onsdag den 30. maj 2012

Så fik jeg ikke et svar men en UANMELDT hjemmebesøg

Min eftertanker da jeg ahvde sendt denne mail var: HVORDAN lavede de §50 uden disse dokumenter og hvorfor forsvandt alt jeg afleveret, nu flere gange i flere kommuner? Og HVORFOR sker det ....ikke for at nævne §50 blev ikke kommenteret af mig da min kommentar ikke blev noteret af kommunen.

Og så tænker jeg på Rådkvindens svar, min datters Gymnasium optagelse der er i vasken pga. UU der ikke vil "samarbejde" med mindre hun er tilmeldt en folkeskole (hun er ikke udmeldt Mentiqa men vi ønskede et problem løst ... og spild energi da jeg opdagede vi ikke fik det rette vejledning så hun kun gå op som privatist jvf. §14 af folkeskoleloven.

Sådan er der så meget - men kommunen er altid til rådighed og vejleder i den grad efter lovens forskrifter? Det er vist min fortolkning som fejler noget i sagen som altid ... nå men måske skal læseren start med vores ansøgningen den 12. april 2012 (hvis alt tilbage til oktober 2011 er for meget så giver den en god afspejling af vores ønsker!)


Kære Socialrådgiver

Hvor er min kommentar til §50 undersøgelsen der var aflsuttet i juni 2011?
Hvor er vores handleplan jvf. denne undersøgelse?

Min børns problemer er 100% skoleafdeling relateret. Jeg er ikke oplyst andet, endnu. Så jeg prøver denne gang at få oplysninger igen, som jeg gjor i en tidligere mail og som jeg har provet at få besked om siden Oktober 2011.

Du har ikke siden oktober forklaret hvorfor du er tilknyttet sagen - mon du kan forklare grundlaget for dette nu? Hvorfor er vores børnesag genåbnet?

Mig bekendt har du haft flere samtaler og informations udveksling med PPR om vores børnesag. Herudover har Børn og Unge afdeling skrevet til Jobcentret for at få information om mig.

Jeg har endu ikke fået en forklaring hvad sagen handler om eller en opsamling, eller kopier at jeres visitation af Nicole som nu viser sig til at være en fejl. Kan du fremsende dokumenterne.

Mig bekendt er vores børnesag lukket siden 21. juni 2011 og mig bekendt er min familie nu del af en ufrivillig børneundersøgelse som jeg ikke er orienteret om, uden §51 afgørelser jeg ønskede siden december for at få en ordenligt grundlag for hvad Odense Kommune ønsker at få dokumenteret.

Jeg bemærker også at den dokumentliste ikke er læseligt og jeg ikke kan tyde dokumenterne og det er et problem som jeg forventer et løsning på således at jeg orienteres hvilke dokumenter du agter at bruge i sagen sådan jeg kan kommentere dem løbende, samt har mulighed for at levere dokumenter der overses der har betydning for pigens trivsel. Jeg mener det er urimeligt at kommunen arbejde i blinde i en sag der tydeligvis er meget stor og igen tages forfra frem for fremmedrettet.

Jeg bemærker at du ikke svarede alle sporgsmål vedr. akter - det ønsker jeg besvaret. Det er uforståeligt at du ikke har akterne vedr. pigens skolegang da det i den grad var et punkt i §50 undersøgelsen der var fortaget mellem maj 2010 indtil juni 2011. For god ordensskyldt kopier jeg mit spørgsmål om akter igen ind i denne mail:

Jeg kan ikke læse mig frem på den dokumentliste om du har fået:

-  to psykolog raporter lavet af hhv.  Psykolog Aalborg og Psykolog Favrskov
- Ole Kyeds beskrivelser af vores besøg i 2007, hans kommentar til pigenss rapport lavet af Aalborg og referatet af mødet i 2008.
- Hertil om du er bekendt med at Favrskov kommune gav afslag på det samarbejde med Ole Kyed i 2009, uden afgørelse.

Jeg ønsker at du tilkendegive om du har læst disse 5 dokumenter, samt har kopier af dem.

Hertil kan jeg se at alle pigens skolebeskrivelser også er forsvundet ud af sagen, disse giver et god billede af pigens skolegang. Her har vi beskrivelser fra alle skoler hun har været på, samt støttetimer osv. hun har fået. Kan du tilkendegive hvilke af disse beskrivelser du ahr da jeg ikke kan se dem udefra den aktlist du gav med. Således kan jeg sende dig kopier.

Jeg ønsker en kopi af grundlaget for betaling af pigens skolegang på Mentiqa Odense - det har jeg ikke fået trods flere anmodninger af aktindsigt.

Mit samarbejde forgår skrifteligt pga. det sagsbehandlingsform vi har oplevet indtil nu. Hvis Odense Kommune har et problem med dette så forventer jeg en afgørelse som jeg således vil klage over. Mit grundlag for dette er at der hverken findes journalnotater eller referater af alle vores møder og ved at jeg skriver til dig så kan jeg dokumentere sagens forløb.

Jeg forstår ikke at du skriver vedr. min yderlige ansøgninger, da jeg mener jeg har ret til en afgørelse, det forventer jeg hermed da Odense Kommune har haft 1½ måned at tage stilling til min ansøgningen. Hertil bemærker jeg at jeg siden august 2011 ansøgt vedr. næsten det samme jvf. i Marius sag som oveni omhandler behov for hjælp til hans ordblindhed.

"I forhold til dine konkrete ansøgninger om at betalingen til at sagen bistås af konsulent og at udredning af pigens yderligere foretages af Special uddannede psykolog, vil ikke kunne blive taget stilling til pt."
Jeg mener der er et udarbejdet §50 undersøgelse der blev afsluttet i juni 2011, vel og mærke uden min kommentar, som jeg har optaget ved mødet i april 2011, men som ikke kom i journalen. Jeg mener at den kan anvendes frem for at vi igen belastes med en fornyet undersøgelse. Den kan helt klart kun anvendes når den er juridisk og fagligt rettet og/eller kommenteret.

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.