fredag den 14. oktober 2011

Nødvendigt at "passificere ham i et førergreb og føre ham ud af klassen”

Email fra skolen den 14. oktober 2011 hvor læren skriver hendes valg af at bruge førergreb, desværre undersøger Kommunen kun sager som avisen skriver om. Aldrig nogensinde ahr det været nødvendigt at bruge greb, vi har endda dokumenteret via psykologen at barnet ikke profitere af fastholdelser! Inden episoden har barnet fortalt at skolen er dårligt osv. og barnet har ikke villet gå i skole trods 1½ års skolegang uden fravær.

Ergo vores sag eksister ikke jvf. Brian Dybro og Poul Anthoniussen trods emails til dem om sagen. Herudover har flere personer in Børn og Unge Udvalget får besked om sagen - en sag som ikke eksister trods en grundig udredning via Børneafsnittet. PPR var lige således ligeglad, og den pædagogisk leder ahvde selv givet afslag jvf. støttetimer og skoleskift inden ufaglærte kom til. Vores tidligere lærer havde selv underrettet Kommunen om at det nye lærer ikke har den erfaringsgrundlag som gav barnet et god skolegang - sagen er og var kompleks. Samarbejdet med moren fungerede 100%, således at en mange årige børnesag var lukket få måneder forinden - alle ventede på støttetimerne som var ansøgt om og hjælp var lovet men udelev.

Hertil vidste Børn og Unge Udvalget at sagen eksisterede og at barnet ingen hjælp fik - andet end skulle acceptere forholdene - eller fjernes fra hjemmet som skete præcis et år senere, uvarslet den 23. oktober jvf. tvangsudredning da vores ansøgnignen om hjælp blev ignoreret med påstande om vi ikke "samarbejdet".

Lærer med 10 års lærer erfaring hvaf 5 år var på Døgninstitution Herkules skrev: “Derfor vurderer jeg at det er nødvendigt at passificere ham i et førergreb og føre ham ud af klassen.” da hun regnede med at man måtte Magtanvende i en ganske alm. Friskole på samme måde som på en døgninstitution. Det fik hun indført i klassens pædagogik ved enighed fra flere forældre.

Kommunen mener det er skolen som selv skal sikre børnene - ingen undersøgelse jvf. gældende lov er i værksat - til trods for at Kommunes egne Tilsyn beskrev mangler jvf. specialbørnene - disse børn skulle tilbage på skolen unden yderlig hjælp, vi fik nemlig "mundelig" afslag på støtte, og belv ikke besvaret siden vi ankom i maj 2010 jvf. vores særlig handleplan samt støttetimer behov og skolens udtalelser. Kommunen opdagede ingen behov jvf. deres børnefaglig undersøgelse afsluttet juni 2011.

Politiet mente der er intet at undersøge. Trods lærens skriftelige indrømmelse INGEN gav mig det korrekte vejlednign jvf. klage muligheder. Disse fandt jeg ud af 1½ år senere efter barnet igen blev udsat for ulovlig magtanvendelser, sågar af personale som det nye tilsyn beskrev ikke havde det fornøden kompetencer, mennesker som kommunen alligevel valgte til opgaven. http://2e-giftedogdiagnose.blogspot.dk/2013/06/et-enigt-social-nvnt-fandt.html

UVMs skærpet tilsyn fik at vide at Barnet var rejst fra skolen - men skolen modtog penge i 11 måneder efter episoden og skrev gentagende gange til Kommunen om at barnet er ulovligt fraværende og de ikke vidste hvorfor! Hvorfor oplyses andet til UVM? Eller hvorfor undersøgt UVMs Tilsyn ikke dette barns behov i tide?

Ja, jeg samarbejdet jo ikke siges der - og jvf. en Byrådsmedlem udvist jeg dermed ikke fornøden respekt ... og den ny børne- og kulturdirektør mente jeg nu skulle "bevise min værd", senest i 2013. Gad vide om der kommer flere sager frem eller om der er flere børn tvangsflyttet efter "uenigheder i pædagogisk valg" og hvor mange fyringer der bliver - værst er børnene det går ud over som tvangsflyttes på den ene eller den anden måde  http://www.tv2fyn.dk/article/430090:Odense-fyrer-to-topchefer og http://www.folkeskolen.dk/509274/bemaerkelsesvaerdig-opsigelse-og-nyansaettelse

Barnets version ligger: click her
Moren skriver inden version ligger: click her
Kommunens valg ligger click  her
Båndoptagelsen ligger her  
Mobning igen: Ingen så noget click her
Gammel lærer fra året før sagt 10 dage forinden click her

BARNET hjemmeundervises nu på 7. måned da kommunen vil påtving en dialog dvs. familien skulle acceptere skolevold hvor skolelederen vendt sagen mod offret for at skjule at situationen var pga. kaos på skolen. Kommunen træder til nu med at undersøge familien for svigt men ikke sig selv eller skolen. Skolen er under skærpet tilsyn ... familien er nu alene og nogle af skolens forældre, som ikke tror på at det er sket eller for at beskytte skolen sender anonyme underretninger til Kommunen.

