lørdag den 3. marts 2012

Find Ord

For at vi har noget der gøre det evige gentagelse af bogstaver sjover så bruger vi temaer f. eks Pokemon var det engang og nu hedder alt Minecraft!

Nu hvor ordblindhed er så misforstået som det er så er det her hvor man kan se forskellen i et barn der har svært ved at læse ... nogle gange går det fint og andre gange driller det!Der er ikke så meget på dansk men det kommer. En af siderne jeg godt er den følgende, men som sagt det er ikke "udbygget" så meget som vi har brug for. Det heldige er at med Minecraft og Pokemon kan man ofte bruge engelske sider, og især med Pokemon så findes der rigtigt meget med find ord og kryds og tværs.

Klik på billeder for hjemmeside forslag!


Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.