tirsdag den 27. marts 2012

Børn får altså blå mærker i skole!

Udvalget har bedt ministeren redegøre for, hvordan ministeren vil sikre, at der er kvalitet, og at der ikke sker overgreb på børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet. Det kan læses her og i morgen er sidste frist for at tilmelde sig - plads fordeles i morgen. http://www.ft.dk/samling/20111/almdel/sou/samspm/k/1085280/index.htm

Jeg vil spørge: Hvordan vil samfundet sikre at der er kvalitet  kvalitet, og at der ikke sker overgreb på børn og unge, der er i hvilken som helst institution!

En svar jeg fik fra en politiker var at børn altså får blå mærker i skole, derfor ønsker jeg min læser at besvare mig: HVOR går grænsen? Hvad skal der til for at noget er en uheld vs vold? Og hvordan sikre vi at hvis børn slår børn at de voksne som havde ansvaret skal redegøre for at det var tilladt?

Hvem skal bedømme disse sager? Hvor er loyaliteten? Hvad er barnets tarv i sager hvor kommunen havde ansvaret for barnet - vel og mærke ved både almindelige institutioner og skoler såvel anbragte børn.

Børn der oplever "vold i hjemmet" hjælpes ret hurtigt (håber jeg!) - men hvad sker der hvis der sker "noget i skolen" hvor de kommer hjem, men værre for børn på et institution hvor de ikke kan kom væk derfra? Hvad tilbyder vi vores børn - hvor ligeglad er vi reelt??
Jeg skrev den indlæg efter jeg talt med endnu politiker der ikke havde tid, der faktisk FORTALT mig at børn få blå mærker - min ikke manden bør sæt sig ned og overveje noget i systemet VIRKER ikke. Jeg må håbe at hvis jeg står frem at vi kan stop det galskab OMGÅENDE! Min påstande dokumenteres hvis du klikker her
Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.