tirsdag den 27. marts 2012

Endelig en der taler MOBNING højt begavelse, psykisk sårbarhed og diagnoser ...

Denne forsker skriver overraskende ting som jeg har sagt i 7 år! HVORDAN kan det være at forskning og praksis i skoler og børnehaver er så forskelligt fra hinanden? Hvad sker der - mobning involvere alle. Vi mangler faktisk en taskforce der kan kom ud til de børn der er mobbet og sætte de socialrådgivere og pædagoger og forældre på plads! Ja, jeg havde tillid til at skolen kunne håndtere den slags men efter at havde været udsat for flere skoler konstatere jeg at der skal mere til og jeg oplever at lærer og pædagoger samt forældrene helt ikke vil tage et ansvar! Det dokumentere jeg med at der i 7 år ikke står et ord fra en lærer, socialrådgiver eller andre at min børn faktisk blev mobbet. Og jeg oplever at hvis børn mobbes så skal hjemmet tage ansvaret. Spørgsmålet er så hvad er det som alle flygter fra? Nå, jo vi ved der ikke må mobbes så det sker jo slet ikke og hvis det sker er det den som mobbes som er problemet, ikke? Se lige DRs nyeste film længere ned så kan det være forsker på området har noget at fortælle ... men de er jo ikke del af skole, kommunale og forældre "systemer". Jeg spørger så bare hvad det gøre godt for?


Jeg spørger bare: Hvordan er det at forskere taler og skriverom noget kommunerne ikke ønsker at anerkende? Praksis i kommunerne fortæller om børn der i årevis mobbes til de knækker - det bør jo ikke kunne ske, vel? Et barns råb om hjælp mod en der mobbede ham groft. Han tegnede det han ønskede skulle ske for drengen men hvis jeg var mere opmærksomme dengang havde jeg set han blev mobbet af en gruppe ... hans klasse! Jeg skulle havde afleveret billederne af blå mærker til alle forældre og spurgt om det er i orden - men noget siger mig de er af typen som var ligeglad og bare manglede et syndebuk dvs. det barn der reagerede sidst!

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.