fredag den 16. marts 2012

Udredning og læseundervisning

Da mit barn var udredt i 2010 og ikke fik hans handleplan iværksat er jeg igang med at undersøge hvordan jeg selv kan betale så vi kan kom videre.

CHOCK: Prisen er 16500 kr og det dækker ikke yderlige undersøgelser ... føj! Vores papir er alle fra 2010 så det yderlige koster 8000kr var en hurtig sat beløb.

Formålet med en læseobservation er

at foretage en analyse af elevens læse-og stavevanskeligheder,
at give en vurdering af mulige årsager til vanskelighederne, og at
komme med undervisningsforslag.

En læseobservationsperiode strækker sig over 10 undervisningsgange. Eleverne går på 2-mandshold og får undervisning 2 gange om ugen, 3 lektioner hver gang.

Perioden starter med en forældresamtale og en læseundersøgelse.

Ordblindeinstituttets psykolog inddrages i observationsforløbet, hvis det skønnes nødvendigt på grundlag af en konkret vurdering.

Læseobservationen afsluttes med en rådgivning til elevens forældre, lærere og specialundervisningslærere om den videre undervisning. Der sendes en rapport om perioden til PPR-kontoret i hjemkommunen.

Henvisning

Eleven henvises til læseobservation af PPR i hjemkommunen. PPR sender en indstilling med betalingstilsagn til Ordblindeinstituttet. I forbindelse med indstillingen ønsker vi at følgende så vidt muligt sendes med:

en beskrivelse vedrørende funktionsniveau i læsning og stavning
en psykologisk vurdering
en sproglig beskrivelse.

Der er mulighed for privat betalt læseobservationsforløb.

Udvidet pædagogisk rådgivning

Efter et læseobservationsophold kan der aftales en udvidet pædagogisk rådgivning til elevens dansklærer/specialundervisningslærer. Rådgivningen foregår på Ordblindeinstituttet.
Betaling

Læseobservationen koster 16.500 kr. Prisen dækker ikke transport.

Udvidet pædagogisk rådgivning til elevens lærere koster 1.000 kr./pr. time


Efter endt undervisning/rådgivning sender Ordblindeinstituttet en faktura til kommunen.

Ved privat betalt læseobservationsforløb sendes regningen til den, der har givet betalingstilsagn. De anførte priser gælder for skoleåret 2010/2011.

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.