torsdag den 31. maj 2012

Gratis serviceeftersyn af inklusionsindsatsen

Gratis serviceeftersyn af inklusionsindsatsen

Som led i omstillingen til øget inklusion tilbydes alle kommuner en gratis statusanalyse af inklusionsindsatsen i deres kommune. Statusanalysen er en spørgeskemaundersøgelse til chefer, ledere og praktikere på dagtilbuds-, skole- og fritidsområdet, og den kan belyse et eller flere af områderne. Statusanalysen vil blandt andet vise i hvilket omfang, der er fælles retning og forståelse for inklusionsindsatsen, om lærerne og pædagoger føler, at de er klædt på og har adgang til viden, om rammerne for indsatsen er hensigtsmæssige mv. Kilde: UVM


Rådgivningsteam skal hjælpe kommuner med god inklusionvar så dagens tekst som fik mig lige til at gribe min tastetur. For mig er det som at spørge en tyv om den stjæler uden at ejeren af det der er stjålet må deltage ... Så behøver jeg ikke sige mere?

Hvad med at spørge forældrene til børn der undvære? Hertil alle organisationer f. eks DUKH, Ordblindeforeningen eller Autismeforeninger ... kontakt mig hvis I vil være med i at oprette en fælles gruppe fra hver Kommune så vi i hver kommune kan hjælpe denne "Rådgivningstæm" igang, ved at pege på problemerne og gode løsninger der fungere for børnene.

Altså, helt udenom det fine glansbilleder der afleveres af chefer som sparer vores børns handicap eller special pædagogisk behov ihjel ... gad vide om forældre må bede denne tæm om hjælp - sikkert ikke ... det er noget andet hvis du er borger! Disse interne løsninger mærker vores børn bare, de ved jo ikke bedre og regner med at ting er som det nu engang er.

onsdag den 30. maj 2012

Så fik jeg ikke et svar men en UANMELDT hjemmebesøg

Min eftertanker da jeg ahvde sendt denne mail var: HVORDAN lavede de §50 uden disse dokumenter og hvorfor forsvandt alt jeg afleveret, nu flere gange i flere kommuner? Og HVORFOR sker det ....ikke for at nævne §50 blev ikke kommenteret af mig da min kommentar ikke blev noteret af kommunen.

Og så tænker jeg på Rådkvindens svar, min datters Gymnasium optagelse der er i vasken pga. UU der ikke vil "samarbejde" med mindre hun er tilmeldt en folkeskole (hun er ikke udmeldt Mentiqa men vi ønskede et problem løst ... og spild energi da jeg opdagede vi ikke fik det rette vejledning så hun kun gå op som privatist jvf. §14 af folkeskoleloven.

Sådan er der så meget - men kommunen er altid til rådighed og vejleder i den grad efter lovens forskrifter? Det er vist min fortolkning som fejler noget i sagen som altid ... nå men måske skal læseren start med vores ansøgningen den 12. april 2012 (hvis alt tilbage til oktober 2011 er for meget så giver den en god afspejling af vores ønsker!)


Kære Socialrådgiver

Hvor er min kommentar til §50 undersøgelsen der var aflsuttet i juni 2011?
Hvor er vores handleplan jvf. denne undersøgelse?

Min børns problemer er 100% skoleafdeling relateret. Jeg er ikke oplyst andet, endnu. Så jeg prøver denne gang at få oplysninger igen, som jeg gjor i en tidligere mail og som jeg har provet at få besked om siden Oktober 2011.

Du har ikke siden oktober forklaret hvorfor du er tilknyttet sagen - mon du kan forklare grundlaget for dette nu? Hvorfor er vores børnesag genåbnet?

Mig bekendt har du haft flere samtaler og informations udveksling med PPR om vores børnesag. Herudover har Børn og Unge afdeling skrevet til Jobcentret for at få information om mig.

Jeg har endu ikke fået en forklaring hvad sagen handler om eller en opsamling, eller kopier at jeres visitation af Nicole som nu viser sig til at være en fejl. Kan du fremsende dokumenterne.

Mig bekendt er vores børnesag lukket siden 21. juni 2011 og mig bekendt er min familie nu del af en ufrivillig børneundersøgelse som jeg ikke er orienteret om, uden §51 afgørelser jeg ønskede siden december for at få en ordenligt grundlag for hvad Odense Kommune ønsker at få dokumenteret.

