søndag den 1. april 2012

Aprilsnar ... niksen! Andre læser med ...Bloggen virker "off topic" for tiden, og dog ikke - den beskriver et par højt begavede eller 5 børns virkelighed! Desværre er der mange flere. De aner bare ikke hvad problemet er! Jeg glæder mig til at kan tage fat i emner som reelt hjælper børnene, men for at det giver mening så skal forælder og andre også ved at deres virkelighed, som så mange andre skyder ned, er VIRKELIGT! De skalbare finde andre som har det samme problem.

Alle højt begavede børn er exceptionelle det ved alle! Fordi, nøgle af dem, har en skavank eller diagnose oveni deres begavelse så er det faktisk endnu mere exceptionelt, eller som nogle prøver at sige på dansk "dobbelt exceptionelt"! Kirsten Baltzer skrev faktisk lidt om disse børn.

Med andre ord, så kan et person sagtens have en indlæringsvanskelighed eller diagnose såsom at være ordblind eller at have en Autisme diagnose OG samtidig stadigvæk have en skyhøj IQ!

Høj begavelse fritager en ikke fra et kan få eller blive født med et handicap. Højt begavede mennesker kan være blind, døv, de brækker sørme også deres ben på skiferie ligesom alle andre!

Når et barn med særlige forudsætninger (bmsf) også har en anden diagnose, udover det med at være højt begavet, så vælger jeg at kalde barnet "twice exceptional" eller "2e". Jeg vælger at bruge en mere Global term så forældrene lettere kan finde artikler, forskning osv. Noget af det er ganske fornuftigt og klart beskrevet på engelsk og kan endda gratis hentes her ellers anbefaler jeg gerne bogen: Misdiagnosis And Dual Diagnoses Of Gifted Children And Adults: Adhd, Bipolar, Ocd, Asperger's, Depression, And Other Disorders som let kan købes via amazon.

Symptomerne på at være et barn der er med et eller andet "ukendt" diagnose samtidig med at være højtbegavet er faktisk enkelt. Barnet "virker" dovn - så som et barn der ikke rigtigt præstere! Eller præstere ujævnt. Det skal ikke forveksles med underydelse og / eller mistrivsel. Og så skal det ikke overses når et højt begavet barn virker mere "asynkron" end man ellers forventer! Her kan en trænet øje se forskellen. Ofte skal der mere end "en fagperson" til for at "regne ud hvad problemet er". Fagpersoner fra forskellige områder skal tale sammen da ting ofte overlapper lidt og løsningerne er ofte atypiske ift. det man plejer.

Nogle siger at ca. 1/5 del af alle højt begavede børn er "twice exceptional" eller "2e"! Det betyder at de menr at der findes muligvis EN højt begavet barn med en diagnose for hver gang UVMs skole og daginstitutions området tæller 100 børn. Men graden af barnets vanskeligheder samt fagpersoners kendskab til diagnosens samt begavelsen har desværre betydning om det opdages, så alt i alt er det ikke mange børn der tales om! Men kedeligt er det at mange overses pga. manglende viden om det ret ukendt emne.

Og afvandes antallet af børn faktisk endnu mere blandt diverse foreninger som er skabt for børn udefra det "fællestræk" børnene nu engang har. F. eks. siger nogle foreninger at ca. 5%  af alle børn kan have ADHD, ligesådan så siger nogle andre at 5% af alle børn er højt begavede. I begge disse gruppe har vi jo observerede at der er såkaldte "fællestræk", hvad sker der når vi sammenlinger deres grupperne ved at kun se på deres fællestræk?Hvad er sandsynligheden for at nogen opdager at barnet hører til begge grupper? Hvor mange børn taler vi så om? Hvordan ville vi måle dette når vi ved at for hvert gruppe så findes der børn som af uvisse årsager ikke får den rette diagnose/kasse i tide? Når vi ved at nogle af børnene tilfældigvis kun kan "spottes" af trænede fagpersoner ... og ofte, og det ses desværre ret tit, endda først efter nogle års mistrivsel, hvor fejlfortolkning prægede barnets hverdag meget negative!

