fredag den 29. juni 2012

Det eneste som smiler er kommunen
Nu føler jeg ikke jeg kan være trygge i vores hjem. Hvornår dukker kommunen UANMELDT op med deres påstande og løgne? Jeg mener at grænserne er overskredet jvf. hvad der betegnes for psykisk vold mod en forældre indtil en forældre med magt anerkender det dialog Kommunen opstiller. Sjovt nok ved mange der er noget rivende gjalt - de ved desværre også at disse sager forsvinder ... hvordan forsvinder? Ja, godt spørgsmål ... nu er hjemmets rammer ikke hellig mere.

For jer som synes min tankegang er forrykt så kan jeg afsløre at Tilsynet har to gange afvist min anklager mod Kommunen, helt uden at behandle dem. Ankestyrelsen har haft min sag som principsag efter jeg vandt klagen fra februar 2010 ... det er ikke færdig endnu. Ankestyrelsen henviser til Tilsynet ... det krav til klagen er så kompleks og ugennemskuelig at jeg ikke orker det. Mundtlig klager ignorerer SAMTLIGE instanser, og så er der ventetid. Men der var da en som tog en notat. Jup, ventetid som Kommunen udmærket ved hvordan det skal anvendes.

På trods af at mit barn har været i god trivsel - både i 2009 og igen 2011 - sidst så god at vores børnesag blev lukket, dog med et vågn øje ift. §49a skulle jeg ikke samarbejde, så har alle fokus på at jeg virker utilfreds. Hvorfor mon det? Må borgere ikke sige kommunen svigter ... åbenbart IKKE ... Borger skal samarbejde.

Farlig tavshedskultur i den offentlige sektor

Den offentlige sektor befinder sig i en krisesituation, hvor flere ydelser for færre penge er blevet et permanent krav, og hvor der er behov for en ny åben kultur og styringsrationale. Kilde: http://www.information.dk/304390#comment-602274


Med et sag som fylder meget er det let at fjerne fokus fra det endelige problem. Hvis ens socialrådgiver ikke forstår sagen, eller er vildledt så taber familien. Kommunen har ALTID ret, så meget ret at de egetrådig beskriver barnets tilstand - også uden fagpersoners meninger. Og når en fagperson skal tilknyttes - så vælger Kommunen deres egne, interne. Har Kommunen noget der skal skjules, jamen så skjules det alt for let! De sikrer sig bare beviser mod Borgeren.

Jeg har ikke været anerkendt i denne sag. Afgørelser er bevidst ikke håndteret og Kommunens ønske om Dialog var bestemt i højsædet og ikke det ønske vi havde. Hvorfor skal vi tvinges imens Kommunen har den bemyndigelse at vælge hvor fokus i en sag skal være?

Hvornår er NOK, nu også NOK? Er Kommunen tilfreds i deres måde de har håndteret mine børn ... hvor mange andre børn kæmper forgæves? I skal vide Kommunen skriver, beslutter og vælge fokus. Hvis du er uenig så er klagevejen lang, besværlige og umuliggjort da det faktisk starter ved Kommunen. Tænk, jeg rykker for svar i snart et års tid. Hvordan kan det være ... nu kommer kommunen og tager sig ret, jeg kan klage til dem der kommer - hvad i alverden skulle det nytte?

8 uger er satme lang tid når noget er akut - især når der er en Kommune som bryder alle love for at få deres ret anerkendt. Der er en særlig form for Tavshedskultur - som omringer en - uden et ord der høres. Kritikken kommer dog dryssende ... bare for langsomt.

Vred rådmand magtesløs over for sort register


Socialrådmand Peter Rahbæk Juel (S) blev kamplysten, da han i efteråret hørte om www.detsorteregister.dk, hvor blandt andre ansatte i Odense Kommune bliver hængt ud med udokumenterede påstande om magtmisbrug, pligtforsømmelse og chikane.

Han satte kommunens jurister i gang med at undersøge, om registeret er lovligt, og svaret er indtil videre, at det ikke bryder nogen danske love. Kilde: http://www.fyens.dk/article/2065764:Odense--Vred-raadmand-magtesloes-over-for-sort-register

Stina Willumsen raser over Sort Register

26. mar. 2012 12.39 OdenseOffentligt ansatte hænges ud med navn og titel på hjemmesiden Det Sorte Register.
Hjemmesiden registrerer alle ansatte, der efter borgeres mening har overtrådt loven eller behandlet dem uretfærdigt. Men hjemmesiden kræver ikke nogen dokumentation for, HVAD den offentlig ansatte i givet fald skulle have gjort forkert. Lige nu er syv medarbejdere fra Odense Kommune hængt ud på hjemmesiden. Kilde: http://www.dr.dk/P4/Fyn/Nyheder/Odense/2012/03/26/122539.htm?rss=true

Jeg mangler lidt at han undersøger om disse  "påstande om magtmisbrug, pligtforsømmelse og chikane" har noget på sig fra Borgerens side. Det kan da spare voldsomme poser penge vis tiden anvendes for at afhjælpe problemerne frem for at skabe og skjule dem! Jeg ved at klager ikke behandles.

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.