Jeg bemærker også at den dokumentliste ikke er læseligt og jeg ikke kan tyde dokumenterne og det er et problem som jeg forventer et løsning på således at jeg orienteres hvilke dokumenter du agter at bruge i sagen sådan jeg kan kommentere dem løbende, samt har mulighed for at levere dokumenter der overses der har betydning for pigens trivsel. Jeg mener det er urimeligt at kommunen arbejde i blinde i en sag der tydeligvis er meget stor og igen tages forfra frem for fremmedrettet.

Jeg bemærker at du ikke svarede alle sporgsmål vedr. akter - det ønsker jeg besvaret. Det er uforståeligt at du ikke har akterne vedr. pigens skolegang da det i den grad var et punkt i §50 undersøgelsen der var fortaget mellem maj 2010 indtil juni 2011. For god ordensskyldt kopier jeg mit spørgsmål om akter igen ind i denne mail:

Jeg kan ikke læse mig frem på den dokumentliste om du har fået:

-  to psykolog raporter lavet af hhv.  Psykolog Aalborg og Psykolog Favrskov
- Ole Kyeds beskrivelser af vores besøg i 2007, hans kommentar til pigenss rapport lavet af Aalborg og referatet af mødet i 2008.
- Hertil om du er bekendt med at Favrskov kommune gav afslag på det samarbejde med Ole Kyed i 2009, uden afgørelse.

Jeg ønsker at du tilkendegive om du har læst disse 5 dokumenter, samt har kopier af dem.

Hertil kan jeg se at alle pigens skolebeskrivelser også er forsvundet ud af sagen, disse giver et god billede af pigens skolegang. Her har vi beskrivelser fra alle skoler hun har været på, samt støttetimer osv. hun har fået. Kan du tilkendegive hvilke af disse beskrivelser du ahr da jeg ikke kan se dem udefra den aktlist du gav med. Således kan jeg sende dig kopier.

Jeg ønsker en kopi af grundlaget for betaling af pigens skolegang på Mentiqa Odense - det har jeg ikke fået trods flere anmodninger af aktindsigt.

Mit samarbejde forgår skrifteligt pga. det sagsbehandlingsform vi har oplevet indtil nu. Hvis Odense Kommune har et problem med dette så forventer jeg en afgørelse som jeg således vil klage over. Mit grundlag for dette er at der hverken findes journalnotater eller referater af alle vores møder og ved at jeg skriver til dig så kan jeg dokumentere sagens forløb.

Jeg forstår ikke at du skriver vedr. min yderlige ansøgninger, da jeg mener jeg har ret til en afgørelse, det forventer jeg hermed da Odense Kommune har haft 1½ måned at tage stilling til min ansøgningen. Hertil bemærker jeg at jeg siden august 2011 ansøgt vedr. næsten det samme jvf. i Marius sag som oveni omhandler behov for hjælp til hans ordblindhed.

"I forhold til dine konkrete ansøgninger om at betalingen til at sagen bistås af konsulent og at udredning af pigens yderligere foretages af Special uddannede psykolog, vil ikke kunne blive taget stilling til pt."
Jeg mener der er et udarbejdet §50 undersøgelse der blev afsluttet i juni 2011, vel og mærke uden min kommentar, som jeg har optaget ved mødet i april 2011, men som ikke kom i journalen. Jeg mener at den kan anvendes frem for at vi igen belastes med en fornyet undersøgelse. Den kan helt klart kun anvendes når den er juridisk og fagligt rettet og/eller kommenteret.

tirsdag den 29. maj 2012

Akter er VÆK!!! Trods grundigt §50 osv?

29. maj 2012 skriver Socialrådgiveren

Der findes ikke i børnesagen om Pigen 2 psykolog rapporter fra hhv. jjj og fff. Der er heller ikke kopier af dem. De kan muligvis findes i PPR afdelingen, hvorfor jeg vil sende forespørgsel dertil, om de foreligger hos dem.


Der findes heller ikke dokmentation i sagen ang. Pigens støttetimer mm. i børnesagen. Igen de findes muligvis i skoleafdelingen.

