tirsdag den 3. april 2012

Manglende modenhed kan være overset ASYNKRON udvikling!
Raske børn risikerer ADHD-stempel

De yngste børn i en klasse får flere ADHD-diagnoser end de ældste. Ofte er de bare umodne, viser studie. Eksperter frygter unødig medicinering.
En del af de børn, der får diagnosen ADHD og behandles med medicin, lider slet ikke af sygdommen. De er bare mindre modne end deres klassekammerater. Kilde: Raske børn risikere ADHD-stempel

I områder hvor der arbejdes med højt begavede børn, eller hvor man er forældre til et højt begavet barn,  så er det ret sandsynligt at begrebet ADHD kendt. Eksperter VED at der sker unødig fejlmedicinering! Prøv bare at google det så er der efterhånden flere sager.

Det ses ofte at det er mistanken der peger mod ADHD er den som pædagogerne eller lærer ønsker at barnet udredes for, grundet barnets adfærd. Nogle gange sker det at andre forstyrrelse som ses ved Asperger Syndrom, Tourette eller mistanke om generelle/gennemgribende udviklingsforstyrrelser også mistænkes. Hvis man så efter sådan en udredning så få at vide at barnet er højt begavet og læser lidt mere på nettet opdager man så et begreb: Asynkron udvikling.

Asynkron udvikling er når den ung særlig begavede barn ses til at have mange aldersgrupper på én gang. Barnet kan f.eks:
- Cykle som et barn på otte år som er meget passende ift. barnets "faktiske" kronologiske alder.

- Men når det samme barn spiller skak så spiller barnet som et 12 årige, eller forstår matematiske begreber man først forventer af et barn på 15! Alt afhængig af barnets interesse og motivation.


- Og sjovt nok agere det samme barn som en to-årige når man beder barnet om at f.eks. dele sin slik med andre, eller tage hensyn eller stå og vente! Og det er lige her alle opdager der er noget rivende gjalt og sender ungen til et udredning.

Denne "variation i adfærd og opfattelse" er ofte svært for forældrene og skolerne til at håndtere, og skaber faktisk ekstreme vanskeligheder for barnet! Det er denne del af barnets væremåde, og umoden fortolkning af beskeder fra dennes omgivelser der afgøre hvordan barnets modenhed fortolkes - det er lige det med at barnets adfærd er så svingende og anderledes at andre henviser barnets forældre til at opsøge læge og psykologhjælp.

Ydermere er det er svært for et barn som udvikler en asynkron adfærd at passe ind i den almindelige børnehave og skole miljø. Skoler og børnehaver opbygges udefra det vi forventer et barn skal kunne udefra barnets kronologisk alder! Når der er en klar forskydninger i barnets adfærd og opfattelse så er det miljø ofte ikke fleksibel nok.

Når disse børn har tre alder i et barneliv så er der ofte et årsag til dette, som kan forstås hvis man ved hvordan asynkron udvikling hænger sammen. Barnets tre alder består af barnets faktiske alder som barnet er, derefter det alder barnet placeres i intellektuelt (ofte den man fornemmer barnet er udefra viden barnet har, som bekræftes ved en IQ test), og til sidst barnets modenhedsmæssige alder (den som lærer og pædagoger beskriver når de taler om hvordan barnet fungere socialt!).

Det som er kendetegnet er at barnets intellektuelle alder ofte ligger en del år foran barnets faktiske alder samtidig med at den modenhedsmæssig alder ligger I mange tilfælde næsten lige så langt bagud. Det er lige den modenhedsmæssige alder som opdages og alt fokus ofte placeres der, og i sådan et grad at det barnet intellektuelt kan overses. 

I mange tilfælde er barnet op til fire år foran intellektuelt, samtidig med at være 2-4 år bagud modenhedsmæssigt.

Barnets begavelse er således asynkron udvikling, hvor avancerede kognitive evner og øget intensitet kombineret med at skabe indre oplevelser og bevidsthed, som er kvalitativt anderledes end normen.
Denne asynkrone tendens stiger med højere intellektuel kapacitet. Det unikke i den begavede gør dem særlige sårbare og kræver specielle ændringer i opdragelse, undervisning og rådgivning således at de udvikler sig optimalt. (Columbus-Gruppen, 1991)

“Gifted kids seem out of sync with what is appropriate for their age. They may, at times, think like adults and act like children."

"Gifted children´s intellectual development is usually ahead of their physical and emotional development. A gifted child may talk like an adult but have temper tantrums like the child he is.”
Kilder:

Asynchron af S. tolan på engelsk

Asynkron udvikling af S. Tolan oversat af google til dansk (pås på google opdager ikke alt!)

Dealing with Your Child's Asynchronous Development af Carol Bainbridge

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.