torsdag den 12. april 2012

Fornyet ansøgningen ... ny socialrådgiver

Denne visitation til Ungeafsnittet var jeg ikke spurgt om og senere blev det noteret som et fejl! Nu er jeg for alvor BEKYMRET om jeg kan nå at overbevise UU om at samarbejde med den Gymnasium som vil give Pigen en chance frem for at hun skal endnu et år på en kedelig skolebænk uden udfordringer! Min beslutninges grundlag er dels hendes skolegang, dels mobning, behov for mindreskift, og ikke mindst fagpersoner såsom Wenda Sheards arbejde: Difficult decision, easy solution!


Men aak alt blev haltet den 30 april, og den 11 juni kom kommunen UANMELDT med henvisning til de havde fået en anden underretning udover den af 27. april. Problemet er således MEGA kompleks og jeg har et barn som lider ... men det er nok mit eget skyldt: Se jeg gjor ikke som kommunen BEFALET mig! Og i juni mente kommunen jeg ikke kun få et svar på denne ansøgngnen pt!
Jeg aner ikke hvad jeg skal sige ... men tilbudet er at de reelt sparer men ingen kan eller VIL se det. GAD vide hvad der så skal til ... nu er debatten i det offentlige ... men jeg fortier ikke det længere, jeg tør ikke!

Hej Socialrådgiver


Først og fremmest ønsker jeg en opsamling af hvorfor du ønsker at besøge pigen og vores hjem. Jeg ønsker det skriftelig så vi ikke tager fejl af hinanden da det du fortalt i telefon ikke gav meget mening. Du havde måske overhørt at jeg bedt om dette telefonisk.

Pigen bisidder, som hun selv har valgt, kan kun deltage i børnesamtalen den 27. april efter kl 16 eller hele lørdagen. Vi er klar over tidspunket men ønsker at det ef hensyn til Pigens tryghed kan imødekommes. Det er vigtigt at det er en person pigen kender og som også kender hende grundet det meget voldsomme forløb i denne børnesag. Jeg deltager hvis jeg må, men synes under alle omstændigheder at hendes bisidder skal med derfor ansøger jeg hermed om at datoen for pigens samtale afholdes der. Han tager et fridag fra arbejdet i København, denne dag for at kunne deltage. For at det ikke er forgæves ønsker jeg at du besvare os hurtigt.

Du er velkommen til at besøge vores hjem og jeg er igang med at finde børnepasning samt en bisidder til mig selv for denne dag som du har planlagt. Du får besked om dette snarest. Et brev og opkald midt i påskeferien er særdeles en sagsbehandling der ikke tager hensyn til familien. Jeg ønsker fremover at du overvejer om det er nødvendigt at tage kontakt til os i ferien eller lige op til helligedage da vi ikke kan kontakte advokat, bisidder osv. der. Vi fortrækker ikke at forstyrres i ferien.

Jeg vil skåne pigen så meget som muligt fra det stigmatisering at være en børnesag. Hendes ufrivillig indragelse pga. hendes lillebrors problemer har efterladt spor hvor hun blev mobbet med dette i skolen, især efter Odense Kommune tydeligt markerede deres tilværelse på hendes skole uden at tage hensyn til konsekvenser af dette. At have en socialrådgiver er desværre pga. medieomtale noget selv børn spekuler over. Sagens alvorlige beskrivelser som i bund og grund stammer fra vurderinger og anonyme underretninger, samt min reaktion på dette er meget overdrevet jvf. pigens behov og jeg minder om at sagen var lukket den 21. juni 2012 - et faktum som du ikke havde fået med i vores telefon samtale og som jeg ønsker uddybet på skrift som jeg bedt om ovenover, så vi ikke misforstår hinanden.

Jeg ansøger hermed om betaling til at sagen herfra bistås af Tina Refning som er konsulent der arbejder med højt begavede børn,  og som Mentiqa Odenses tidligere skoleleder har god kendskab til Pigens. Vi har haft en god samarbejde med Tina Refing og er trygge ved hendes vejledning ift. Pigens skolegang eller at afdække andre behov som pigen måtte have. Tina har fulgt pigen længe og fast siden vores flytning til Odense i maj 2010.

Skulle der komme yderlige psykolog udredninger på tale henviser jeg til at Pigen var grundigt udredt i 2007 både af Ole Kyed og PPR ved Aalborg Kommune. Herudover igen i 2009 ved PPR i Favrskov Kommune, som udredt hende fremfor at støtte vores forslag om at vi flytter til Odense allerede i april 2009. Sagsbehandlingen var årsagen til at pigen ikke var i skole, fra da Mentiqa Hadsten lukkede i april 2009 med 24 timers varsel, indtil Farvskov Kommune godkendt et skoletilbud til hende.

Jeg ansøger hermed at det bliver Ole Kyed som udreder pigen yderliger, da jeg mener at hans viden og erfaring samt råd vil gavne pigen og at pigen skal ses af nogen som hun har tillid til og er trygge hos. Dette gøre jeg udefra hans specialist funktion på området af højt begavede børn, hertil har Ole Kyed også en mange årige erfaring med familiesager. Ole Kyed har et privat praksis og er derudover Leder af Lyngby Kommunes PPR.

Jeg kan ikke læse mig frem på den dokumentliste om du har fået:

-  to psykolog raporter lavet af hhv.  Psykolog Aalborg og Psykolog Farvskov
- Ole Kyeds beskrivelser af vores besøg i 2007, hans kommentar til Pigens rapport lavet af Aalborg og referatet af mødet i 2008.
- Hertil om du er bekendt med at Favrskov kommune gav afslag på det samarbejde med Ole Kyed i 2009, uden afgørelse. (Senere tilføjet: Sagen er i ankestyrelsen den dag i dag da sagsbehadnling tager TID)

Jeg ønsker at du tilkendegive om du har læst disse 5 dokumenter, samt har kopier af dem.

Hertil kan jeg se at alle pigens skolebeskrivelser også er forsvundet ud af sagen, disse giver et god billede af pigens skolegang. Her har vi beskrivelser fra alle skoler hun har været på, samt støttetimer osv. hun har fået. Kan du tilkendegive hvilke af disse beskrivelser du ahr da jeg ikke kan se dem udefra den aktlist du gav med. Således kan jeg sende dig kopier.

Jeg ønsker en kopi af grundlaget for betaling af pigens skolegang på Mentiqa Odense - det har jeg ikke fået trods flere anmodninger af aktindsigt.

Herudover kan jeg ikke gennemskue det dokumentliste du har og arbejder på at identificere dokumenterne. Listen omfatter kun nogle af akter og jeg har brug for en liste så jeg kan let henvise til hvornår dokumenter er indgået hendes sag. Jeg kan se at jeg kun fik en halv liste og ansøger hermed, som jeg gjor telefonisk, om et ny liste som inkludere datoerne akterne er indgået sagen så jeg kan identificere akterne og henvise til dem på et mere fornuftig måde.

Jeg beder således også om alle akter der er indgået sagen fra 5. januar 2012. Jeg kan se at jeg ikke fik det økonomiske bilag i Pigens sag. Dem ønsker jeg også. Selve brevet er vedhæfted mailen.

Jeg har en nemID og vil være meget glad for at kunne læse min sag elektronisk via www.borger.dk og således også få mulighed for at sende email til dig ignnem et sikkert post system.
 Moren

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.