Twice exceptionelle børn er højt begavede børn som kan have følgende diagnoser:

ADHD
Asperger's Syndrome and High-Functioning Autism (dansk)
Auditory Processing (APD / CAPD)
Dyslexia
Dysgraphia 2
Dysgraphia (dansk)
Talblindhed, også kaldet dyskalkuli
Nonverbal Learning Disabilities
Oppositional Defiant Disorder (ODD)
Sensory Integration (SI)
Indlaeringsvanskeligheder (Dansk - flere forskellige)
Blind, døv osv.
listen er ikke udtømt!

Disse børn har det svært i skolen, fordi det med at være højt begavet maskere deres vanskeligheder. Dermed bemærker fagfolk ofte ikke at de har et barn med særlige forudsætninger, omvendt opdager de ikke at barnet har et handcap! Børnene er ofte stemplet "dovne", "umotiveret", "de prøver ikke", "adfærdsvanskeligt".

Faktisk er det sådan at mange mennesker ikke engang er klar over at et barn kan være både "med særlige forudsætninger" og at barnet samtidig kan have "indlærings / adfærds" vanskeligheder som stammer fra et overset diagnose.

Det er fordi, grundet barnets medfødte potentiale, så kompensere barnet dermed for den medfødt eller erhvervet handicap og klarer sig lige til at være gennemsnits. Dermed fremstår barnet som helt almindeligt, men ofte er der "noget" med barnet som virker anderledes!

Barnets reelle vanskeligheder opdages så ofte ikke:

- barnet kan fremstå som at være et helt "normalt begavet" barn.
- eller så fremstår barnet som et barn der ikke kan præstere ved alle lejligheder

Og så kommer præstationsangst, dermed mister barnet endnu mere motivation, indtil barnets selvværd rammes så det for alvor opstå trivsels problemer. Derfor er det ofte svært at gennemskue hvordan et barns trivsels problemmatikker opstår.


Hvis du undrer dig som forældre/lærer:

"Hvordan kan et barn lære, men også ikke lære i samme tidsrum?"

"Hvorfor bruger nogle elever så lidt tid på skolearbejde, imens de bruger oceaner af tid på at mestre svær og tidskrævende kreative aktiviteter udenfor skoletiden?

Svaret er måske:

"Barnet kan være twice-exceptional!"

Desværre er det for mange mennesker svært at forstå at en person kan være både højt begavet og have indlæringsvanskeligheder, da nogle mener at de to ting hører til hvert sin ende af funktions og indlæringsområderne!

Hertil er eksperter er tit uenig om deres forventning af hvordan "børn med særlige forudsætninger" eller "højt begavede børn" viser deres præstationer i alle eller nogle områder og ikke mindst hvor langt over gennemsnittet det skal være før de anerkender barnet.

Endnu flere forventer at børn med indlæringsproblemer præstere "under" det som svare til "aldersvarende" for en gruppe børn. Dermed glemmer de at barnets potentiale bør afspejles i barnets præstation! 

Det er her nogle dilemmaer opstår:
Mange børn med særlige forudsætninger eller højt begavede elever overses
og/eller fejlbehandles.
Da disse elever lige kan nå op til det der forventes for dem, overvejes det ikke om de kan præstere mere end forventede.
Deres unikke egenskaber for at f.eks. huske ting eller musik bliver ikke anerkendt og forsvinder i takt med at alt barnets energi bruges for at overleve frem for at leve som skolekrav stiger!

Herudover er der også en gruppe børn som er særligt overset:

Børn med anden etnisk baggrund end dansk! Det inkludere både børn med udenlandske forældre eller børn af dansk familier der har boet nogle år i udlandet, eller børn i familier hvor far eller mor er fra udlandet. Jeg ved ikke hvordan dialogen burde tages, men det er lidt vigtigt, at nævner det, idet de ofte har det samme ovenstående "symptomer" pga. sproglige og kulturelle forskelle som umiddelbart ikke ses af forældrene og fejltolkes af fagfolk.

Har du mistanke om dit barn eller elev kan være "twice-exceptionelle" kan du begynde med at læse:

Motivation Problem or Hidden Disability?
If Gifted = Asynchronous Development, then Gifted/Special Needs = Asynchrony Squared
Gifted But Learning Disabled: A Puzzling Paradox
TWICE-EXCEPTIONAL: students with both Gifts and challenges or disabilities


Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.