tirsdag den 1. maj 2012

Ensartede tests - Ordblindhed!

Når bogstaver er ens fjende skal der nogle gange andre metoder til. Lad os lege!

Test skal identificere ordblinde fra de små klasser til videregående uddannelse

[01.05.2012]
To nye projekter skal sikre en ensartet identifikation af ordblinde elever fra indskolingen til de videregående uddannelser og danne grundlag for fælles praksis for hjælp til ordblinde i kommunerne.


Hvordan så med lærer der lige selv vil "finde ud af" om barnet nu også er ordblind som testen siger? Eller siger bare fordi barnet er ordblind så betyder det ikke der nødvendigvis skal ydes en indsats eller gives hjælpemidler. Mennesker der af UVIDENHED og besparelser smider det lille barns uddannelse på gulvet, da der ikke kunne "skaffes" IT rygsæk samt rette vejleding og støtte i tide.Det er ikke for sjov forældrenen bliver ved med at sige der er noget som de øsnker hjælp til.

Hvor mange ordblinde børn oplever det hårdnakket behandling ... 4 år som mor til et ordblind barn og jeg hilser disse tiltag velkomme, men jeg vil nu være mere glad for hvis vores kommune havde engagerede mennesker som Ballerup har!

Her vejleder de kun og helst ikke ... det lærer et barn ikke meget af når læren ikke ved noget om ordblindhed. Vi mangler fagpersoner tæt ved barnets hverdag ... men det er måske det næste?

Og ikke mindst klagemuligheder der er tilgængeligt UDEN afgørelser, langtrukket sagsbehandling osv. Det siges vores histori er enestående - men derfra er der intet sket. Socialrågiveren mener jo at barnet ikke nødvendigvis skal have hjælp og hun har ansvaret for at "ordne" problemet ... hendes handling er at undersøge familien imens barnets handicap stå nu 4. år uden særlig indsats.

Godt jeg som mor har valgt at hjemme undervise ham og nu læser barnet MEN det er tydeligt at hans ordblindhed afskærer ham fra meget ... og hjemmeundervisning afskrærer os fra IT rygsækken, gratis undervisning osv. Men det er vores eget valg - et valg vi traf udefra nederlag på nederlag. Økonomisk har det kostede meget både i tabt indtægter, men sørme også i udgifter til materialer.

Vi er ikke det eneste ... www.duelundskolen.dk er også andre forældre der valgt at gøre noget selv. Skal det være så svært?

http://2e-giftedogdiagnose.blogspot.com/search/label/l%C3%A6sekonsulent

Måske skulle jeg havde optaget hans stemme da han forklarede de andre børn på deres online spil at de kun skal snak med ham ikke skrive til ham fordi at han har svært ved at læse ... hvordan han fik dem til at stave der hvor det gælder om at komme videre ...

Det som jeg står forundrede over var at børnene gik til den og løst problemet for de vil have deres makker med i spillet! Disse unger ved ikke hvor meget det har været for os at være inkluderes fremfor at være i en dum skoleklasse hvor læren ikke kun tage sig sammen og forklare de andre børn hvad hans handicap gik ud på og at de havde et fælles ansvar at gøre noget ved det frem for at mobbe ham med at være snotdum fordi han ikke engang kunne læse ... det tog måneder for os at repererer og var helt og aldeles ikke NØDVENDIG.

Sjovt nok PRÆCIS det som ordblinde foreningen har i mange år prøvet at stoppe og som jeg i 2 år inden det gik så gjalt ikke kunne forbygge.

Tja, det må være os der er "uheldig" - men måske er det os der siger HØV alle der står med det venter jo for længe ... hvem har ansvaret når skolerne ikke tager den og sætter fokus på barnet der agere åndsvagt frem for klassen?

Inklusion kan fungere, men der er desværre ikke nok klasser der er indstillet på at "tage imod" et barn i 4.klasse der læser på 1. klasses niveau men er stolt af at forståelsen rækker langt over det der forventes i grundskolen. Og ofte går der så lang tid at barnet ikke tør være i skolen ... eller virker fagligt langsomt.

På Internet og med online spil kombineret med skype f.eks. minecraft ses hans alder ikke! Børn fra 8-16 år delere deres hobby helt uden voksen indblanding ... så staver de til dem der ikke kan stave da de er sammen om at spille, bygge og opfinde leg.

Børnene er også god til at gruppere og holdele sig selv i hvilke niveau de spiller på og hvad der forventes af gruppen. Det kan vi voksne måske lære noget af!


Ensartede tests ... ja, vi er alle ens ... ordblindhed er desværre meget mere kompleks end bare bogstaver! Forenkling er et godt start MEN jeg vil nu også læse hvad der kan gøres når læren og kommunen møder et barn, der er vel og mærke, udredt og som har en handleplan.

Det var faktisk ikke testen der fejlede noget, men at det tog 2 år FØR vi blev tested og så er der gået endnu 2 år uden at den fine handleplan kunne sættes i værk ... men nu hvor der started med at se på testen så kan jeg da håbe at resten også fornekles og forældre til børn med Ordblindhed kommer noget hurtigere igennem, end det vi oplever ... AKKURAT som WULF sagen - bare med et handleplan!

Sikke en god undskyldning for ikke at lave bedre principelle afgørelser der sikrer forældre som mig erstatning for det vi skal offer - for vores børn. Børnene valgt ikke selv Ordblindhed som noget de vil have med i deres rygsæk - det er del af den de er.

Nå men videre med vores hverdagshistori så I kan se vi faktisk kæmper meget hårdere end man ser på TVets fine programmer om hvor godt det går.


Jeg skrev til læse psykologen i januar efter jeg tålmodig troede jeg- havde en aftale flere gange ... og der havde hun haft kontakt med min familie siden maj 2011. Tålmodighed ..
http://2e-giftedogdiagnose.blogspot.com/2012/01/kre-lsepsykologen.html

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.