Her ud over ønsker du kopi af grundlaget for betaling af Pigens skolegang på Mentiqa Odense. Den findes ikke i børnesagen. Jeg sender igen forespørgsel ang. det til PPR/ skoleafdelingen og vender tilbage til dig.


http://2e-giftedogdiagnose.blogspot.dk/2012/05/efter-mange-breve-siden-12-april-fik.html til hele brev veksling

Efter MANGE breve siden 12. april fik jeg noget svar
Jeg henviser til at Odense Kommunen aflyst samtalerne med børnene da disse var arrangeret med bisidder osv.


Dette svar blev så igen besvaret med en afslag uden afgørelse, uden at jeg kun klage.


Odense Kommunen brugt et år på at udarbejde en §50 undersøgelse, hvor de grænsket enhver hjørne af min fortid med alt fra at finde børnenes far vi ikke havde set siden ?2007, til hvor jeg boede og sammen med hvem .... ALT jeg afleveret jvf. denne undersøgelse er ikke i vores journaler!

Det er sådan at PPR gav afslag på at samarbejde med mig grundet at vi havde "en socialsag", noget de trak tilbage.

Det som læseren bør holde i mente er da vi ankom til Odense Kommune tog det PPR 3 døgn at vurdere, godkende og tillader at børnene starter på i den skole vi fandt til dem. Omvendt ... tja, læs selv! Dengang var der tale om at Kommunen blev jvf. loven pålagt at betale 20 støtte timer, taxa osv. til drengen idet loven er heldigvis sådan at kommunen ikke må ændrer barnets støtte uden at forældrene er enige.

Jeg vil også bede læseren at bemærke at det skoletilbud vi fik fungerede i over et år indtil skolen blev væsentligt ændret, jeg søgt kommunen om bistand OMGÅENDE jvf. 22. august og 13. oktober hvor skolens nye pædagogik omfatter brug af førergreb mm.

Hej Mor.


Svarmail på din skrivelse/ ansøgning, som du har sendt til tidligere sagsbehandler på sagen Ny rådgiver, angående Pigen.

Du ønsker opsamling af hvorfor sagsbehandler øsnker samtale med Pigen. Som jeg tidligere mener, at have svaret dig, skal familien/børnene inddrages i sagsforløbet via samtaler/møder mm. Der stilles krav via loven om samtaler med børn, jf. serviceloven § 48.

Det er rigtig fint at Pigen ønsker at hendes bisidder er med til samtale. Derfor afventer jeg fortsat din tilbagmelding på hvornår Pigens bisidder kan være med i et møde/en samtale med Pigen, i arbejdshverdage, i de arbejdstider, som jeg har oplyst i tidligere fremsendt mail.

I forhold til dine konkrete ansøgninger om at betalingen til at sagen bistås af Konsulnet som kender pigen og at udredning af Pigen yderligere foretages af Psykolog OOO, vil ikke kunne blive taget stilling til pt. En vurdering på betalingen eller yderligere udredning, vil kunne finde sted efter udarbejdelse af børnefaglig undersøgelse, iht. serviceloven § 50, hvor der opsamles på barnet særlige behov for støtte, herefter udarbejdelse af handleplan med de konkrete mål for barnet, jf. serviceloven 140.

Så udarbejdelse af børnefaglig undersøgelse via samarbejde med dig, samtale med dig og samtale med børnene, inden der træffes beslutning, herunder beslutning om foranstaltninger og indsatser i jeres familie.

Der findes ikke i børnesagen om Pigen 2 psykolog rapporter fra hhv. jjj og fff. Der er heller ikke kopier af dem. De kan muligvis findes i PPR afdelingen, hvorfor jeg vil sende forespørgsel dertil, om de foreligger hos dem.

Der findes heller ikke dokmentation i sagen ang. Pigens støttetimer mm. i børnesagen. Igen de findes muligvis i skoleafdelingen.

Her ud over ønsker du kopi af grundlaget for betaling af Pigens skolegang på Mentiqa Odense. Den findes ikke i børnesagen. Jeg sender igen forespørgsel ang. det til PPR/ skoleafdelingen og vender tilbage til dig.

Hermed oplyses også, at der ikke findes en økonomisk bilag i Pigens sage. Der er ikke økonomi i Pigens sag, idet der ikke har været i værksat foranstaltninger via børne- og ungerådgivningen. Hvis du mener skolebetalingen, vil jeg som omtalt i mailen, sende forespørgsel til PPR/skoleafdelingen om det og vende tilbage til dig.


