tirsdag den 29. maj 2012

Efter MANGE breve siden 12. april fik jeg noget svar
Jeg henviser til at Odense Kommunen aflyst samtalerne med børnene da disse var arrangeret med bisidder osv.


Dette svar blev så igen besvaret med en afslag uden afgørelse, uden at jeg kun klage.


Odense Kommunen brugt et år på at udarbejde en §50 undersøgelse, hvor de grænsket enhver hjørne af min fortid med alt fra at finde børnenes far vi ikke havde set siden ?2007, til hvor jeg boede og sammen med hvem .... ALT jeg afleveret jvf. denne undersøgelse er ikke i vores journaler!

Det er sådan at PPR gav afslag på at samarbejde med mig grundet at vi havde "en socialsag", noget de trak tilbage.

Det som læseren bør holde i mente er da vi ankom til Odense Kommune tog det PPR 3 døgn at vurdere, godkende og tillader at børnene starter på i den skole vi fandt til dem. Omvendt ... tja, læs selv! Dengang var der tale om at Kommunen blev jvf. loven pålagt at betale 20 støtte timer, taxa osv. til drengen idet loven er heldigvis sådan at kommunen ikke må ændrer barnets støtte uden at forældrene er enige.

Jeg vil også bede læseren at bemærke at det skoletilbud vi fik fungerede i over et år indtil skolen blev væsentligt ændret, jeg søgt kommunen om bistand OMGÅENDE jvf. 22. august og 13. oktober hvor skolens nye pædagogik omfatter brug af førergreb mm.

Hej Mor.


Svarmail på din skrivelse/ ansøgning, som du har sendt til tidligere sagsbehandler på sagen Ny rådgiver, angående Pigen.

Du ønsker opsamling af hvorfor sagsbehandler øsnker samtale med Pigen. Som jeg tidligere mener, at have svaret dig, skal familien/børnene inddrages i sagsforløbet via samtaler/møder mm. Der stilles krav via loven om samtaler med børn, jf. serviceloven § 48.

Det er rigtig fint at Pigen ønsker at hendes bisidder er med til samtale. Derfor afventer jeg fortsat din tilbagmelding på hvornår Pigens bisidder kan være med i et møde/en samtale med Pigen, i arbejdshverdage, i de arbejdstider, som jeg har oplyst i tidligere fremsendt mail.

I forhold til dine konkrete ansøgninger om at betalingen til at sagen bistås af Konsulnet som kender pigen og at udredning af Pigen yderligere foretages af Psykolog OOO, vil ikke kunne blive taget stilling til pt. En vurdering på betalingen eller yderligere udredning, vil kunne finde sted efter udarbejdelse af børnefaglig undersøgelse, iht. serviceloven § 50, hvor der opsamles på barnet særlige behov for støtte, herefter udarbejdelse af handleplan med de konkrete mål for barnet, jf. serviceloven 140.

Så udarbejdelse af børnefaglig undersøgelse via samarbejde med dig, samtale med dig og samtale med børnene, inden der træffes beslutning, herunder beslutning om foranstaltninger og indsatser i jeres familie.

Der findes ikke i børnesagen om Pigen 2 psykolog rapporter fra hhv. jjj og fff. Der er heller ikke kopier af dem. De kan muligvis findes i PPR afdelingen, hvorfor jeg vil sende forespørgsel dertil, om de foreligger hos dem.

Der findes heller ikke dokmentation i sagen ang. Pigens støttetimer mm. i børnesagen. Igen de findes muligvis i skoleafdelingen.

Her ud over ønsker du kopi af grundlaget for betaling af Pigens skolegang på Mentiqa Odense. Den findes ikke i børnesagen. Jeg sender igen forespørgsel ang. det til PPR/ skoleafdelingen og vender tilbage til dig.

Hermed oplyses også, at der ikke findes en økonomisk bilag i Pigens sage. Der er ikke økonomi i Pigens sag, idet der ikke har været i værksat foranstaltninger via børne- og ungerådgivningen. Hvis du mener skolebetalingen, vil jeg som omtalt i mailen, sende forespørgsel til PPR/skoleafdelingen om det og vende tilbage til dig.


I forhold til aktindsigt vil jeg oplyse, at der er senest fremsendt aktindsigt til dig pr. 05-01-2012 angående begge børnesagerne med alt hvad begge sager indholder af dokumenter, sagliste mm. Der foreligger ikke andre sagsakter i sagen angående Pigen efter den 05-01-2012, som du ikke har. Det der er modtaget efter den 05-01-2012 i Pigens sag er mails fra dig og til dig, som du allerede har.


Jeg henviser ellers til min mail af den 14-05-2012 og afventer dit samarbejde omkring udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser angående Pigen og xxx, ved samtaler med jer.
Afventer fortsat tilbagmelding ang. deltagelse af bisidder og hvornår bisidder kan .

evt. spørgsmål kan jeg kontaktes på nedenstående tlf. eller mail.


Venlig hilsen

socialrådgiver

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.