lørdag den 10. marts 2012

Hvorfor denne blog?

Her håber jeg at give læseren et indblik i hvad det vil sige at være Twice Exceptional. Barnet kaldes for twice exceptional når barnet har en diagnose f.eks ordblindhed, ADHD, GUU, GUA eller Aspergers SAMTIDIG med at barnet kaldes et "barn med særlige forudsætninger", hvor den sidste betegnelse specifik henviser til at barnet er "højt begavet". På google findes der mange artikler hvis du søger på ordene Gifted Children og 2e. Denne blog vil handle primært ordblindhed og at være højt begavet, da det er den diagnose der kan skjule at et barn er højt begavet, men jeg vil ikke afvise at der kan fortælles om andre diagnoser. Jeg håber jeg kan igennem denne blog fortælle lidt om hvordan jeg opdaget problemet og hvordan vi fandt en passende løsning for at inspirer andre forældre, lærer og pædagoger.
 

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.