lørdag den 3. marts 2012

Børn Kan - kidsskills.org

Det er ærgeligt at denne metode ikke har slået igennem i den danske skolesystem. Men den bedste sælger vandt ... jeg er tilhænger af at arbejde med børnenes styrker fremfor deres uvaner.

Jeg vil klart anbefale denne system til brug i specialpædagogik.

Med det metoder der bruges anvender man tvang og magt og det ender bare med et barn der er fuldstændigt resistent overfor alt.

En af metoderne er at at dele en klasse op i grupper og tillader at de børn som ikke opfører sige ordentligt at sidde skærmet, eller væk fra gruppen ... indtil barnet selv vælger at samarbejde er en af det mest destruktive metoder jeg nogensinde har været vidne til - værst er at det BRUGES hver eneste dag i folkeskoler, friskoler, specialklasser uden omtanke og med stor opbakning fra ALLE.

Sporger man barnet så vil barnet svarer det er "oki" og barnet vil finde det positive der er at sige om placeringen f. eks. for så får jeg fred, eget bord ...  men ser man på barnet så ser man et barn der opgivende tænker hvordan kan jeg opnå noget jeg er ekskluderet fra? Men sure sokker det valgt barnet jo selv da barnet var den forstyrrende element - hermed oplærer vi alle i at det er oki at ekskludere dem som ikke "passer ind"!

http://www.kidsskills.org/Dansk/index.htm

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.