mandag den 18. juni 2012

Danskere i kø for at anmelde illegalt arbejde ..."Moral er godt dobbeltmoral er dobbelt så godt"Hotline gløder: Danskere i kø for at anmelde illegalt arbejde På tre måneder har Arbejdstilsynets nye hotline fået 1.100 henvendelser. Læs også: Minister starter korstog mod illegal arbejdskraft


Hvad venter Karen Hækkerup på? Hvis Beskæftigelsesministeren kan så kan hun jo også. Vores Socialminister vil jo så gerne spark dørene ind til det "socialt udsatte", men hvad nu hvis det er en anden dør som skulle sparkes til? Undervisningsminister bør følge trenden ...

Hvad med en Hotline hvor Kommunernes filurligheder kan meldes? Ikke af kommunerne selv, men via borgere! Så, løser hun flere problemer, og jeg vil vove at sige hun dermed få bragt klagesagerne markant ned! Jeg vil mene at sådan en hotline vil hurtigt se trends jvf. manglende journalnotater, falske anklager, manglende støtte, magt, tvang og dermed ville det let Ministerens arbejde i at skabe nye lovgivning der reelt ændrer noget frem for loven som afskaffer retssikkerhed på det forkerte grundlag.

Jeps. jeg lyttede med til denne samråd hvor jeg kunne se en Social Minister tydeligvis bekymret, og samtidig fik jeg kuldegysninger over at gennemskue måden loven bygges op på ... det var en øjenåbner for mig! Pointen er da at loven ikke er noget som styres af følelserne, mediedækning osv. Det var siden den dag jeg opdagede at ret meget af det som Folketinget træffer beslutningerne om er styret af sager som rammer medierne. Hvem styrer vores medier?

Ikke kun i Socialministerens område, men faktisk også i andre områder ses det samme fremgangs måder! Tag. f. eks Samrådet via Undervisningsministeren sat sammen efter Medierne havde en del om ordblinde Børns Tarv - sørgelige læsning at se "sagens ændring" som behandlingen skred frem. Skolebørn blev helt "glemt. Tja, gad vide hvor mange ordblinde stadigvæk ikke har hjælpemidler klar til studiestart, og det som er værst er at der reelt ikke findes retningslinier som skal følges. Det er op til den enkelte barns held i at møde en vejleder som forstår ordblindhed! Gad vide hvor mange ordblinde skole børn i dag skal overleve en nederlag?

Gad vide om politikerne er bang for sådan et Socialt Hotline? En hvor det for alvor undersøges om visse Kommuner har personale der bevidst bryder lovgivning?

Især den med at skabe en socialsag hvis en familie ikke acceptere og anerkender deres løsning omgående ... jeg har i hvert tilfælde fine dokumenterede sager til at stat ud med - sager som gentages! Nu er jeg ikke en fan af den Sorte Register men det er bemærkelsesværdig at navnene gentager sig i sager, navne som også findes der!


Kære Politiker Illegalt arbejde forgår ikke kun af illegale indvandrer - de er Deres mindste problem!


Problemet som jeg ser det er Kommuner der sjusker, handicappede som taber til systemet, elever som forlader skolen nærmest som analfabeter men værst af alt er samfundets lukkede øje når det tillader at børn går på interne skoler hvor ingen kender virkningen af det i længden. Skoler der ikke har noget form for ansvar skulle det vise sig at de ikke løser opgaven!

Kære Politiker jeg er bang for at skulle sige det højt: I bliver vildledt!

Lyt dog til menige mennesker. Vi tjener trods alt ikke på at overbeviser jer om at der er noget som ikke fungere. Jeg skriver måske ikke perfekt dansk men jeg har set noget som har en snabel dybt i samfundets økonomi - det gavner INGEN.


PS Jeg er klar over der er mange børn som få en god service fra Kommunen, men der er sørem mange børn der ikke får hvor sagerne er dyrt, omkostningsfulde og rent ud sagt: TOTALT SKØR

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.