fredag den 30. marts 2012

Endnu et barn med IQ 140 skriver til samråd i socialudvalgetEndnu et højt begavet barn ANBRAGT men det sker jo ikke siges det!Jeg skriver ind med eksempler til samtlige der var i samråd i socialudvalget, for det var mens mit barn var i hænder på de såkaldet "professsionelle fagligt veluddannede" med samfundets store accept af deres høje standard og forståelse for børn, barnets tarv og rettigheder at mit barn blev omsorgssvigtet.

I skolerne...bl.a. oplevede vi en løsning i pædagogisk regi som hed:


-  "din søn er sidst ankommet til denne klasse, så han ryger først ud"...
- i en specialskole afd. i kommunalt regi Odense viste det sig at en af lærerne slog, slæbte og klemte løs på børnene, han blev fyret efter flere forældre klager, dog fik han beskæftigelse igen efter der var gået en lille måned i en anden kommunal skole, mens mit barn gik skoleløs rundt i op til 4 måneder....
- i en anden skole blev han af ekstern psykolog erklæret for dum...drengen har specialiserede intelligenser og en iq på 140.....hun mente han holdt ikke alderssvarende på blyanten samt var for urolig og gik med de forkerte drenge....
- i en anden folkeskole kunne de finde på at sige at han skulle blande sig uden om og holde sin kæft hvis han ville forsvare en uretfærdig handling udført af en voksen mod et barn.....osv osv....

min søn blev ødelagt på krop og sjæl, valgte desværre tidligt at vende sig mod det etablerede samfunds normer.....i dag efter utallige møder hvor min søn sammenarbejdede med systemet gennem årene og som endte op i absolut ingenting..

tog jeg fat med helt andre metoder, nemlig konstant banken på hos div. politiker og socialvagten samt andre henvendelser op til min søns 15 års fødselsdag ca 6 år gik hans barndomsliv med nederlag på nederlag og en familie som led med ham og selv er ramt af systemets fejlvurderinger og manglende viden og mangel på indsigt....

og i dag er han på et opholdssted hvor der bliver rettet en del op på de skader hans selvværd og det mentale efterslæb han har været udsat for.....

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.