fredag den 13. april 2012

Matriarq Søndagskole i Odense for børn og forældre til semi formelt samvær


"semiformelt samvær" for børn/unge med særlige forudsætninger og deres forældre
Hvem kan deltage i søndagsskolen:
"At være med særlige forudsætninger" er det danske begreb, man bruger for en person, som rent statistisk burde have en IQ, som ligger i de øverste 5 % af personens årgang.

Men vi tester ikke og kræver ikke test for at man må deltage. Vi laver arrangmenterne for at give et tilbud til børn og unge, som er højt begavede - eller måske tror, de er højt begavede, og mangler et uhøjtideligt sted at komme og se sig selv og problematikken an.

Forældre, som formoder, de har et højt begavede barn, er velkomne til at komme på et eller flere af forældreholdene og høre nærmere. Ligesom man også som voksen uden børn godt må komme og høre nærmere, selv om man mest skal bruge informationen til sig selv. Bare man er opmærksom på, hovedfokus er på forældrerollen.

Hvorfor:
Min tidligere kollega fra Mentiqa Odense, Kim Olsen, og jeg (Tina Refning) har fået flere forespørgsler  vedr. fortsat at lave noget for børnegruppen efter vi forlod Mentiqa i sommeren 2011.

Det vil vi meget gerne, og derfor laver vi nu forsøgsvis over seks søndage "matriarq søndasskole" for børn og unge mellem 7 og 23 år og deres forældre.

Der er to hold for børn og et for unge. De tre hold forestås af Kim. Sideløbende er der hold for forældrene, som undervises af Tina.

Vi kalder det "semiformelt samvær", fordi vi lægger op til to vinkler på arrangementerne. Hver gang er der et emne på, som gennemgås - både for børn/unge og vokse, så man gerne skulle få noget med hjem intellektuelt. Samtidig er det egentlige hovedformål at få et par hyggelige timer i selskab med ligesindede/forældre i samme situation, som en selv.

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.