I forhold til aktindsigt vil jeg oplyse, at der er senest fremsendt aktindsigt til dig pr. 05-01-2012 angående begge børnesagerne med alt hvad begge sager indholder af dokumenter, sagliste mm. Der foreligger ikke andre sagsakter i sagen angående Pigen efter den 05-01-2012, som du ikke har. Det der er modtaget efter den 05-01-2012 i Pigens sag er mails fra dig og til dig, som du allerede har.


Jeg henviser ellers til min mail af den 14-05-2012 og afventer dit samarbejde omkring udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser angående Pigen og xxx, ved samtaler med jer.
Afventer fortsat tilbagmelding ang. deltagelse af bisidder og hvornår bisidder kan .

evt. spørgsmål kan jeg kontaktes på nedenstående tlf. eller mail.


Venlig hilsen

socialrådgiver

søndag den 6. maj 2012

10 år? Hvordan tog det så lang tid ...

Se filmen her: http://vimeo.com/23723515

Pigeprojektet - Piger med autisme

"Piger med autisme lever ikke bare med et usynligt handicap, de lever ofte meget længe med at have et handicap ingen har opdaget, de oplever at blive konstant misforstået, beskrevet som stædige, uopdragne og får at vide de skal tage sig sammen. Et af de største dilemmaer ved at være pige med autisme er, ikke at blive opdaget."
Tilrettelægger / Tekstforfatter: Freja Hamalainen Sirdorf
Fotograf / Klipper: Simon Wedege
Speaker: Jacob Mathiassen
Journalister: Helene Henneberg-Johansen og Karen Lund
Musik: Henrik Fevre, Ghost og Menion

Og er det nu jeg fortæller at skoletrauma også kan forveksles med Autisme? Og mange børn med Autisme er faktisk også højt begavede - hvordan mødes de?

Ikke problemfrit at vi anmelder hinanden anonymt

Når danskerne i stigende grad anmelder hinanden anonymt til kommunen for socialt bedrageri, er det ikke helt problemfrit. Det oplevede bl.a. Malou Rotvel Pagh, som blev mistænkt for stadig at bo sammen med sin mand, selvom de var blevet separeret. De bor ikke længere sammen, og derfor fik hun 3.500 kr. ekstra i forsøgelse, fordi hun boede alene, men det blev mistænkeligt af en anonym person, der kontaktede kommunen. Folketingets ombudsmand har kritiseret en anden konkret sag, som har mange ligheder med Malous. Nina von Hielmcrone, lektor i social ret ved Aalborg Universitet, udtaler, at den mistænkte i netop en sag kendte til den person, der havde anmeldt vedkommende, og der lod derfor til at være et personligt motiv bag. Kilde: AAU

Underretning 27. april

Jeg er bekymret for barnets´ trivsel og velbefindende, da jeg har fået kendskab til at han ikke går i skole for tiden og derfor bruger al sin tid sammen med sin mor.

Moren er psykisk ustabil og ikke i stand til at varetage at opdrage og hjemmeundervise sit barn.

Jeg har i dag mødt hende på gaden, hvor hun lod al sin vrede, frustration, paranoia og vrangforestillinger gå ud over mig. Hun anklagede mig for at stå i ledtog med lærere, pædagoger, skoleledere, sagsbehandlere og hele Odense kommune i en hetz mod hende og hendes børn.

Hun anklagede mig og mine børn for at have mobbet og chikaneret hendes børn på deres tidligere skole.

Jeg har ikke før oplevet hende så agressiv og påholdende, jeg kunne ikke slippe væk fra hende. Hun var også truende overfor mig ift. at ville hænge mig ud på sociale medier, og informere min arbejdsgiver (Odense Kommune) om at jeg havde deltaget i mobning og chikane af hendes børn.

Jeg ved at hun også i-tale-sætter alt dette overfor hendes børn, og det er der min bekymring kommer ind, for jeg ved at barnet i forvejen har svært ved at begå sig i div.sammenhænge, og hendes udlægning af verden efterhånden også bliver hans virkelighed, og derfor blot gør det endnu sværere for ham.

