torsdag den 8. marts 2012

With what is your child living?

CHILDREN LEARN WHAT THEY LIVE
Dorothy Law Nolte
If a child lives with criticism,
he learns to condemn. 

If a child lives with hostility,
he learns to fight. 

If a child lives with fear,
he learns to be apprehensive.

If a child lives with pity,
he learns to feel sorry for himself. 

If a child lives with ridicule,
he learns to be shy. 

If a child lives with jealousy,
he learns what envy is. 

If a child lives with shame,
he learns to feel guilty. 

If a child lives with encouragement,
he learns to be confident. 

If a child lives with tolerance,
he learns to be patient. 

If a child lives with praise,
he learns to be appreciative. 

If a child lives with acceptance,
he learns to love. 

If a child lives with approval,
he learns to like himself. 

If a child lives with recognition,
he learns that it is good to have a goal. 

If a child lives with sharing,
he learns about generosity. 

If a child lives with honesty and fairness,
he learns what truth and justice are. 
 
If a child lives with security,
he learns to have faith in himself and in those about him. 

If a child lives with friendliness,
he learns that the world is a nice place in which to live. 

If you live with serenity,
your child will live with peace of mind.

Source: Canfield, J. & Wells, H. C. (1976). 100 ways to enhance self-concept in the classroom: A handbook for teachers and patents. Boston: Allyn & Bacon.

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.