lørdag den 31. marts 2012

Principsag - private aktørMon dette samråd skal overveje vores principsag der ligger i ankestyrelsen? Siden 2006 har jeg bedt om, tigget for ... råbt og skældt ud for inden jeg opgav alt og hævede min pensions opsparing og lavede en løsning som kommunen ikke ville give relevant afgørelser om, ja den kom men så var der ikke tid til at anke den - meget passende?

Faktisk, tog det dem fra 2005 til 2008 at kom frem til at de reelt bare siger nej til det jeg mener er en løsning! Efter, ja EFTER at en specialskole for børn med stor mentale vanskeligheder jvf. klagenævnet ikke var en løsning der kunne anvendes og EFTER den børnepsykolog skrev at mit barn er asynkron grundet hans høj IQ og fejl behandling blev let undgået dvs. ingen tog fat om problemet dvs. barnet mistrivedes i børnehaven og moren reagerede på dette ...

I mellem tid ahvde jeg arrangeret med en skole at de kan få ham med støtte - det virker ikke som noget børn der er udsat for vanrøgt normalt har forældre der gøre? Men jeg, som blev anklaget for manglende forældre evner søgt løsninger uden at opgive, og valgt at sige nej hver gang mit barn ikke havde det godt! Jeg glemmer ALDRIG den dag i december jeg fik kontant at vide vi skal på heldagsskolen - det tog noget kræfter for at nogen kun nå ind til mig.

Mit verden faldt i små stykker den dag. Ole Kyed ved alt om det da han tog samtalen og jeg husker ikke hvad han sagt, men noget sagt han som fik mig samlet igen. Sært ser jeg i dag at det skete på den samme dato hvor jeg aflevere en Principsag "den 5. december", det er bare 4 ÅR senere! Så mange ÅR hvor familier forgæves kæmper for at få fagpersoner på i tilfælde af adfærdsproblemer der ikke er omsorgsvigt. Se, hvad jeg skriver og tænk hvis jeg fik dokumentation for problemet i 2008 efter en sej kamp hvad skete der så?


1. Forefindes der lovgrundlag hvorved kommunen kan pålægge den private aktør rammer, hvor den private aktør ikke har fuld aktindsigt og adgang til fuld information, samt forhindrer den private aktør i at modtage relevante oplysninger fra den involverede borger?

2. Er en privat aktør valgt af kommunen fritaget for at skulle følge Forvaltningslovens regler? Hvorledes sikres det i henhold til forvaltningsloven at oplysninger videregivet af kommunen til den private aktør, således at borgeren er informeret? Hvorledes sikres det i henhold til forvaltningsloven at oplysninger indhentet af den private aktør, kommer den berørte borger til kendskab?

3. Hvilke kvalitative og faglige krav defineres til den private aktør, og hvorledes sikres det at den private aktør og kommunen har de fornødne kvalifikationer til at udrede en borger? Her tænkes specifikt på tvivlstilfælde hvor en borger som involveret part i sagen mener at der skal involveres psykolog eller læge med ekspertise på specialområder.

4. Da kommunerne kan vælge en privat aktør er der et spørgsmål om hvorvidt og med hvilken begrundelse en borger kan anmode om at kommunen bruger en privat aktør med relevante kvalifikationer ift. borgerens sag. Hvilke kriterier opstilles for at sikre og afgøre hvilke informationer der er relevante?

Jeg spørger bare: HVAD kan det være at kommunerne som har alt magt vælger at blive VED med at behandle sagerne med en ens løsning til ALT? Hvor er fagligheden, sunde fornuft og ikke mindst forældrene der råber højt og fortæller der er fagfolk derude som VED hvad der bør gøres!

Da vi blev anklaget for at være social udsat havde jeg bil, firma, uddannelse (den 3. som skulle køble to områder sammen) ... aldrig før den da var der et problem med min børn. Jeg glemmer ALDRIG den socialrådgiver eller hendes ledelse der tydeligvis ikke havde udført det loven tilskrev dem. Hvis loven var fulgt så havde vi ikke havnet så langt ude ... men ikke engang klagesystemet vil anerkende sager som min.

Socialrådgiveren sagte jo at jeg ikke havde indsigt i at en enlig mor til to børn ikke hører til på en dansk universitet ... mere krænkende af en udtalelse skal man lede længe efter i sager! Men mange ting krænkede mig igennem årene - og der er intet værre end at socialrådgiverens opfattelser er det eneste gældende. Det har skadet min børn ALLERMEST! Og det tillader Datatilsynet da intet må slettes der skal noteres at der er en misforståelse. Men der er fakta, og så er der krænkende udtalelser samt fejlfortolkninger.

Men hun skrev ALDRIG noget om at jeg som ikke kriminel havde det svært ved at bo i en Ghetto, med et barn der blev banket dagligt i børnehaven - jeg hang sammen dengang FORDI min vennekreds og vores gammel børnehave altid havde tid til at trøste, støtte og give mig mod tilbage. I ved hvem I er ...  Lyt til denne samråd og forstå hvor fortvivlet jeg lytter med når jeg er fanget i den kasse i har igennem 6½ år håbet på NU SES VI! NU, ser politikerne at loven ikke duer - og i visse tilfælder bliver den groft fejlanvendt og misbrugt.

Hvorfor ellers anvender kommunerne private aktører der stilles et million per barn i sigte til at "udrede" familier i sager hvor ting er i hårdknude? Jeg klagede tilbage i 2010 og to år senere er klagen ikke afsluttet - en klage jeg næsten ikke gennemført da som mor bruger jeg kræfterne på min BØRN ... men truslen at de kan tages på forkert grundlag og fejlbehandles endnu værre end der hvor de var giver kræfter - til at kæmpe hvor andre for længst vil give op. Det er kun en mor som kan blive ved!Og folk der render rundt og tror kommunen ikke kan forsvare sig selv er velkomme til at kom og se hvad det er de laver af fejlvurderinger, grov svigt og hvordan de bruger deres eneret på at dokumentere sig helt ud af alt ansvar. Nej, gang på gang viser det sig kommunen siger der er 100% fejlfrit - men så 2 år senere kommer det frem, shit happens fejl sker! Hvem erstatter familiens tab - INGEN - det er uerstattelig.

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.