torsdag den 15. marts 2012

UnderydereDe elever, der blev frataget privilegier af deres forældre som en metode for at straffe børnenes underpræstation havde en lavere gennemsnitlig præstationsration end de elever, der ikke blev straffet eller som var straffet på anden måde.

De elever, der modtog ingen straf overhovedet, blev rangeret næste i præstationsforhold.

Tilsyneladende er en lav præstationsforhold forbundet med at blive frataget privilegier, hvorledes en høj præstationsforhold er forbundet at forældrene holdt taler og dermed at piskede børnene med ord ..."

Sjovt nok er det også den metode der fungere bedst i længden med højt begavede børn! Det giver stof til eftertanke ... især med Den Grimme Ællings histori om personlig transformation, nu er det lidt sjovt hvilke udgave jeg tænker på men helt klart denne:Kilde: Philobiblius fra en artikel der hedder: Factors Associated with the Achievement of High School Pupils of Superior Intelligence(pp. 53-68) ~John W. Musselman, The Journal of Experimental Education (Vol. 11, No. 1, Sep., 1942).

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.