fredag den 22. juni 2012

Børnesamtaler ... med ualmindig kort varsel!


Fredag, 22. juni 2012


Hi Mor
Jeg kan forstå på min leder, at du gerne vil have nogle tidspunkter, hvor vi kan holde børnesamtaler med dine børn her på forvaltningen. Jeg forslår onsdag den 26. juni kl. 9.00 eller torsdag den 28. juni kl. 13.00. Håber du vil give mig en tilbagemelding på, hvilken et tidspunkt, der kan passe dig. Samtalerne kommer til at foregå her på forvaltningen Egeparken 2 A, 7. sal.

mvh
Socialrådgiveren


Lidt senereLige en rettelse til datoen, jeg mener selvfølgelig onsdag den 27. juni og ikke som jeg skrev den 26. juni.

Venlig hilsen


Problemet er at jeg ikke ved hvad hun taler om

 Da min sidste mails var:

http://2e-giftedogdiagnose.blogspot.dk/2012/06/pa-grund-af-manglende-frekventering-af.html

http://2e-giftedogdiagnose.blogspot.dk/2012/06/fdselsdagsgave-fra-odense-kommune-email.html
Jeg er stadigvæk igang med at læse dem igennem og prøver at forstå hvorfor hun skriver så mange datoer for den samme sag, især efter samtale med ankestyrelsen i dag ved de intet om sagsakter der er fremsendt den 15. juni 2012

Det kedelig er at ankestyrelsen forholder sig tavs om hvad jeg kan gøre, og henviser nu til Tilsynet - men jeg ved ikke hvad hun mener. Ingen kan give mig en juridisk vejledning om hvordan jeg skal forholde mig i denne sag hvor jeg ikke er tryg med kommunens håndtering af vores sag. Alt sker som vanlig på en fredag eftermiddag og jeg kan ikke kom i kontakt med nogen. Alle har taget på weekend og ingen har svaret ... damn, psykisk tortur er det eneseste måde jeg kan beskrive denne fremgangsmåde med!

Sjovt nok havde kommunen ikke travlt da jeg underettet at mit barn kom til skade i oktober - de havde travlt med at skjule sagen og trække sagen så de kunne have det rette overskrifter i deres journal til at beskrive social udsatte børn ... og blev hjulpet af vejen med underretninger!

Only in Denmark ... det kaldes sagsbehandling med børnenes tarv i centrum! Jeg tror jeg er blindt.

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.