Jeg kender familien fra en periode på ca. 1 år hvor mine børn gik i skole med ham og hans søster. Mine børn har aldrig haft problemer eller kontroverser med barnet eller søsteren, tværtimod har der været en form for gensidig accept.

Jeg har ved flere lejlighed følt at moren har forsøgt at inddrage mig i hendes konspirations-teorier, men har altid gjort det klart for hende at jeg ikke ville tage del i hendes beskyldninger mod alt og alle, og bedt hende om at gå af de rette kanaler med hendes anklager og blande mig og min familie uden om.

Jeg ønsker at være anonym ift. dette, da jeg ikke har lyst til at blive hængt ud på div. sociale medier.

Nu spørger jeg bare: Hvorfor vil forældre, underrette anonymt, når alle vidste at barnet hjemmeundervises siden 14. oktober efter jeg klaget over skolevold? Og så en meget velskreven underretning ... Profesionelt med alle sætninger som Kommunen skal reagere på jvf. Ankestyrelsens skrivelser?

Jeg tror det er DYBT ulovligt at sætte andres navn på det sociale medier og nok skærpet hvis det er set sm hævn efter lovpligtige underretninger MEN lige så DYBT ulovligt er det at indgive FALSKE påstande, bekymringer når en person er i en betroet stilling ved (Odense Kommune)og endda i et job hvor denne person har ansvaret for andre mennesker!

Den selvsamme person og dennes ægtefælle aner vel ikke ret meget af hvad der forgik da vi vælger at forlade skolen. Gad vide om personen den dag i dag har indset at deres eget barn var vidne til grov vold, vold som disse billeder beskriver, og som kulminerede i at deres nye, veltalende og erfaren lærer vælger at anvende førergreb billedet af hvad det betyder, ses her: http://www.hjv.dk/MCMSGhostBilleder/sub_055/tn_DSC00115.JPG i en skole på et barn som underretteren selv beretter som at havde et barn:

"Mine børn har aldrig haft problemer eller kontroverser med barnet eller søsteren, tværtimod har der været en form for gensidig accept."

Og som er et barn tidligere lærer som havde ham i over et år næsten hver dag, beskriver ham som at være:


hmm, decideret voldelig synes jeg aldrig jeg har oplevet, kan svarer igen, ja, men slet ikke aggressivt.

XXX kan sagtens følge med, ikke lave ballade, og gøre ting selvstændigt, men især det sidste kræver at opgaverne er interessante fra hans side af, hvis man forklarer ham det logisk, eller stiller en belønning i udsigt, så kan han også både lokkes og presses til ting han ikke finder underholdende. http://2e-giftedogdiagnose.blogspot.dk/2011/10/ja-han-kan-svare-igen-men-slet-ikke.html

Det jeg finder endnu mere besynderligt er at personen, uden at havde set mig sammen med min børn andet ved en fest i oktober 2010, dvs. et HELT år inden min børn stopper på skolen, faktisk 1½ senere skriver at:

"Jeg ved at hun også i-tale-sætter alt dette overfor hendes børn, og det er der min bekymring kommer ind, for jeg ved at barnet i forvejen har svært ved at begå sig i div.sammenhænge, og hendes udlægning af verden efterhånden også bliver hans virkelighed, og derfor blot gør det endnu sværere for ham."
Det som jeg undres over er hvordan kan den person "ved" alt disse ting? Uden at havde set mig med barnet? En som er leder i en af Odense Kommunes afdelinger skriver sådanne påstande. Faktisk, også hvordan denne person slynge alverdens psykiske sygdomme som min egen læge intet kendskab har til? Når personen vurderer at jeg er overskredes der grænser, sat af loven:

- psykisk ustabil
- paranoid og vrangforestillet

Super spotter at jeg er meget vred og frustrerede! Bare surt du ikke ser den bekymring jeg har for børnene i en skole hvor der forgår "ting og sager" jeg ikke er alene om at beskrive!

