mandag den 9. april 2012

PDDNOS - en form for autisme? Hva så når der er en høj IQ
Profiler af Autisme: Mød de Dugents, en "dobbelt exceptionel familie"Sådan husker Heidi Dugent, en Midlothian mor til to, den dag, en terapeut, der arbejdede med hendes daværende-2-årige søn, nævnt, at hans tale forsinkelsen kan være et symptom på noget mere alvorligt.

"Hun sagde: 'Åh, vi har en PDDNOS," mindes Dugent det var en torsdag. "Jeg spurgte, 'PDDNOS? Hvad er det? " 

Det er er en meget lang akronym, der står for Pervasive Developmental Disorder, ikke andetsteds specificeret.

"Jeg gik hjem og kiggede det op på internettet, og fandt, at PDDNOS er et andet ord for autisme," sagde hun. "Og det er da bunden faldt ud. Jeg ringede til min mor, ringede jeg til børnelæge, jeg græd. "

Senere vidste det sig at drengen Thomas havde en IQ på 130.

"Jeg tror, ​​at lærerne nogle gange kan glemme, at han er autist på grund af IQ," sagde hun. "Men han er, og han stadig har brug for de overvejelser, der går sammen med diagnosen.

Det er altid en indlæringskurve med en ny lærer, fordi de skal lære at vælge deres kampe med Thomas, og hvad man skal give slip. Og han kan være en vanskelig barn tider. Han har en IEP [individuelle uddannelsesplan] for at hjælpe med det i skolen. "

Kilde:  Profiles of Autism: meet the Dugents, a ‘twice exceptional’ family 

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.