søndag den 8. april 2012

Mor har anlagt sag mod sin kommune og datterens skole. Køb avisen i dag ...

Det handler om at beskytte sig selv, skaf beviserne selv - betal en advokat og tag en helm på!
KØB Jyllands-Posten i dag ... det kan gøres fra sofaen uden at du skal bagdelen.
Sagens detaler kan ikke nås her!

Jeg blev totalt SKRÆMT da jeg for lidt siden læste:

Hele afgørelsen står og falder jo med, at psykologen har vurderet forkert. Så den er jo truffet på et forkert grundlag. Fejlen er begået, og nu må vi og vores datter leve med konsekvenserne, siger Majas far, Henrik Kilde: Danmarks radio skriver

Og så idag kom denne sag enjeg har fulgt på nettetsiden 2006:
Gihta Hansen og advokat Svend Aage Helsinghoff vil nu sagsøge Fredericia Kommune for svigt mod en nu 15-årig pige, muligvis Sct. Knuds Skole også. Skolen fungere i dag under en ny ledelse, men i 2006 kritiserede en række forældre en lærers hårdhændede pædagogik på den privatskole. Det førte til, at læreren måtte forlade skolen, og også skolelederen er fortid. I dag fungerer skolen under ny ledelse.

Men sagen bør slutte her. Det støtter foreningen Skole & Samfund. Advokaten vil forsøge at drage skolen til ansvar for, at pigen ikke fik den nødvendige og lovede specialundervisning. Hun forlod skolen i 2007 og har siden fået en autistisk diagnose. I dag har hun svære mén og tilbringer det meste af sin tid i sengen. Kilde: Børns Vilkår: Bøder når børn svigtes Af MORTEN VESTERGAARD og HANNE FALL NIELSEN

Advarsler blev overhørt

En mors beretning om at have et barn med særlige vanskeligheder. Diagnosen om mild autisme hos en stille pige blev glemt, og hun oplevede et skoleforløb, hvor der ikke blev sat ind med den nødvendige støtte.

Gihta Hansens datter har aldrig været helt som de andre. Hverken i dagplejen i Børkop eller i børnehaven. Hun leger helst alene og trækker sig ind i sig selv. De voksne omkring hende er bekymrede. Pigen får tilknyttet en støttepædagog og bliver sendt rundt til undersøgelser på taleinstitut, hos psykologer og ørelæger. Psykolog Mogens Sørensen skriver i 1999, at han frygter, hun har Aspergers syndrom - en mild form for autisme.

Den gang bor Gihta Hansen med sine to store drenge og den lille pige i Børkop Kommune. Konklusionen hos eksperterne er, at den lille pige ikke ville kunne klare et skoleforløb med mange elever i hver klasse. En privat psykolog opstiller en række kriterier, der skal opfyldes for, at hun kan trives i en almindelig skole. Det skal være i en lille klasse med 5-10 støttetimer pr uge. Af Nana Hanghøj


Hvor er det bare endnu en SAG! Hvor mange sager er der?

Stemplet for evigt

Advokaterne oplever imidlertid, at de taler for døve øren, når de forsøger at rette fejl eller misforståelser i forældreevneundersøgelserne overfor kommunernes børne - og ungeudvalg. Mona Melberg, advokat med speciale i anbringelsessager, at hun ofte oplever at noget der var egentlig løse påstande og gætterier længere tilbage i sagen pludselig fremstår som sandheder i den færdige forældreevneundersøgelse!

Det er utrolig svært. Man kan komme med nogle kommentarer. Men det bliver meget sjældent taget særligt seriøst.

Det oplevede syvårige Majas forældre. Camilla Christensen og hendes mand Henrik Andersen fortæller i P1 Dokumentar, hvordan de fik deres datter fjernet, da hun var halvandet år.

Jeg har aldrig følt mig så magtesløs. Aldrig. Det er jo frygteligt. De fjernede jo vores barn helt fra os, husker Majas mor.
Maja havde da også ganske rigtigt svært ved at fastholde øjenkontakt og vanskeligt ved at knytte sig til sine forældre. Hun er nemlig født med autisme.   Men den psykolog, der skulle udføre forældreevneundersøgelsen fejltolkede Majas autistiske træk som en udviklingsforstyrrelse, der skyldtes forældrenes ringe evne til at knytte sig til deres barn. Resultatet blev en tvangsfjernelse, som det tog Majas forældre næsten 6 år at få lavet om på. Kilde: danmarks radio skriver

Jeg spørger bare:

Hvor mange forældrer kæmper alene igennem deres sorg og smerte, uden at de hjælpes? Vi blev ikke hjulpet og 3 kommuner SKJULTE svigt og vold i institution og skole. Vi blev fejlfortolket af psykolgoer TRODS at vi tydeligt bedt om at vi henvises inden skaderne bliver for stor.

Ja, TRE KOMMUNER men jeg orker ikke at grave beviser frem - jeg har afleveret alt til endnu en socialrådgiver i 2010 som selv valgt at skrive et linie om at vores oplevelse måske var er problem. Så kom hendes tanke: Vi kunne jo uderedes hvis hun kun bevise vi var en nomade familie! Jamen, indstillingen var skrevet så løse men HELDIGVIS var min børn i trivsel og vi fik sagen LUKKET. På min 40 års fødselsdag i juni 2011.


Så mange tror ikke på min påstande om misbrug af psykologer

Hvis du endnu læser med og ikke helt tror på min påstande om misbrug af psykolgoer i forældreevne undersøgesler så se lige dette som danmarks radio skriver! Denne piges diagnose blevoverhørt og overset. Hun har oplevet massiv svigt i en anerkendt børnehjem der får lov til at arbejde uhindret videre! Metodefrihed mit bare r*v ... det stinker! Det er da manglende FAGLIGHED og UVIDENHED ... og direkte forårsaget af at deres uddannelse er en generalist uddannelse hvor der i Danmark ikke stilles krav om specialisering! Det tog min mange år at finde frem til ...


