mandag den 25. juni 2012

Auditory Processing - "Hvad vi gøre med det vi hører"http://journeythroughthecortex.blogspot.dk/2010/05/musical-skills-and-children-with.html

Hun laver en meget fin opsamling, dog på engelsk hvor der bl. andet nævnes at dette ses ved ordblindhed, øre betændelse, alderdom, andre neurologiske sygdomme. Det er herudover anerkendt at ved tilstande som læger betegner som ADHD, DAMP, MBD, Tourettes syndrom, Aspergers syndrom og autistlignende tilstande optræder APD ligeledes som en væsentlig del af det kliniske billede.... men meget hurtig fortalt har Auditory Processing at gøre med:
 


"Hvad vi gøre med det vi hører"

Mangelfuld eller forstyrret hørelse. APD er en tilstand hvor det i reglen er det indre øres funktioner i sin helhed, der lider. Både dets høreorgan og dets ligevægtsorgan. Det er forudsaget af en lidelse i hjernen og ikke i det indre øre. Man kan godt percipere sproget, men ikke processere det.


Her
er en liste over symptomer på Auditory Processing / APD / CAPD  lidelser:

   1. exceptionel svært ved at høre hvad der siges i støj,
   2. let distraheret af støj,
   3. problemer med at følge mundtlige sprog samtaler,
   4. problemer med at forstå personer, der taler utydeligt eller som har accent,
   5. vanskeligheder med at forblive fokuseret, mens nogen taler,
   6. er identificeret som "lytter ikke" eller for at være en "selektiv lytteren"
   7. har svært ved at lære fonemer, lære at læse, eller med at læse forståelse,
   8. taler med høj røst,
   9. har besvær med at forstå telefonsamtaler,
   10. identificeres som værende en dårlig auditiv elev,
   11. har en historie af gentagne otitis media (infektioner af mellemøret)

Og her er den hjemmeside jeg har kopieret den fra:

http://maxineyoungcentral.com/www.maxineyoungcentral.com/servdesc1.htm # APD-CAPTesting

Andre hjemmesider

http://www.apd.dkLitteratur


Christian Worsøe: Når hjernen ikke kan høre. I: Psykolog Nyt nr. 6 – 2004. En artikel som for en stor del er baseret på Teri James Bellis: When the Brain can’t Hear. New York: Simon & Schuster, Pocket Books, 2002.

Johansen, K.V., 1993: Lyd, hørelse og sprogudvikling. Horsens, DK. Forlaget Åløkke. ISBN 87-592-2034-1.

Johansen, K.V., 1994: Differential diagnosis and differentiated, neuropsychological treatments of dyslexia. In Legasthenie. Bericht über den Fachkongress 1993. Berlin. Bundesverband Legasthenie e.V. ISBN 3-924023-05-0.

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.