torsdag den 31. maj 2012

Gratis serviceeftersyn af inklusionsindsatsen

Gratis serviceeftersyn af inklusionsindsatsen

Som led i omstillingen til øget inklusion tilbydes alle kommuner en gratis statusanalyse af inklusionsindsatsen i deres kommune. Statusanalysen er en spørgeskemaundersøgelse til chefer, ledere og praktikere på dagtilbuds-, skole- og fritidsområdet, og den kan belyse et eller flere af områderne. Statusanalysen vil blandt andet vise i hvilket omfang, der er fælles retning og forståelse for inklusionsindsatsen, om lærerne og pædagoger føler, at de er klædt på og har adgang til viden, om rammerne for indsatsen er hensigtsmæssige mv. Kilde: UVM


Rådgivningsteam skal hjælpe kommuner med god inklusionvar så dagens tekst som fik mig lige til at gribe min tastetur. For mig er det som at spørge en tyv om den stjæler uden at ejeren af det der er stjålet må deltage ... Så behøver jeg ikke sige mere?

Hvad med at spørge forældrene til børn der undvære? Hertil alle organisationer f. eks DUKH, Ordblindeforeningen eller Autismeforeninger ... kontakt mig hvis I vil være med i at oprette en fælles gruppe fra hver Kommune så vi i hver kommune kan hjælpe denne "Rådgivningstæm" igang, ved at pege på problemerne og gode løsninger der fungere for børnene.

Altså, helt udenom det fine glansbilleder der afleveres af chefer som sparer vores børns handicap eller special pædagogisk behov ihjel ... gad vide om forældre må bede denne tæm om hjælp - sikkert ikke ... det er noget andet hvis du er borger! Disse interne løsninger mærker vores børn bare, de ved jo ikke bedre og regner med at ting er som det nu engang er.

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.