tirsdag den 24. april 2012

Ordblind vs Tosprogende ... flere fluer med et smæk? Kan vi spare, ja det kan vi ...


tosproget, udenlandsk, elev, studerende, indvandrer,


60 procent har svært ved dansk, når de starter i skole. Eksperter advarer om, at tosprogede bliver hægtet af.

 

Tosprogede børn dumper i dansk

24. apr. 2012 04.45 Indland
Dårlig udtale eller et lille ordforråd. 60 procent af tosprogede børn med ikke-vestlig baggrund har problemer med at tale dansk, når de begynder i 0. klasse, selv om langt de fleste er født og opvokset i Danmark, skriver Morgenavisen Jyllands-Posten.Jeg spørger bare hvordan kan det være at min ordblinde barn lettere kan få dansk hjælp via hans tosproget baggrund end hans handicap?


Noget duer ikke med alle disse kasser og pegning på årsager ... to sprogede børn skal jo ALLE i børenhave/vuggestuen i dag som loven er lavet, så hvis børnene ikke har god nok dansk kundskaber så er det nok mere et tegn på at institutions verden ikke er hensigsmæssigt på et eller flere områder.

Akkurat som et ordblinde barn ikke kan dansk uden hjælp, så kan et tosproget barn ikke dansk uden et sproglig stimulende miljø.

Er der tid til læsning i børnehaven? I vuggestuen ... kan det tænkes ALTERNATIVT at to sprogede forældrer kan få gavn af "lydbøger" dem de ordblinde børn skal bruge og at  høre dem sammen med deres børn imens forældre læser med i bogen kan smitte af på forældrenes danskkundskaber. To fluer med et smæk? Eller så måske tre ... gad vide om der er plads til sådan noget i vores kasseopdelt årsags fraskrivelses system?

Tvang virker vel ikke ret godt - det kan vi se! Børnene blev ikke bedre til dansk ... vores biblioteker står til rådighed, og med lidt fornuft kan sådan et projekt gavne både tosprogede og ordblinde for begge har jo brug for at høre bogen på fejlfrit dansk samt se ord læst op. Hvem vil være med til sådan noget ... - jeg vil gerne og tror at der er en detl gode folk der kæmper forskolebøger og læsebøger til ordblidne som vil hilse mere hjælp velkommen!

Sikke et fagligt løft alle ville kun få hvis vi få vores bibliotekers arbejde forenklet - faktisk kan lærer VIRKELIGT få gavn af sådanne bøger da børn jo selv kan kom videre med læren som mentor idet lærens hænder frigives - OOPS nu smækker jeg lige 4 fluer ... KOM NU tænk lidt mere på trværs af sektorene. Der er penge at hente ... og husk lige at DAISY og IPAD allerede har platfrome til den slags så det kræver IKKE et kæmpe IT projekt. Mon ikke Antorini og UVM bør lytte med?


Det er i øvrigt meget kedelig at kun have adgang til bøger udne billeder via NOTA - ordblinde er jo dem der ser billeder fremfor ord. Men Kulturministerens skrivelse ... den om §17 og læsesvage forbyder billederne! Ikke i loven men selve bekendgøresle - mon ikke den er UTIDSVARENDE med IT og PC-læsnings udviklingen. Stop nu det galskab ... hvem tjener på alle disse krumspring?

I hvert tilfælde ikke den lærer og forældre som står og scanner natten igennem for at give barnet muligheden, eller køber bøgen brugt da den ikke kan købes nyt i den version NOTA har til rådighed. Tiden kan jo anvendes bedre ....

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.