Hvis underretterne fravælger at læse det aktindsigt som alle kan få fra UVM er der vel ikke noget jeg kan gøre, eller hvor denne underretter bliver vidende om at deres ry er på spil hvis flere får historien om hvad der skete at vide? Er jeg bare den reelle TRUSSEL ved at jeg ikke vil forti vold, førergreb og svigt af velansete voksne overfor sårbare børn? Hvem ved hvad jeg er ... men se selv hvor mange er "pist væk", se selv hvor mange sager pludseligt opstår og hvor mange af skolens tidligere personale også var "psykisk syg", "usamarbejdsvillige", "illoyale" ... aaak jeg kan finde mange flere begreber i officielle dokumenter og igennem optagelser af samtaler med velansete forældre på skolen!

Gad vide hvor mange af det personale som bygget skolen op er tilbage på skolen når vi rammer Jul 2012? Og hvor mange er fyret siden midt maj 2011 til nu ... personale som forældre havde tiltro til, som pludseligt skulle fyres?

Se disse billeder bare 2 dage inden der blev anvendt førergreb på mit barn, billeder jeg har bevis for jeg havde sendt til skolelederen! Hvorfor sendt jeg dog mit barn tilbage? Hvorfor gjor den skoleleder INTET? Hvordan er det at læren nogle uger forinden fik "lov af" denne persons ægtefælle at "føre børnene"?


Baggrund ag disse billeder er klart beskrever her: http://2e-giftedogdiagnose.blogspot.dk/2011/10/linial-to-dage-inden-der-blev-taget.html

Gad vide hvordan en skoleleder kan besvare disse billeder med følgende, og så spørge jeg ikke om hvor længe det så skulle fortsætte - "heldigvis" brugt deres kompetente lærer så forergreb 3 dage senere! Noget som selvsamme skoleleder ikke vil høre tale om. Så, jeg er ikke i tvivl om at jeg gjor det helt rigtige ved at vælge dialogen fra:

Det er helt sikkert at der ofte i SFO frikvarterer eller lige inden og efter timerne eller når de arbejder selv i grupper forskellige steder opstår absolut uhensigtsmæssige episoder og jeg har observeret og haft rrr til adskillige samtale jeg tror også du har ret i at det ikke altid heller ikke xxx bliver fortalt alle ting til mig /kontoret.

Jeg forsøger naturligvis også blot når jeg møder xxx på gangene eller lign forsøger jeg at få et indtryk af om han har det godt – men 1000 tak for denne mail og send endelig alt hvad du ellers får – ligesom jeg nok skal tale med vikaren om den film de havde set med ham som flere andre også har givet udtryk for var for uhyggelig – Tak for mailen – du er altid velkommen til at få en tid og vi kan tale sammen om dette – det er jeg meget åben overfor. http://2e-giftedogdiagnose.blogspot.dk/2011/10/linial-to-dage-inden-der-blev-taget.html
Klart, jeg har denne skoleleder optaget hvor han benægter kendskab til førergreb og hørt aldrig fra ham - hverken en undskyldning eller en underretning om selve episoden! MEGET sjov fremgangsmåde, ikke?

Hvorfor skulle det går ud over MIT barn som personen selv beskriver til at være et barn som deres "børn har aldrig haft problemer eller kontroverser med barnet" men hvorfor ses vores børn så ikke? Hvordan kan en person udtale sig så konkret og velvidende at: "Jeg ved at hun også i-tale-sætter alt dette overfor hendes børn ..."
Ja, jeg informerede saftsusme tilsynet, kommunen, UVM og alle jeg kan om hvad vi havde oplevet. I det mindste kan jeg dokumentere min såkaldte PÅSTANDE med båndoptagelser og vidner som oplevede groft svigt. Ved du nu hvad makker? Jeg hænger dig ikke ude i det sociale medier ... jeg fortæller vores histori!

At du vælger en version af den, uden at du har været aktiv deltagende, og uden at de turde læse UVMs aktindsigt er tarvligt, men meget bekymrende da du selv er forældre til et "sensitiv" barn som grædt som pisket efter at skulle se filmen "Børnehjemmet". Og som mange dage ikke var i klassen men lå i medierummet og grædt alene - ting som jeg informeret skolelederen om. Fik du besked?

Ligesom den anden forældre som ikke vil inddrages ... hvad er i bang for? Er det ikke mere vigtigt at miljøet på skolen ikke var så gjalt at der anvendes førergreb? At børn løses ude på gangen?

