mandag den 9. april 2012

To meget velkvalificerede personers opfattelse af det SAMME barn!
Jeg spørger læseren om det barn er det samme barn? Begge fagpersoner er super kvalificeret og begge må til enhvertid undervise mit barn. I en symbiose ... med gensidig læring der kan ses ved enhver hermeneutiske cirkel! Det var deres beskrivelse af det samme barn i det samme tidsrum ... utroligt men sandt!

Person 1


DD10 er et barn med et flersidet behov, men også en stærk logisk side.

På trods af at han halter efter med sin læsning, så er han forholdsvis nem at motiverer, dog helst i små spring af gangen, hans perfektionisme gør at han gerne foretager overspringshandlinger der strækker sig ud over dagevis, og inddrager både skolen og hjemmet.

Når han fanges, så er han dog logisk tænkende, og stærk rent analytisk, men i og med at han igennem sine overspringshandlinger har bevist overfor sig selv at han kan få tingene som han vil fordi at han får de voksne til at give op, så har han klaret sig igennem meget af sin skoletid uden at lærer mere enkle ting som eks. Læsning.

Dette udgør i sig selv et problem, idet at DD10 kræver at man sidder hårdt på ham rent fagligt, og tvinger ham til at lave ting han finder kedelige, eller som han ellers ikke ønsker at lave da han ikke kan få et perfekt resultat. Der hersker ingen tvivl om at der sidder et godt hoved på DD10, men han kræver at der sidder en voksen og tvinger ham til at gøre hvad der bliver sagt.

Når DD10 bliver noget ældre kan man håbe at han bliver noget mere samarbejdsvillig, idet at han nemt ser logikken i at gøre som en underviser beder ham om, såfremt det tjener hans eget formål.

Moderen samarbejder gerne, men har gennemgået så mange mindre eksemplariske samarbejder, og er så vant til at blive modarbejdet at hun kan fremstå som overivrig eller pylret. Dette kommer sig afen naturlig reaktion efter at flere skoler har forsøgt på deres egen måde at nå DD10, og hun er ikke overraskende træt af at man bruger hendes barn som eksperiment, så der kan derfor med sindsro tages imod råd omkring hvordan DD10 skal håndteres. Det er dog også nødvendigt at gøre sig det klart at man ikke må stå i en situation hvor alt omkring DD10 omhandler moderen, men hvor han selv skal tage ansvar.

DD10 kan med stor fordel tilgås med ekstremt faste rammer og en meget konsekvent pædagogik, han forsøger gerne at nå og overskride grænser, og skal have meget klare grænser, konsekvens er bedre end tålmodighed i mange tilfælde. Kan med stor fordel begå sig med konsekvente mandlige undervisere.

I tilfælde af spørgsmål eller uddybning kan moderen kontaktes for at få adgang til mit telefonnummer samt email.

Person 2
Jeg er blevet bedt om at skrive en udtagelse vdr. DD10. Min baggrund for at kunne skrive en udtalelse om DD10, er i min egenskab som hans tidligere lærer. Havde DD10 i faget dansk, samt når han efterfølgende var i SFO, hvor jeg også var tilknyttet som SFO-medarbejder.

Fagligt: Efter meget kort tid opdagede jeg at DD10 havde vanskeligheder i faget dansk. Han havde både svært ved at skrive og med at læse. Det studsede lidt over, da han på mig virker rimelig velbegavet. Derfor spurgte jeg de andre kollegaer om hvad denne vanskelighed kunne skyldes. Svaret lød på at han bare var stædig, da han via sin trodsighed, var vandt til at få sin vilje derhjemme. Denne forklaring tog jeg umiddelbart til mig, men måtte hurtigt tage dette til revurdering, da jeg ikke kunne få det til at passe overens med DD10' brændende ønske om at kunne læse - især Harry Potter, som ville være noget af det første han ville give sig i kast med. Derfor spurgte jeg igen ind til DD10 vanskeligheder med en fornemmelse om at drengen muligvis kunne være ordblind. Til min store overraskelse fik jeg dette bekræftet, med den forklaring om at der ikke var fulgt op på dette endnu, det selvom papirer fra hans tidligere skole via test dokumenterede at DD10 er ordblind.

Situationen, inden jeg stoppede på skolen, var at DD10 enten får ekstraundervisning på en anden skole i Odense Kommune, hvor der er lærere som har faglig kundskab og viden omkring undervisning af ordblinde. Eller at han får bevilget en IT-rygsæk, som alle eleverne med ordblindhed, er berettiget til!

Socialt: Har DD10 store vanskeligheder med at omgås andre. Han er rigtig dårligt til at aflæse og tolke andres kropssprog og hentydninger. Ender ofte i konflikter med andre elever, fordi han vil bestemme dagsorden for leg og samvær. Får han ikke sin vilje, kommer hans frustrationer ofte til udtryk i form af trusler og skældsord, hvilket nogle gange ender i voldelige episoder. Dog hænder det dog også med at han ofte bliver provokeret, bl.a. med sin ordblindhed, hvortil han svarer igen ved at reagerer fysisk.

På mig virker DD10 som en ensom ulv, der gerne være en del af gruppen, men ofte ødelægger det for sig selv pga. sin fokus på egne behov, samt hans voldsomme temperament. Om denne manglende sociale indlæring stammer hjemmefra eller om der også ligger andet bag, er jeg ikke tilstrækkelig viden om. Umiddelbart synes jeg dog at der er noget der peger hen imod ADHD eller Asperger. Det begrunder jeg med hans manglende empati i nogle situationer, hans voldsomme reaktionsmønster ved modstand og brud på faste mønstrer og gøremål, hans betagethed af eventyr, fantasy, computerspil og leg, manglende lyst til fysisk aktivitet, hans afprøvning af grænser ved sine omgivelser, osv….

Håber at min skrivelse kan hjælpe med til at give et nuanceret billede af DD10


Jeg spørger igen: Er det det samme barn?

Og tænker hvilke tiltag vil kunne hjælpe barnet ... svaret kender jeg da vi jo prøvede at behandle barnet set fra begge personers briller i forudgående år! Det var Eksperimentet ... en som kostede samfundet, famlien og barnet betaler det højeste pris.

Og det sjove er jeg kan genkende mit barn ... og ved sådan er det ... men må ikke fortælle hvad der virker bedst! Det er en pædagogisk leders beslutning - en som ikke engang ved hvad jeg fabler om, en som ser økonomi fremfor muligheder! Hold da op det barn kommer til at koste knaster - men jeg betaler ikke 

"so what, ville jeg sige" MEN jeg ved at mit barn igennem dette uhyrlige eksperiment blev dybt ulykkeligt - jeg nægter at sige "so what" så længe mit barn skal igennem andres eksperimenter de har sat op udefra deres stillingsbetegnelse. Giv mig mennesker med HANDS ON erfaring. Nok må være NOK.

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.