Kommunen fokusered på at udrede "min forældreevne"! Selv om jeg sat mig imod vandt jeg sagen.  Den udredning jeg sat mig imod, var pur idet jeg havde fået følelsen af at Kommunerne bruger psykologer der selv betaler for at skaffe eller fremhæve det oplysninger der gavner kommunens sag mod en familie, dækket i vi skal se på "barnets tarv". Herudover vidste jeg at min børn begge vil misforstås - og kommunen NÆGTEDE at lytte.De psykologer jeg talte med havde riven ud og anklaget mig for svigt bare jeg bedt om en privat udredning - som en i Middelfart sagte: Kommunen går kun efter familier i grove tilfælde, se selv avisen!

Ved vores børnesamtaler fortolkede vores socialrådgiver min børns formeleringsevner, der lå noget over gennemsnittet, til at begge var INSTRUERET. Hun glemt bare at beskrive at de blev tvunget til børnesamtaler hvoraf TO ud af TRE gange var UANMELDT. Dvs. børnene kiggede op og der stået kommunen ... i hjemmet og i skolen. Den samtale på kommunens kontor var planlagt og der var begge børn skræmt, især min ældste som skulle kunne svare om hun ønskede et anbringelse (aka forløb hvor hun i 60 dage fjernes uden kontakt til ehdnes familie i et UDREDNINGSFORSØG udefra kommunens vurderinger!)

Min datter var så sej, og fortalt konkret og præcis om mobning, vold i skolen ... jeg var ikke til stede og hendes bisidder må efter §152 ikke gengive det der var talt om. Men min datter fortalt mig hele samtalen selv. Samtalen er OPTAGET og i sikkerhed. Jeg har ikke lyttet til den - det må jeg ikke det er strafbart. Min datter opfattede socialrådgiveren til at være en som pressede hende til at tilstå et eller andet og hun skulle have flere samtaler om dette for at falde til ro! Er det LOVLIGT at en socialrådgiver træder ind og trods alle advarsler om et følesom barn overskrider barnets grænser?

Når du som forældre siger kommunen imod børnesamtalen eller en forædlreevne undersægesle så skal der for alvor sparkes døren ind til jer som familie, med "stasi metoder" bruges CPR registret (gad vide om det er LOVLIGT?), andre pårørende opsøges (de kontaktes indtil de SVARER) og interviewes. At de vælger at ikke se børnen selv når de har adgang tyder på at der er stor vanskeligheder ... alt der kan fremm kommunenssag skrives ned.

Når anonyme underretninger tikker ind er kommunen hurtig til at anvende oplysningerne som at værende familiens "hverdag" - ingen overvejer om der muligvis er noget "lynch stemning" over en sag som er talt om på Internet! At underreteren ikke NOGENSINDE har været i vores hjem, og ikke ahr set os i andet end 20 minutter to år forinden gav ikke socialrådgiveren et øjebliks overvejelser!

Positive psykolograpporter, friske udredninger og alt der fremmer familiens del af sagen FORSVINDER. Selve aktlister skrives med overskrifter der ville skræmme enhver Politiker til at selv køre og hente børnene. INGEN mistænker at kommunen laver fejl eller overser skolevold. Se det navnes slet ikke i sagen.

Dermed slipper kommuner for tiltag mod at få volden stoppet og farcen fortsætter. Flere kommuner hjælper hinaden. Alt dette får faktisk utilsigtet politikernes blå stempling, med deres evige henvising til "vi går ikke ind i enkeltsager".

BARNET betaler for UDUELIGHED i systemet!

Som forældre mod et helt system af jurister imod en er man tilintetgjort, kun det stærkeste overlever! Den med en båndoptager og kæmpe netværk høres for du skal have masser af penge, stærk psyke og venner som er advokater, journalister og des lige! Kommunen kommer til møder med deres jurist, referent og flere rådgiver og du sidder alene med en frivillig bisidder, den som du nu kun opdrive. Hvor fair er det?

Det kan ingen NORMAL forældre magte, men det er jo deres eget valg for alle ved at ens socialrådgiver er den som hjælper i sagerne. Tja, min socialrådgiver i tre forskellige afdelinger skriver gensidig til hinanden og har stemplet mig som deres usamarbejdsvillig klient. IKKE en eneste tager vores side - de har et svar klar til ALT.

Desværre ved ingen ved at klagesystemet reelt tager 1½ år, derefter ser ankestyrelsen på sagen som varer et år mere ... og for børn der har special pædagogisk behov er skaden sket med mindre, som i vores tilfælde, hvor jeg selv fandt en god skole. Og tvang kommunen til et afgøresle i min favour!

Lykken varede desværre ikke længe - skolens personale blev udskiftet og pædagogikken blev til noget "hardhændet" efter min smag, med en grov mobbekultur oveni.

Derfor har jeg lavet denne indlæg på min blog som egentlig omhandler højt begavde børn med diagnoser! Se, jeg ser at det sker for disse børn som sket for mine: Prøv læsved at klikke her. Overvej selv hvordand et kan være at disse billeder ikke er i sagen! Jeg har sendt dem per emails!


Jeg bliver totalt SKRÆMT når jeg læser:

Hele afgørelsen står og falder jo med, at psykologen har vurderet forkert. Så den er jo truffet på et forkert grundlag. Fejlen er begået, og nu må vi og vores datter leve med konsekvenserne, siger Majas far, Henrik Kilde: http://www.dr.dk/arkivP1/P1Dokumentar/Udsendelser/2012/02/15100107.htm

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.