Jeg vil glæde dig at jeg i årevis har skrevet meget åben på nettet om min familie og det min børn har oplevet: Ikke alt, men nok til at pointere vi ikke lige oplevede at myndighedernes tilsyn fungerer optimalt, i hvert tilfælde ikke når det handler om børns tarv i skolesammenhæng.

Enhver person som bare har et gran sund fornuft vil sagtens regne ud at et ordblind barn ikke bør takles med magtanvendelse og nedværdigende behandling som jeg klokkeklart udpensler her: http://2e-giftedogdiagnose.blogspot.dk/2012/06/magtanvendelse-og-nedvrdigende.html
Og det bedste er at jeg før har vundet hvert enkelt klage indgivet til myndighederne! Det tog bare lang tid og slidt mig og min børn i flænser ... men ved du nu hvad? ALDRIG ville jeg uden at havde set noget selv skrive en underretning som det du skrev! Når du selv er en som arbejder med sårbare personer BØR du vide at:

Det kan jo være ubehageligt for anmelderen, hvis anmeldelsen af forskellige grunde ikke fører til, at den anmeldte straffes. Som udgangspunkt rejses sigtelser for falsk anklage, injurier eller lignende alene mod de personer, der f.eks. anmelder overgreb, som de med sikkerhed ved ikke har fundet sted. http://www.sikkerchat.dk/da-DK/Fagfolk/Lovgivning/Anmeldelse-til-politi.aspx
Bare surt at Odense Kommune er så grebet af situationen og så involveret at jeg ser Kommunen vælger at være min modpart frem for at sikre at mit barn ikke ledt overlast i denne, meget stor og meget speget sag! Om kommunen får ret må vi vent og se .... båndoptagelser LYVER ikke. Og jeg har mange, da jeg vidste jeg skulle sikre min børn, hvis der skete noget sært! Og jeg må sige at nu er ting meget "sært". Kommunen kan presse mig, alt de vil men sagens kerne jvf. min børn kan ikke skjules for evigt. At en velanset kommunal medarbejder skriver en underretning frem for at underrette tilsynet, da de selv vidste forholdende ikke var optimalt er indlysende klart en for for ansvarsfraskrivelse. At det sker når de informeres om en skærpet tilsynssag er nok noget som hører ind under "dyb beklageligt" i nærmeste fremtid.

It's not over til the fat lady sings!
Og, jeg har ALDRIG skrevet anonymt. Jeg er ærlig og står ved min ord!
Intensiteten kunne jeg måske justere.
Kommunen har meget travlt med at beskrive mig.
Kommunen glemmer sagens faktiske omstændigheder.
Gad vide om de også beklager en dag?
Det kommer an på om nogen i ankestyrelsen har overskud ...

tirsdag den 1. maj 2012

Ensartede tests - Ordblindhed!

Når bogstaver er ens fjende skal der nogle gange andre metoder til. Lad os lege!

Test skal identificere ordblinde fra de små klasser til videregående uddannelse

[01.05.2012]
To nye projekter skal sikre en ensartet identifikation af ordblinde elever fra indskolingen til de videregående uddannelser og danne grundlag for fælles praksis for hjælp til ordblinde i kommunerne.


Hvordan så med lærer der lige selv vil "finde ud af" om barnet nu også er ordblind som testen siger? Eller siger bare fordi barnet er ordblind så betyder det ikke der nødvendigvis skal ydes en indsats eller gives hjælpemidler. Mennesker der af UVIDENHED og besparelser smider det lille barns uddannelse på gulvet, da der ikke kunne "skaffes" IT rygsæk samt rette vejleding og støtte i tide.Det er ikke for sjov forældrenen bliver ved med at sige der er noget som de øsnker hjælp til.

Hvor mange ordblinde børn oplever det hårdnakket behandling ... 4 år som mor til et ordblind barn og jeg hilser disse tiltag velkomme, men jeg vil nu være mere glad for hvis vores kommune havde engagerede mennesker som Ballerup har!

Her vejleder de kun og helst ikke ... det lærer et barn ikke meget af når læren ikke ved noget om ordblindhed. Vi mangler fagpersoner tæt ved barnets hverdag ... men det er måske det næste?

