lørdag den 3. marts 2012

120 OrdEr nu ikke rart at "repitere og repitere" basale kedelige ord. Slet ikke når man er i 4. klasse og er fanget på det 120 ord andre i 2. klasse bare kan. Vi har prøvet alle metoder og den seneste "påfund" er at klippe dem alle ud. Så sætter det ord som kan læses op på den venstre skabs låg, og dem der ikke kunne læses i midten. Da vi nået "halvvejs" og han havde tillid til metoden, så kom alle de ukendte på den højre skabslåg ... ideen var at hele tiden justere sådan at han kun se "Jeg KAN" mere end det han ikke kunne, jeg justerede som jeg syntes han havde behov for. Det var noget Ole Kyed anbefalede i sin tid hvor jeg lånt bogen "Børn kan" skrevet af Ben Furman.

Nu er vi i den fase hvor det ord han "Bare Kan" sorteres fra de andre, så han motiveres med at disse ord kun skal repiteres hvert tredie dag. Dvs. små ord repiteres fra skabslågen hver tredie dag da der er andre snue metoder jeg bruger til repitition, som ikke er gennemskuet endnu. Døvnskaben længe leve.

Et ord der voldt mange sjove problemer var OS eller SO ... når hjernen spejlvender og rækkefølgen ændres er det faktisk meget sværrer at lære det ord fremfor et ord som "være"!  Jeg har set han lære ord som billeder og det arbejder vi med nu - og skulle havde gjort for to år siden, men idet vi aldrig fik hjælp fra en "trænet" person har dette process været "lærning by doing". Senere skriver jeg det bøger på som jeg har brugt. Vi kun ikke købe systemet der kostede 4000kr da min socialrådgiver ikke mener et ordblind barn har brug for hjælp via den sociallovgivning.

Det er en realitet at vi KUN har fået en ordblindetest ... og det timer han har fået støtte i har nedbrudt mere end det gavnede da der ikke var taget højde for hans problemer med sekvens/rækkefølge, lyd, og bogstaver der bytter f. eks. n og m bytter samtidig med u kan genkendes som n osv.

Download ord fra ABC leg som også trykker dem her: Download

Lige under er dem han kan læse og i midten er dem vi arbejder med f. eks. hv udtales som v, før var det ig udtales som ai ... og så at hver og være lyder ens!

Herudover øves der grammatik et og en ved at ord tilknyttes sætninger ... næste skridt er vel at han skal læse et hus, huset så er grammatikken på plads. Disse ord skriver han selv når vi leger og laver sjove sætninger ... det kommer med på billeder senere hvis han tillader det.

At kan tegne langt over det niveau andre børn kan, men hvor det skjules for at passe ind pga. mobning der tog overhånd så er det med at skrive bogstaver noget som tærer på kræfter. Så derfor er det så den løsning vi har valgt - han skal nok lære at skrive, bare ikke som alle andre børn ... han er langsomt til dette og pointen er vel at han fornemmer at kunne producere noget.

Da han legede og lavede et spil sammen med et andet barn der var ret god til at skrive, imens han tegnede kortene kom han faktisk igang med at lave kopier ... for så var stavepresset overgivet til "Jeg kan". F. eks kunne han tegne dette da han var 7, men skrev som der ses for et barn der skriver alle første gang som 3 årige.Der er ikke noget mere demotiverende for et barn med ordblindhed der skriver langsomt at se de andre børn skrive hurtigt med snilde - nu lærer han "vores" metode og at taste med ti finger systemet så han om et års tid vil kunne taste hans tanker ned hurtig, hvor stavekontrol ville fange det bogstavs ombytninger han laver.

For at jeg havde en let bog der havde det basale grammatik med så bruger jeg "Basis-håndbog i dansk grammatik for udlændinge" da det har vist sig der ikke er andre grammatik bøger indlæst på lydbog til skolebørn! Jeps, det er lidt vildt, men vi venter nu på en privat frivillig organisation der er igang med at indlæse lidt. Det som er rart med denne bog er at han får skruet op for tempoet så han skal huske at tænke ...  desværre er bogen udsolg men jeg håber at vi snart har fundet en kopi.

Det er mig en gåde hvorfor "ordblinde", "dove" og blinde ikke bare alle håndteres sammen med DAISY så deres bøger der kan skaffes elektronisk alle er på skrift og lyd. Det er da alment viden at disse personer i forvejen bruger en masse energi i deres hverdag og at samle deres handicap på en måde hvor alle kan drage nytte af hinandens arbejde sparer tid og penge. Men det må jeg tage en anden dag. Et eller andet sted skal jeg spare tid og stemmen. Han hader det elektroniske stemme fra adgang for alle ...


Download ord fra ABC leg som også trykker dem her: Download

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.