søndag den 18. marts 2012

Mobning som magtmisbrug?
Mobning er når den fælles social og uformel orden,
udvikles til systematiske udstødelsesmønstre.

Misbrug af
rang
(den fælles social og uformel orden)
opleves af ofre som en krænkelse af deres værdighed.

Professionel mæglere bruger ofte
Fullers definition af "rang i grupper" til at udforske
misbrug af
"ens stilling inden for et hierarki"
fra både dem længere ned og højere op,
samt
"hvordan rang er selvforstærkende i gruppe sammenhænge".

Kommunen, skolen, klassen og hjemmet har et fællesansvar.
Alle er deltagere, dermed part i enten aktiv og/eller passiv mobning.

Enten som tilskuer, offer, mobber
- det er angsten for at blive den næste der driver værket.

Mobning er kontekstsensitiv!
Alle deltagers værdighed krænkes!
Balancen er svær - åbenhed kræver mod!

Derfor er mobning og det magtmisbrug
der opstår i dysfunktionelle grupper
  svært at vende til ægte Inklusion.

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.