fredag den 13. april 2012

Kurses i Odense - tilmelding 24 maj 2012
Tina Refning Larsen har lavet aftale om kursus "Undervisningsdifferentiering i praksis" med CFU i henholdsvis Titangade, København og Vejle. Samt et kursus som bare hedder "Elever med særlige forudsætninger" i Odense.

Og kurset i Kbh har fået nok tilmeldte til at blive gennemført!

Kurserne i Vejle og Odense har tilmeldingsfrist d. 24. maj, hvis I kender nogen, som vil med!

Kan læses om  Odense her. Linket til Vejle og København kan jeg ikke finde og vil opdatere den når den kommer frem ...

Mange elever med særlige forudsætninger trives ikke i den almindelige skole. Det er samtidig kendt af mange forældre til højt begavede børn, at det kan være svært at få forståelse på grund af misforståelser omkring det at være højt begavet.


I Odense afholdes denne den tirsdag 2. oktober 2012 kl. 9:00 til kl. 15:00 OG mandag 22. oktober 2012 kl. 9:00 til kl. 15:00

Kurset henvender sig til lærere, som gerne vil blive klogere på, hvilke typiske kendetegn, der er for denne gruppe, og hvordan man møder dem og deres forældre, så skolegangen bliver en god oplevelse for alle.

Dag 1.
Hvordan identificerer man en elev med særlige forudsætninger:
De tre typer at højt begavede
Gennemgang af den asynkrone udvikling
Forskellen på at have ADHD eller Aspergers Syndrom og så 'bare' være højt begavet
Double Exceptionality – når man er højt begavet, men også har andre ting at kæmpe med

Dag 2.
At have en elev med særlige forudsætninger i sin klasse:
Underpræstation
Perfektionisme
Det sociale liv
Hvad gør man fagligt og menneskeligt i forhold til den asynkrone udvikling
Forældresamarbejdet

Målgruppe Lærere og pædagoger, der arbejder med højt begavede børn

Dato og tid Tirsdag 2. oktober 2012 kl. 9:00 til kl. 15:00 mandag 22. oktober 2012 kl. 9:00 til kl. 15:00 Sted
Center for Undervisningsmidler, Karlavej 1, 5270 Odense N Underviser(e)

Tidl. skoleleder på Mentiga Tina Refning Larsen Tidl. skoleleder på Mentiga Tina Refning Larsen Holdstørrelse 24 Arrangør Pædagogisk konsulent Kirsten Færing, kifr@ucl.dk Pris Kr. 1.790,00 inkl. forplejning

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.