OPDATERING: Landsretssag 30. august 2013 - den del af sagen her er overset af Kommunen, Ankestyrelsen og diverse udredninger. Barnets udredning vist ordblindhed og behov for læseklasse efterfulgt af normal skole, samt anbringelse i "empatiske omgivelser". Barnet bør nu på tredjie ny adresse siden en akut anbringelse for behandling, går i en Internskole og ser ingen jævnaldrende, nu siden 23 oktober dvs. i 11 måneder. Skolen sender aldrig børn tilbage til Folkeskolen trods alle sættes derinde med formålet at det er en midlertidig foranstaltning. Børnene kommer alle videre på dyr særlige oprettet forløb. Værst er Kommunens udredning var præget af Ulovlige Magtanvendelser som Social Nævnet bedt Kommunen om at undersøge. Kommunen arkiveret sagen.

Den ny og seneste Opholdssted har deres egne metoder: Ingen information om barnet så længe moren ikke "samarbejder" og barnet fortælles han skal bo hos dem fordi hans mor ikke samarbejder - i mellemtid er han anbragt blandt børn med anbringelsesdom, flere år ældre end ham totalt afskåret fra alt hans tidliger netværk, familie, venner og fritidsaktiviteter. Han kom hellere ikke i skolen før lige inden sommerferie hvor en læsepædagog evalueret ham til at ikke være ordblind og gav det samme handleplan som han fik i 2010 - han læser jo uden at kan genkende bogstaver! Han skriver som han gjor i 2011, 2008 ... men ingen kø på isen, det overså alle. Den udredning er så mangelfuld at jeg gruer for børn som fremover skal Inkluderes og lærer som skal løse disse opgaver. Opholdsstedet anbefalede skolen - der går alle deres børn. Lovændringer ændrer ikke Kommunalt praksis.

En anden skole i Odense: Bækholmskolen har brug for hjælp Antallet af magtanvendelser på Bækholmskolen er faldet. Men skolen skal have hjælp. Ikke alle børn blev undersøgt da Kommunen omplaceret nogle!
http://www.dr.dk/P4/Fyn/Nyheder/Odense/2013/05/16/080328.htm
http://www.fyens.dk/article/2390209:Odense--Skole-ansatte-brugte-unoedvendig-magt


Den 14. okt. 2011 14.36 skrev skolesekretæren :

Episode den 14/10 - 2011, hvor Xxx bliver hjemsendt.

Yyy, sidder udenfor klassen og arbejder og Xxx som ikke vil sidde på sin egen plads
fordi han er uvenner med rrr (drengen som mobber grov pga. selv været mobbet), som sidder i nærheden sidder på gulvet ved tavlen. Yyy
G kigger ind i klassen og kommer med en drillende kommentar om Xxx nye matematikbog.

Jeg fortæller Yyy at jeg ikke vil høre den slags og sender ham udenfor klassen, for at
arbejde videre, mens jeg lukker døren. Yyy stikken næsen ind igen for at komme med en
kommentar mere og jeg lukker døren og drejer låsen, for at slippe for den uro det giver. Xxx
virker som om han synes Yyys kommentarer er sjove, smutter over og åbner døren, da jeg
vender mig for at hjælpe en anden elev.

Yyy smutter derfor ind igen. Da tager Xxx et kridt, fordi han vil sætte en streg på tavlen
og derved "straffe" Yyy og klassen ved at markere at de har larmet så de derved får et minut
mindre udenfor i sidste time. Yyy vil forhindre Xxx i det og forsøger at tage kridtet fra
ham, hvorefter de lynhurtigt ender i slåskamp på gulvet. Da jeg når dem, ser det ud til at de har
hinanden låst fast og ingen vil slippe for ikke at give den anden chancen for at slå. De slipper
ikke da jeg siger de skal og jeg tager derfor fat i Yyys arm og får trukket ham fri af Xxx.
For at stoppe situationen giver jeg Yyy besked på at forlade klassen øjeblikkeligt, hvilket han
gør.

Da han når døren er Xxx kommet på benene og løber rasende efter Yyy. Han rammer
døren samtidig med at Yyy er på vej ud og jeg må fysisk holde Xxx tilbage, men han
får alligevel smækket døren og Yyy og mine fingre undgår med nød og næppe at komme i
klemme. Xxx vil nu ud af døren og have fat i Yyy, men jeg stiller mig i vejen og forsøger
at berolige ham. På dette tidspunkt har jeg ikke fat i ham. Da Xxx ikke kan komme forbi
mig slår han mig. Jeg fortæller ham roligt men bestemt at han ikke må slå og at han skal tage
roligt. Xxx er for ophidset og vælger at slå igen. Derfor vurderer jeg at det er nødvendigt at
passificere ham i et førergreb og føre ham ud af klassen. Udenfor klassen slipper jeg ham og
giver ham besked på at gå på kontoret, hvilket han vælger ikke at gøre.

Det er min vurdering at Xxx slog i frustration og ikke fordi han var vred på mig. Den
opfattelse underbygges af at han efter at have kølet ned indfinder sig til næste time som om
intet var hændt. Efter aftale med kontoret beder jeg her Xxx gå til kontoret så han kan blive
hentet, hvilket han gør stille og roligt.

Mvh Lærer med 10 års lærer erfaring, det sidste 5 år var på Døgninstitution Herkules som blev lukket og meldt til politiet for vold og tortur mod børn af IRC

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.