabellen ... hans lyttestof er på efter 9. klasse og hans læsning er vel og mærke langt bagud ift. jævnaldrende børn. Datteren har også det samme problem.

Men værst af alt er at finde bøger med et "passende" sværhedsgrad der også er passende for hans "emotionelle" udvikling. Alt for voksen/voldelig stof til et følsom 10 årige duer IKKE.Så læsehastighed? Og alt det der som vi har svært med herhjemme pga. ordblindhed ...Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.