tirsdag den 10. april 2012

Læsning til hunden med Sprite og 2e-footsteps
Sprite er faktisk en Twice Exceptional tegneserie, som illustreres af Poster Child for Jo Freitags Feetspeak: 2E shoes præsentationer.
Feetspeak: 2E shoes omhandler planlægningen af ​​programmer, der vil være egnet til talentfulde studerende, som også har indlæringsvanskeligheder eller forskellige læringsstile som bruger Edward De Bono’s 6 Action Shoes som planlægningsværktøj.
Sprite er altid afbildet som havende en skadet venstre ankel, og bærer forskellige sko på hver fod at illustrere konceptet, at hun har brug for forskellige pædagogiske bestemmelser for både hendes begavelse og hendes handicap.
Læs mere om sitet her


En af disse programmer omhandler brugen af læsehold på biblioteker som bruger hunde. Det har viste sig at børn elsker at læse højt for hunde! Børn kan have det meget svært med at læse højt. Nogle mangler selvtillid, er bange for at de vil miste det sted de er kommet til, og går glip af ord eller springe fra den ene linie til den næste. Og jo mere ivrig de bliver jo mere sandsynligt er de laver fejl! Læs lige her:Sprite loves reading. She reads very fast and with excellent comprehension when she reads silently. But reading aloud is a different matter. Sprite lacks confidence when it comes to reading aloud. She is afraid she will lose the place and miss words or jump from one line to the next. And the more anxious she becomes the more likely she is to make mistakes.

Whenever Sprite reads the Overexcitable Dabrowski dogs gather round to read with her. See Sharing the news with the Dabrowski dogs http://www.giftedresources.org/jo/blog/?p=419   Sprite feels comfortable reading aloud to the Dabrowski dogs and was not surprised to learn that many libraries and schools have Reading to Dogs programs.

 Find hendes blog i min blog links. Her til højre.

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.