torsdag den 8. marts 2012

Forældreevneundersøgelser skal nu kulegraves af Ankestyrelsen.


FORÆLDREEVNEUNDERSØGELSER I LOVLØST LAND

Kommunernes brug af Forældreevneundersøgelser skal nu kulegraves af Ankestyrelsen. Styrelsen skal blandt andet kortlægge, hvilke faggrupper, der foretager de omdiskuterede undersøgelser, hvilke krav kommunerne stille til kvaliteten og hvor ofte undersøgelserne fører til den konklusion, at forældre er uegnede til at tage sig af deres egne børn.
Det fortæller formanden for Folketingets socialudvalg, Özlem Cekic (SF):Forældreevneundersøgelser skal kulegraves
: Kommunernes brug af Forældreevneundersøgelser skal nu kulegraves af Ankestyrelsen.

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.