Og ikke mindst klagemuligheder der er tilgængeligt UDEN afgørelser, langtrukket sagsbehandling osv. Det siges vores histori er enestående - men derfra er der intet sket. Socialrågiveren mener jo at barnet ikke nødvendigvis skal have hjælp og hun har ansvaret for at "ordne" problemet ... hendes handling er at undersøge familien imens barnets handicap stå nu 4. år uden særlig indsats.

Godt jeg som mor har valgt at hjemme undervise ham og nu læser barnet MEN det er tydeligt at hans ordblindhed afskærer ham fra meget ... og hjemmeundervisning afskrærer os fra IT rygsækken, gratis undervisning osv. Men det er vores eget valg - et valg vi traf udefra nederlag på nederlag. Økonomisk har det kostede meget både i tabt indtægter, men sørme også i udgifter til materialer.

Vi er ikke det eneste ... www.duelundskolen.dk er også andre forældre der valgt at gøre noget selv. Skal det være så svært?

http://2e-giftedogdiagnose.blogspot.com/search/label/l%C3%A6sekonsulent

Måske skulle jeg havde optaget hans stemme da han forklarede de andre børn på deres online spil at de kun skal snak med ham ikke skrive til ham fordi at han har svært ved at læse ... hvordan han fik dem til at stave der hvor det gælder om at komme videre ...

Det som jeg står forundrede over var at børnene gik til den og løst problemet for de vil have deres makker med i spillet! Disse unger ved ikke hvor meget det har været for os at være inkluderes fremfor at være i en dum skoleklasse hvor læren ikke kun tage sig sammen og forklare de andre børn hvad hans handicap gik ud på og at de havde et fælles ansvar at gøre noget ved det frem for at mobbe ham med at være snotdum fordi han ikke engang kunne læse ... det tog måneder for os at repererer og var helt og aldeles ikke NØDVENDIG.

Sjovt nok PRÆCIS det som ordblinde foreningen har i mange år prøvet at stoppe og som jeg i 2 år inden det gik så gjalt ikke kunne forbygge.

Tja, det må være os der er "uheldig" - men måske er det os der siger HØV alle der står med det venter jo for længe ... hvem har ansvaret når skolerne ikke tager den og sætter fokus på barnet der agere åndsvagt frem for klassen?

Inklusion kan fungere, men der er desværre ikke nok klasser der er indstillet på at "tage imod" et barn i 4.klasse der læser på 1. klasses niveau men er stolt af at forståelsen rækker langt over det der forventes i grundskolen. Og ofte går der så lang tid at barnet ikke tør være i skolen ... eller virker fagligt langsomt.

På Internet og med online spil kombineret med skype f.eks. minecraft ses hans alder ikke! Børn fra 8-16 år delere deres hobby helt uden voksen indblanding ... så staver de til dem der ikke kan stave da de er sammen om at spille, bygge og opfinde leg.

Børnene er også god til at gruppere og holdele sig selv i hvilke niveau de spiller på og hvad der forventes af gruppen. Det kan vi voksne måske lære noget af!


Ensartede tests ... ja, vi er alle ens ... ordblindhed er desværre meget mere kompleks end bare bogstaver! Forenkling er et godt start MEN jeg vil nu også læse hvad der kan gøres når læren og kommunen møder et barn, der er vel og mærke, udredt og som har en handleplan.

Det var faktisk ikke testen der fejlede noget, men at det tog 2 år FØR vi blev tested og så er der gået endnu 2 år uden at den fine handleplan kunne sættes i værk ... men nu hvor der started med at se på testen så kan jeg da håbe at resten også fornekles og forældre til børn med Ordblindhed kommer noget hurtigere igennem, end det vi oplever ... AKKURAT som WULF sagen - bare med et handleplan!

Sikke en god undskyldning for ikke at lave bedre principelle afgørelser der sikrer forældre som mig erstatning for det vi skal offer - for vores børn. Børnene valgt ikke selv Ordblindhed som noget de vil have med i deres rygsæk - det er del af den de er.

Nå men videre med vores hverdagshistori så I kan se vi faktisk kæmper meget hårdere end man ser på TVets fine programmer om hvor godt det går.


Jeg skrev til læse psykologen i januar efter jeg tålmodig troede jeg- havde en aftale flere gange ... og der havde hun haft kontakt med min familie siden maj 2011. Tålmodighed ..
http://2e-giftedogdiagnose.blogspot.com/2012/01/kre-lsepsykologen.html

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.